Information sur la source

Ancestry.com. Dossiers d’émigration suédoise, 1783 à 1951 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2007.
Données originales : EMIGRANTEN POPULÄR 2006 is a coproduction between Emigrantregistret in Karlstad and Göteborgs-Emigranten in Göteborg.

 Dossiers d’émigration suédoise, 1783 à 1951

Cette collection contient divers documents d’émigration suédois de 1783 à 1951. Les informations dans ces documents peuvent inclure : le nom, l’âge ou la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe, la profession, le lieu de résidence ou d’origine, la date d’émigration et le port de départ.

Den här samlingen innehåller olika svenska emigrantregister för åren 1783-1951. Den innehåller framför allt följande fem databaser:

1. EmiHamn: Passagerare till Nordamerika (med några undantag för Argentina, Australien, Brasilien, Danmark, Finland, Tyskland, Nya Zeeland, Norge och Ryssland) från:

 • Göteborg, 1869-1951 (1 135 888 poster)

 • Hamburg, 1850-1891 (21 708 poster)

 • Helsingborg, 1929-1950 (413 poster)

 • Kalmar, 1881-1893 (3338 poster)

 • Köpenhamn, 1868-1898 (56 127 poster)

 • Malmö, 1874-1928 (165 876 poster)

 • Norrköping, 1859-1922 (8 545 poster)

 • Stockholm, 1869-1940 (34 887 poster)

2. EmiLarsson: Skrivna brev till agenten Bröderna Larsson & Co, 1879-1911 (innehåller 50 000 brev från emigranter och ca 12 000 svar från Bröderna Larsson & Co). Originalbreven är bundna i 109 volymer. Bröderna Larssons arkiv i Göteborg är det enda emigrantagentarkivet i världen. Referenskoden ger en referens till det faktiska brevet i landsarkivet i Göteborg.

3. EmiPass: Passinnehavare från 1783 till 1860, sammanställt från originalen på landsarkivet i Göteborg (16 012 poster)

4. EmiSal: Passagerare på Svenska Amerika Linien, 1915-1950 både till och från Amerika (242 000 poster)

5. EmiSjo: Sjömän upptecknade i sjömanshusen i Göteborg, Lysekil, Marstrand, Strömstad och Uddevalla, vilka antecknats som avskedade, rymmare och döda utanför Europa, 1812-1930 (16 996 poster).

Information som är tillgänglig i dessa register varierar beroende på databas och originalregister. Följande lista visar den typ av information som kan hittas i dessa register:

 • Namn (för- och efternamn)

 • Ålder och/eller födelsedatum

 • Födelseort

 • Kön

 • Yrke eller titel

 • Bostadsort eller ursprungsort

 • Emigrationsdatum

 • Destination

 • Avresehamn

 • Fartygsnamn

 • Databasnamn (Emihamn, EmiLarsson, EmiPass, EmiSal eller EmiSjo)