Kogukonna reeglid

Olenemata sellest, kas teie teekond algab DNA või perekonna ajalooga, tahame, et kõik tunneksid end meie kogukonnas teretulnuna. Et kogukond oleks kõigi jaoks kaasahaarav, turvaline ja sobiv, selgitavad alljärgnevad reeglid, mis on Ancestry'is lubatud ja keelatud. Kui leiate midagi, mis rikub neid reegleid, andke meile sellest teada ja me anname endast parima, et olukord lahendada. Oleme alati tänulikud teie tagasiside eest, mis aitab muuta Ancestry turvaliseks ja mugavaks keskkonnaks kõigi jaoks.

 

Juurdepääs saidile ja turvalisus

Ancestry kontot või mis tahes Ancestry teenuseid kasutades:

 • Peab järgima kõiki kehtivaid seadusi.
 • Peab omama oma Ancestry kontot ning valima ainulaadse kasutajanime ja parooli.
 • Ei tohi oma Ancestry konto parooli kellegi teisega jagada.
 • Ei tohi lubada alla 13-aastasel lapsel teie Ancestry konto kaudu teavet avaldada või sisu postitada.
 • Peab esitama kehtiva ja täieliku kontaktteabe, sealhulgas kehtiva e-posti aadressi.
 • Ei tohi valida kasutajanime, mis on vaenu õhutav, sündsusetu või muul viisil sobimatu, nagu Ancestry on määranud oma äranägemise järgi.
 • Ärge kunagi esitage Ancestryle või teistele kasutajatele oma identiteeti valesti.
 • Ei tohi sekkuda ega proovida sekkuda teenustesse, sealhulgas kasutada tarkvaraprogrammi, viirust või rutiini Ancestry sisu või veebilehtede blokeerimiseks, varjamiseks, muutmiseks või teise isiku tarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadmete hävitamiseks.

 

Kogukonna ohutus

Oma Ancestry konto või Ancestry teenuste kasutamise ajal ei tohi te teha järgmist.

 • Postitada või jagada mistahes sisu, mis on ebaseaduslik, ähvardav, kahjustav, solvav või muul viisil taunitav, sealhulgas alandav, laimav, vulgaarne, vaenu õhutav, petturlik, sündsusetu, pornograafiline, seksuaalselt vulgaarne, seksistlik, rassistlik või teiste isikute privaatsust kahjustav.
 • Jälgida, ahistada, ähvardada või verbaalselt rünnata mistahes kasutajat või Ancestry töötajat või kuritarvitada Ancestry ressursse, näiteks kuritarvitada Ancestry töötaja aega.
 • Postitada mistahes teavet või suhtlust, mille kohta teate, et see on vale või eksitav, sealhulgas kellegi teisena esinemine, oma seotuse kohta mistahes isiku või juriidilise isikuga (sealhulgas Ancesteryga seoses) valeandmete esitamine, kinnitada valeväidet, või esitada valeandmeid, et olete Ancestry või selle ettevõtete grupi töötaja või esindaja.
 • Postitada või jagada sisu, mis sisaldab isiklikku, varalist või konfidentsiaalset teavet, näiteks elusolevate isikute fotosid, tundlikku finantsteavet, salastatud kohtudokumente või isikute aadresse, telefoninumbreid või e-posti aadresse ilma nende loata. Alaealiste puhul vajate nende vanema või eestkostja nõusolekut.

 

Intellektuaalomandi austamine

Oma Ancestry konto ja Ancestry teenuste kasutamise ajal ei tohi te teha järgmist.

 • Postitada või jagada sisu, mis on kaitstud autoriõiguse või kaubamärgiga või mis ei kuulu teile, sealhulgas teiste kasutajate postitatud pildid ja ajaloolised dokumendid, välja arvatud juhul, kui teil on sellise sisu suhtes autoriõiguse või kaubamärgi omaniku selgesõnaline luba. Lisateavet leiate meie Autoriõiguse poliitikast.
 • Reprodutseerida, pöördprojekteerida või müüa mistahes osa Ancestry teenustest (sealhulgas AncestryDNA testikomplektid) või Ancestry sisust või süstemaatiliselt Ancestry andmebaasidest andmeid alla laadida, et luua või täita muu andmebaas.
 • „Sügav link” või raam, tekstisisene link või Ancestry teenuste mistahes osa peegeldamine ilma Ancestry kirjaliku loata.

 

Rämpspost ei ole lubatud

Te ei tohi kasutada oma Ancestry kontot ega Ancestry teenuseid (või teenuste kaudu saadud teavet) reklaamide, reklaammaterjalide, soovimatu posti, rämpsposti, kettkirjade või mistahes muu pakkumise postitamiseks või kättesaadavaks tegemiseks.

 

Leia haud

Lehe ,,Leia haud“ kasutamisel pidage meeles, et kehtivad järgmised lisaeeskirjad.

 • Ärge kuritarvitage võimalusi, kui soovitate paranduste, lisanduste või sõnumite edastamist teistele lehe ,,Leia haud“ liikmetele seoses nende poolt hallatavate mälestustähistega. 
 • Palun arvestage, et matmispaikade, kalmistute ja surnute matmisel järgitakse erinevaid kultuurilisi traditsioone. Teame, et mõned põliselanike kogukonnad soovivad austada ja märgistada haudu, ent teised ei soovi, et nende haudu üles leitaks, pildistataks või et teavet postitataks avalikult. Ärge postitage, edastage ega kuvage sisu, mis on seotud föderatiivse või osariigi valitsuse poolt põliselanike käest ära võetud maa ja/või piirkonna liikmetega ilma vastava kogukonna, inimeste või hõimurahva selgesõnalise nõusoleku ja loata, kui te just ei esinda ametlikult seda hõimurahvast.

 

Juriidilised üksikasjad

Ancestry kogukonna reeglid kehtivad kõikidele Ancestry teenuste kasutajatele (sh Ancestry.com, AncestryDNA, Newspapers.com, Fold3, We Remember, Find a Grave ja muud Ancestry veebisaidid ja mobiilirakendused). Nende reeglite eesmärgiks on kaitsta teid ja kogu Ancestry kogukonda. Kõigil nendes reeglites kasutatud suure algustähega mõistetel on sama tähendus, mis on sätestatud Ancestry Tingimustes ja Privaatsusavalduses.

See keelatud käitumiste loetelu ei ole ammendav. Ancestry keelab teenuste kasutajatel osaleda mistahes tegevuses, mida Ancestry oma äranägemise järgi peab solvavaks, mis häirib teiste õigusi või kahjustab mistahes isikut või ettevõtet. Ancestry ei vastuta sisu eest, mida meie kasutajad loovad ja kogukonnas jagavad, kuid jätame endale õiguse eemaldada kõik postitused või kommentaarid, mis rikuvad neid reegleid või meie Tingimusi.

Tõsiste või korduvate seaduserikkumiste korral võib Ancestry oma äranägemisel kasutaja konto sulgeda.