Pravilnik skupnosti

Ne glede na to, ali se vaše potovanje začne z analizo DNK ali družinsko zgodovino, želimo, da se v naši skupnosti vsi počutite dobrodošle. Da bi bila naša skupnost vključujoča, varna in primerna za vse, smo določili naslednja pravila, ki natančneje opredeljujejo, kaj pri uporabi storitev Ancestry dovoljeno in kaj ne. Če opazite kar koli, kar predstavlja kršitev tega Pravilnika, nas o tem obvestite. Za razrešitev težave bomo storili bomo vse, kar je v naših močeh. Vselej cenimo vaše povratne informacije in prizadevanja, s katerimi podjetju Ancestry pomagate ustvarjati varno in prijetno okolje za vse.

 

Dostop do spletnega mesta in varnost

Med uporabo svojega računa Ancestry ali katere koli storitve Ancestry morate upoštevati naslednja pravila:

 • spoštujte vso veljavno zakonodajo;
 • odprite lasten račun Ancestry ter zanj izberite edinstveno uporabniško ime in geslo;
 • gesla svojega računa Ancestry ne delite z nikomer;
 • otrokom, mlajšim od 13 let, ne dovolite objavljanja informacij ali vsebin prek vašega računa Ancestry;
 • navedite veljavne in popolne podatke za stik, vključno z e-poštnim naslovom;
 • izberite uporabniško ime, ki ni sovražno, nespodobno ali kako drugače neprimerno (po presoji podjetja Ancestry);
 • ne predstavljajte se z lažno identiteto, bodisi podjetju Ancestry ali drugim uporabnikom;
 • ne posegajte in ne poskušajte posegati v storitve, vključno z uporabo kakršne koli programske opreme, virusa ali rutine za blokiranje, zakrivanje ali spreminjanje vsakršnih vsebin ali spletnih mest podjetja Ancestry ali za uničevanje programske, strojne ali telekomunikacijske opreme druge osebe.

 

Varnost skupnosti

Med uporabo svojega računa Ancestry ali kakršnih koli storitev Ancestry ne smete:

 • objavljati ali deliti vsebin, ki so nezakonite, grozilne, škodljive, nasilne ali drugače sporne, vključno z vsebinami ali sporočili, ki so ponižujoče, obrekljive, vulgarne, sovražne, klevetniške, goljufive, opolzke, pornografske, spolno eksplicitne, seksistične ali rasistične naravi ali predstavljajo vdor v zasebnost druge osebe;
 • zalezovati, nadlegovati, groziti ali verbalno napadati katerega koli uporabnika ali zaposlenega podjetja Ancestry ali zlorabljati virov podjetja Ancestry, npr. zapravljati časa zaposlenih podjetja Ancestry;
 • objavljati kakršnih koli informacij ali sporočil, za katere veste, da so napačni ali zavajajoči, vključno z izdajanjem za katero koli osebo, lažnim predstavljanjem vaše povezave s katero koli osebo ali subjektom (vključno s podjetjem Ancestry), lažnimi izjavami o pooblastilih, ki jih nimate, in izdajanjem za zaposlenega ali zastopnika podjetja Ancestry ali njegove skupine podjetij;
 • brez dovoljenja objavljati ali deliti vsebin katere koli osebe, ki vsebujejo osebne, lastniške ali zaupne podatke, kot so fotografije živih oseb, sodni dokumenti, ki so lahko zapečateni, občutljivi finančni podatki ter naslov, telefonska številka ali e-poštni naslov osebe. V primeru mladoletne osebe boste potrebovali soglasje njenega starša ali skrbnika.

 

Spoštovanje pravic intelektualne lastnine

Med uporabo računa in storitev Ancestry ne smete:

 • objavljati ali deliti vsebin, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami ali blagovno znamko oziroma ne pripadajo vam, vključno s slikami in zgodovinskimi dokumenti, ki so jih objavili drugi uporabniki, razen če imate za takšne vsebine izrecno dovoljenje lastnika avtorskih pravic ali blagovne znamke. Za več informacij preberite Pravilnik o avtorskih pravicah;
 • reproducirati, izvajati obratnega inženiringa ali prodajati katerega koli dela storitev Ancestry (vključno s kompleti za analizo AncestryDNA) ali vsebin Ancestry oz. sistematično prenašati podatkov iz podatkovnih baz podjetja Ancestry z namenom oblikovanja nove baze podatkov ali vnosa podatkov v obstoječo bazo podatkov za kakršen koli drug namen;
 • ustvarjati »globokih povezav«, okvirjev ali samodejnih povezav (inline linking) ali zrcaliti katerega koli dela storitev Ancestry brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Ancestry.

 

Neželena pošta ni dovoljena

Računa ali storitev Ancestry (ali kakršnih koli informacij, pridobljenih prek storitev) ne smete uporabljati za objavljanje ali posredovanje oglasnih promocijskih gradiv, neželene ali vsiljene pošte, verižnih sporočil ali drugih oblik nagovarjanja.

 

Find a Grave

Pri uporabi funkcije Find a Grave bodite pozorni na naslednja dodatna pravila:

 • Ne zlorabljajte orodij za predlaganje popravkov ali dodatkov ali za pošiljanje sporočil drugim uporabnikom storitve Find a Grave o spomenikih, ki jih upravljajo.
 • Bodite pozorni na različna kulturna dojemanja pokopov, pokopališč in preminulih oseb. Zavedamo se, da si nekatere domorodne skupnosti prizadevajo pokloniti preminulim in označiti njihove grobove, spet druge pa ne želijo, da bi bilo grobove njihovih prednikov mogoče najti, fotografirati ali javno objaviti. Brez izrecnega soglasja in dovoljenja zadevne in povezane skupnosti, ljudi ali plemena oz. če niste član ali pooblaščeni zastopnik zadevnega plemena, ne objavljajte, prenašajte in ne prikazujte vsebin, ki so posnete ali ki se nanašajo na zvezno in/ali narodno priznana ozemlja ameriških domorodcev in/ali člane njihovih skupnosti. 

 

Pravne informacije

Pravilnik skupnosti Ancestry velja za vse uporabnike storitev Ancestry (vključno z Ancestry.com, AncestryDNA, Newspapers.com, Fold3, We Remember, Find a Grave in drugimi spletnimi mesti ali mobilnimi aplikacijami podjetja Ancestry), namenjen pa je za zaščito vas in celotne skupnosti Ancestry. Izrazi, uporabljeni v tem Pravilniku, imajo isti pomen kot v Splošnih pogojih  in Izjavi o varstvu zasebnosti podjetja Ancestry.

Ta seznam prepovedanega ravnanja ni izčrpen. Podjetje Ancestry uporabnikom storitev prepoveduje izvajanje kakršnih koli aktivnosti, za katere podjetje Ancestry po lastni presoji ugotovi, da so žaljive, posegajo v pravice drugih ali povzročajo škodo kateri koli osebi ali subjektu. V podjetju Ancestry ne moremo odgovarjati za vsebine, ki jih naši uporabniki ustvarijo in delijo v skupnosti, vendar pa si pridržujemo pravico, da odstranimo vse objave ali komentarje, ki kršijo ta Pravilnik in naše Splošne pogoje.

V primeru resnih ali ponavljajočih se kršitev ali prekrškov bo podjetja Ancestry po lastni presoji ukinilo račun uporabnika, ki krši pravila.