Bendruomenės taisyklės

Nuo ko beprasidėtų jūsų kelionė – DNR tyrimo ar šeimos istorijos – norime, kad mūsų bendruomenėje kiekvienas jaustųsi gerai. Kad „Ancestry“ bendruomenė būtų įtraukianti, saugi ir tinkama visiems, šiose taisyklėse paaiškinama, kas leidžiama ir kas draudžiama. Jei pastebėsite šių taisyklių pažeidimą, praneškite apie tai mums ir mes pasistengsime išspręsti susiklosčiusią situaciją. Visada vertiname jūsų atsiliepimus, padedančius kurti saugią ir patogią „Ancestry“ aplinką visiems.

 

Svetainės prieiga ir saugumas

Naudodamiesi „Ancestry“ paskyra arba bet kokiomis „Ancestry“ paslaugomis, jūs:

 • privalote laikytis visų taikomų įstatymų;
 • privalote turėti nuosavą „Ancestry“ paskyrą ir pasirinkti unikalų naudotojo vardą bei slaptažodį;
 • privalote niekam neatskleisti „Ancestry“ paskyros slaptažodžio;
 • privalote neleisti vaikams iki 13 metų skelbti informaciją ar kitokį turinį naudojantis „Ancestry“ paskyra;
 • privalote pateikti galiojančią ir visą kontaktinę informaciją, įskaitant galiojantį el. pašto adresą;
 • negalite pasirinkti neapykantą keliančio, nepadoraus ar kitaip vadovaujantis „Ancestry“ taisyklėmis netinkamo naudotojo vardo;
 • negalite apsimesti kitu asmeniu nei prieš „Ancestry“ darbuotojus, nei prieš kitus naudotojus;
 • negalite trukdyti teikti paslaugas ar naudotis programine įranga, virusais ar kitomis priemonėmis, kuriomis galima užblokuoti, paslėpti ar pakeisti bet kokį „Ancestry“ turinį arba sunaikinti kito asmens programinę, aparatinę ar telekomunikacijų įrangą.

 

Bendruomenės sauga

Naudodamiesi „Ancestry“ paskyra arba bet kokiomis „Ancestry“ paslaugomis, jūs negalite:

 • skelbti arba dalintis bet kokiu neteisėtu, grasinančiu, žalingu, įžeidžiančiu ar kitaip nepriimtinu turiniu, įskaitant žeminantį, šmeižikišką, vulgarų, neapykantą keliantį, melagingą, apgaulingą, nepadorų, pornografinį, seksualinį, seksistinį, rasistinį arba kito asmens privatumą pažeidžiantį turinį;
 • persekioti, priekabiauti, grasinti ar žodžiais daryti psichologinį spaudimą bet kuriam „Ancestry“ darbuotojui ar naudotojui, taip pat piktnaudžiauti „Ancestry“ ištekliais, pvz., netinkamai naudotis „Ancestry“ darbuotojų laiku;
 • skelbti bet kokią jūsų žiniomis melagingą arba klaidinančią informaciją, įskaitant apsimetinėjimą kitu asmeniu, klaidingą jūsų ryšio su bet kuriuo asmeniu ar subjektu (įskaitant „Ancestry“) pateikimą, melavimą dėl patvirtinimo arba apsimetinėjimą „Ancestry“ ar jos įmonių šeimos darbuotoju ar atstovu;
 • be atitinkamų asmenų sutikimo skelbti ar bendrinti jų asmeninį, nuosavybės teise priklausantį ar konfidencialų turinį, pvz., gyvų asmenų nuotraukas, teismo dokumentus, kurie gali būti užantspauduoti, konfidencialią finansinę informaciją arba asmens adresą, telefono numerius ar el. pašto adresus. Nepilnamečių atveju, būtina gauti jų tėvų arba teisinių globėjų sutikimą.

 

Pagarba intelektualiajai nuosavybei

Naudodamiesi „Ancestry“ paskyra ir bet kokiomis „Ancestry“ paslaugomis, jūs negalite:

 • skelbti arba dalintis turiniu, kuris saugomas autorių teisių, prekės ženklo arba kuris jums nepriklauso, įskaitant kitų naudotojų paskelbtas nuotraukas ar istorinius dokumentus, nebent turite teisėtą tokio turinio ar prekės ženklo savininko leidimą. Jei norite sužinoti daugiau, perskaitykite mūsų autorių teisių politiką;
 • atgaminti, atkurti arba parduoti bet kurią „Ancestry“ paslaugų dalį (įskaitant „AncestryDNA“ tyrimų rinkinius), turinį arba sistemingai siųstis duomenis iš „Ancestry“ duomenų bazių, siekiant sukurti ar papildyti kitą duomenų bazę;
 • taikyti giliąsias nuorodas („deep link“) ar aktyviuosius rėmelius („frame“), tiesiogines nuorodas ar tiesiogiai atspindėti bet kurią „Ancestry“ paslaugų dalį be „Ancestry“ raštiško sutikimo.

 

Skaitmeninis šlamštas draudžiamas

Negalite naudoti „Ancestry“ paskyros ar paslaugų (įskaitant bet kokią jomis naudojantis gautą informaciją) bet kokiai reklamai, skelbimams, reklaminiams laiškams ar jų serijoms, bet kokiems prašymams ar kitam skaitmeniniam šlamštui paskelbti ar padaryti prieinamą.

 

„Rasti kapą“ (angl. Find a Grave)

Naudodamiesi paslauga „Rasti kapą“ nepamirškite šių papildomų taisyklių:

 • Nepiktnaudžiaukite įrankiais, kad galėtumėte siūlyti pataisymus ar papildymus arba rašyti žinutes kitiems „Rasti kapą“ nariams apie jų tvarkomus paminklus.
 • Jautriai atsižvelkite į įvairias kultūrines laidojimo vietų, kapinių ir mirusiųjų reikšmes. Pripažįstame, kad kai kurios čiabuvių bendruomenės siekia pagerbti ir pažymėti savo kapus, o kitos nenori, kad jų kapai būtų rasti, fotografuojami ar viešai skelbiami. Neskelbkite, neperduokite ir nerodykite turinio, paimto iš federaliniu ir (arba) valstijos lygmeniu pripažintų Amerikos indėnų žemių ir (arba) narių arba susijusio su jais, be aiškaus atitinkamos ir susijusios bendruomenės, tautos ar gentinės tautos sutikimo ir leidimo arba jei nesate minėtos gentinės tautos pilietis ar įgaliotas atstovas.

 

Teisinė informacija

„Ancestry“ bendruomenės taisyklės taikomos visiems „Ancestry“ paslaugų naudotojams (įskaitant „Ancestry.com“, „AncestryDNA“, „Newspapers.com“, „Fold3“, „We Remember“ ir kitų „Ancestry“ svetainių bei programėlių naudotojams) ir yra skirtos apsaugoti jus ir visą „Ancestry“ bendruomenę. Bet kokie terminai šiose taisyklėse parašyti iš didžiosios raidės turi tą pačią reikšmę, kaip ir „Ancestry“ Taisyklėse ir nuostatose bei Privatumo pareiškime.

Šis draudžiamų veiksmų sąrašas nėra baigtinis. „Ancestry“ draudžia jos paslaugų naudotojams užsiimti bet kokia veikla, kurią „Ancestry“ pripažįsta kaip įžeidžiančią, pažeidžiančią kitų teises arba kenkiančią kitiems asmenims ar subjektams. „Ancestry“ negali būti atsakinga už turinį, kurį jos paslaugų naudotojai sukuria ir kuriuo dalinasi bendruomenėje, tačiau mes pasiliekame teisę pašalinti bet kokius įrašus ar komentarus, kurie pažeidžia šias arba mūsų Taisykles ir nuostatas.

„Ancestry“ pasilieka teisę savo nuožiūra nutraukti paslaugų teikimą (paskyrą) naudotojams, padariusiems rimtų pažeidimų ar pakartotinai pažeidžiantiems mūsų taisykles.