Vaše soukromí

Datum účinnosti: 15. srpna 2022

 

Shrnutí změn

Toto shrnutí informuje o nejnovějších změnách v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Ancestry a o tom, jak vás tyto změny mohou ovlivnit.

Aktualizace Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahují na vaše používání služeb (definováno níže), když si je prohlížíte, přistupujete k nim nebo je jinak používáte. Chcete-li plně porozumět změnám a podmínkám, kterými se bude řídit vaše používání našich služeb, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Mezi nejnovější změny patří zejména:

 • Přidání textu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů státu Kalifornie z roku 2020 („CPRA“), zákonem o ochraně osobních údajů státu Colorado („CPA“), zákonem o ochraně osobních údajů státu Connecticut („CTDPA“), zákonem o ochraně osobních údajů spotřebitelů státu Virginia („VCDPA“) a australským zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1988.
 • Odstranění odkazů na AncestryHealth®.
 • Aktualizace, vyjasnění a zjednodušení stávajícího jazyka.

Ve společnosti Ancestry® je vaše soukromí nejvyšší prioritou. Společnost Ancestry se zavazuje být dobrým správcem vašich osobních údajů (definovaných níže), nakládat s nimi zodpovědně a zabezpečit je administrativními, technickými, organizačními a fyzickými ochrannými opatřeními.

Při nakládání s vašimi údaji věříme v poctivost, přímost a transparentnost. Společnost Ancestry se řídí třemi hlavními zásadami, pokud jde o vaše soukromí:

 • Transparentnost. Usilovně se snažíme být transparentní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme.
 • Jednoduchost. Při popisu našich postupů ochrany osobních údajů se snažíme používat srozumitelný jazyk, abychom vám pomohli se informovaně rozhodnout.
 • Kontrola. Poskytujeme vám kontrolu nad osobními údaji, které nám poskytujete, včetně údajů o vaší DNA, a nad tím, jak jsou používány, sdíleny a uchovávány.

 

Další důležité věci, kterým byste měli při používání našich služeb rozumět

Zachováváte si kontrolu nad svojí DNA a daty DNA (definováno níže) – můžete je spravovat a odstraňovat, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Při používání našich služeb můžete o sobě nebo své rodině zjistit neočekávané skutečnosti. Jednou učiněná zjištění už nemůžeme vzít zpět.

Když se díky nám dozvíte nové skutečnosti, měli byste se cítit jistě a být informováni o tom, jak vaše osobní údaje používáme. Naše úplné Prohlášení o ochraně osobních údajů je uvedeno níže. Vztahuje se na všechny webové stránky, služby a mobilní aplikace Ancestry, které odkazují na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, včetně: Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember® a Find a Grave®.

 

Pouze zákazníci v USADodatečné prohlášení o ochraně osobních údajů pro obyvatele USA níže obsahuje další podrobnosti pro obyvatele USA ve státech Kalifornie, Colorado, Connecticut a Virginia.

Pouze zákazníci mimo USA – Společnost Ancestry Ireland Unlimited je správcem vašich osobních údajů a níže uvedená část 8 obsahuje informace o vašich právech.

 

Obsah

 
1.   Úvod
2.   Vytvoření účtu a vaše využívání služeb Ancestry
3.   Jaké osobní údaje od vás Ancestry shromažďuje?
4.   Jaké informace Ancestry shromažďuje prostřednictvím vašeho používání služeb?
5.   Informace, které shromažďujeme z jiných zdrojů
6.   Jak společnost Ancestry používá vaše osobní údaje?
7.   Jaké informace sdílíme, kdy je sdílíme a kdo jsou jejich příjemci?
8.   Vaše práva a volby týkající se vašich osobních údajů
9.   Jaké jsou naše postupy uchovávání údajů?
10.   Jak mohu odstranit své osobní údaje?
11.   Bezpečnost
12.   Mezinárodní předávání údajů
13.   Změny tohoto prohlášení
14.   Právní základ podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů pro zpracování osobních údajů obyvatel EU.
15.   Identita a kontaktní údaje správce údajů
16.   Dodatečné prohlášení o ochraně osobních údajů pro obyvatele USA (pouze zákazníci ze států Kalifornie, Colorado, Connecticut a Virginia)
17.   Australské Dodatečné prohlášení o ochraně osobních údajů

 

1.  Úvod

Ve společnosti Ancestry umožňujeme cesty za osobním poznáním, které obohacují životy. Abychom mohli poskytovat a zlepšovat webové stránky, mobilní aplikace a služby (souhrnně „služby“), shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme „"osobní údaje“, což jsou informace, které vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat, jak je dále popsáno v části 3, například vaše jméno, e-mail nebo adresa, nebo informace, které by s vámi mohly být důvodně spojeny, včetně vašich genetických informací. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje naše postupy shromažďování, ukládání a zpracování vašich osobních údajů a kontrolní mechanismy, které vám poskytujeme pro jejich správu v rámci našich služeb. Kromě toho naše Zásady používání souborů cookie popisují naše používání souborů cookie prohlížeče a podobných sledovacích technologií.

Vezměte prosím na vědomí: Informace o zemřelých osobách nejsou podle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů osobními údaji.

 

2.  Vytvoření účtu a vaše využívání služeb Ancestry

Osobní údaje, které jsou smluvně vyžadovány k vytvoření účtu u společnosti Ancestry, se omezují na vaše jméno, e-mailovou adresu a heslo. Pouze u uživatelů Archives jsou pro vytvoření účtu vyžadovány také fakturační údaje.

Vytvořením účtu nám sdělujete, že jste srozuměni s tím, že společnost Ancestry bude shromažďovat, zpracovávat a sdílet vaše osobní údaje (včetně genetických informací, pokud jste podstoupili test DNA), jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přístup k obsahu Ancestry, jako jsou archivní záznamy, které vám pomohou sestavit rodokmen, nebo k našim funkcím DNA (odhad etnické příslušnosti atd.), vyžaduje další osobní údaje, včetně údajů o platbě a dopravě, a v případě testu DNA kód testu, vaše přiřazené pohlaví při narození, rok narození a genetické informace získané z vašeho vzorku slin.

Kdykoli můžete požádat, aby společnost Ancestry odstranila osobní údaje, které jste nahráli do svého účtu, například rodokmen nebo vaše genetické informace. Můžete také smazat celý svůj účet. Konkrétní informace o vymazání vašich osobních údajů naleznete v sekci 10.

 

3.  Jaké osobní údaje od vás společnost Ancestry shromažďuje?

Kategorie informací Popis
Informace o účtu
 • Vaše jméno (povinné).
 • E-mailová adresa (povinné).
 • Heslo, které si vytvoříte (povinné).
 • Telefonní číslo – telefonní číslo můžete uvést, abychom vás mohli (i) informovat o stavu výsledků testů DNA, (ii) upozornit na další aktualizace, s nimiž souhlasíte, (iii) pomoci vám, když kontaktujete služby pro členy Ancestry, nebo (iv) umožnit vám povolit vícefaktorové ověřování. Telefonní číslo může být vyžadováno pro dodání testovací sady DNA.
 • Fakturační údaje.
 • Některé značky Ancestry mohou podporovat přihlašovací služby třetích stran, jako jsou Facebook, Google a Apple, které Ancestry poskytují vaše osobní údaje, jako je vaše jméno a e-mailová adresa a profilová fotografie. Informace o tom, jak třetí strany používají technologie pro účely analýzy a cílení, a o kontrolních mechanismech, které vám poskytujeme, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.
Informace o kreditní kartě/platbě
 • Platební údaje, jako je číslo vaší kreditní karty a vaše fakturační a dodací adresa (adresy), když se zaregistrujete k bezplatné zkušební verzi nebo provedete nákup, například předplatné Ancestry nebo testovací sadu DNA.
Informace o aktivaci sady DNA Při aktivaci testovací sady DNA shromažďujeme:
 • kód vaší testovací sady DNA;
 • vaše pohlaví přidělené při narození a
 • váš rok narození.
Informace o profilu

Shromažďujeme informace, které poskytnete při vytváření uživatelského profilu (například profilový obrázek, vaše jméno, uživatelské jméno, životopis, věk, místo a uživatelská jména propojených účtů), a informace o vás z vašeho rodokmenu. Informace z vašeho uživatelského profilu Ancestry jsou viditelné ostatním uživatelům (definováno ve smluvních podmínkách společnosti Ancestry), proto prosím zvažte omezení těchto informací a používání uživatelského jména, které se liší od vašeho skutečného jména, abyste ochránili své soukromí.

 

Váš obsah

Shromažďujeme informace, kterými dobrovolně přispíváte ke službám, včetně vašeho obsahu (jak je definováno ve Smluvních podmínkách

 

Genetické informace V našich partnerských laboratořích získáváme vaši DNA ze slin a převádíme ji na strojově čitelné biometrické údaje („data DNA“), které zpracováváme, abychom vám mohli poskytnout odhad etnické příslušnosti a návrhy komunit. Zpracováváme rovněž vaše data DNA, abychom vám poskytli informace o stupni vaší příbuznosti s jinými uživateli v naší databázi DNA a genetických  spojených s určitými biologickými, fyziologickými nebo behaviorálními rysy, jako je hustota vlasů a barva očí nebo rysy spojené s kondicí.

Vaše data DNA a veškeré informace z nich odvozené, jako jsou odhady etnické příslušnosti, společenství, znaky a genetické příbuzenské shody, jsou osobními údaji a označují se jako „genetické informace“.

Poznámka o vaší DNA a slinách: Vaše sliny ani extrahovaná DNA (společně označované jako „biologické vzorky“) nejsou podle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů osobními údaji. Také poté, co náš laboratorní partner zpracuje váš biologický vzorek, můžete podle svého uvážení souhlasit s jeho uložením v naší biologické bance pro budoucí testování. Budoucí testování může být provedeno, pokud souhlasíte s naším Informovaným souhlasem pro výzkum nebo pokud souhlasíte s dalšími testy svých biologických vzorků.  Pokud nesouhlasíte s uložením svého biologického vzorku, váš vzorek zničíme. Části 8 a 10 níže popisují, jak můžete kontrolovat své biologické vzorky. Můžete požádat, aby společnost Ancestry zničila vaše biologické vzorky, a to tak, že kontaktujete oddělení členských služeb. Upozorňujeme, že biologické vzorky, které nesplňují naše požadavky na zajištění kvality, můžeme podle našeho uvážení zničit.

Poznámka o informacích týkajících se zdraví Společnost Ancestry není subjektem, na který se vztahuje zákon Health Insurance Portability and Accountability Act (dále jen „HIPAA“), a v důsledku toho žádná vámi poskytnutá data nepodléhají zákonu HIPAA ani jím nejsou chráněna.
Vaše komunikace Prostřednictvím komunikačních funkcí na naší platformě hostujeme a uchováváme vaši komunikaci s ostatními uživateli a také shromažďujeme vaše informace, když komunikujete se službami pro členy Ancestry a s týmy podpory pro naše další služby, včetně zvukových a obrazových informací (například nahrávek hovorů se službami pro členy Ancestry nebo informací dobrovolně sdílených při účasti na výzkumu spotřebitelských poznatků).
Soutěže a propagační akce Osobní údaje shromažďujeme, když se dobrovolně účastníte soutěží a speciálních propagačních akcí, které pořádáme nebo sponzorujeme, přičemž podrobnosti jsou uvedeny při přihlášení.
Fotografie ze služby Find a Grave a fotografičtí dobrovolníci Prostřednictvím služby Find a Grave shromažďujeme metadata spojená s digitálními fotografiemi nahranými do služby Find a Grave, včetně místa, data a času pořízení fotografie. Pokud se rozhodnete být fotografickým dobrovolníkem pro službu Find a Grave, poskytnete nám svou polohu, kterou můžete kdykoli změnit nebo odstranit.
Další chráněné klasifikace a citlivé údaje Můžeme shromažďovat informace týkající se určitých chráněných klasifikací, jako je pohlaví nebo rodinný stav.

Informace o osobních údajích zpracovávaných společností Ancestry, které se týkají uživatelů jiných než Ancestry, naleznete kliknutím zde.

 

4.  Jaké informace Ancestry shromažďuje prostřednictvím vašeho používání služeb?

Kategorie informací Popis
Informace o počítači a mobilním zařízení

Společnost Ancestry shromažďuje informace o tom, jakým způsobem přistupujete k našim službám, včetně webových stránek, které jste navštívili před a po stránkách společnosti Ancestry.

Kromě dalších technických informací, jako je IP adresa, ze které váš počítač, mobilní zařízení nebo proxy server, který používáte, přistupuje k internetu, shromažďujeme také tyto informace:

 • operační systém vašeho počítače;
 • váš webový prohlížeč;
 • identifikátor vašeho mobilního zařízení poskytovaný operačním systémem vašeho mobilního zařízení a operačním systémem vašeho mobilního zařízení; a
 • název vašeho poskytovatele internetových služeb nebo mobilního operátora.

Společnost Ancestry může s vaším svolením shromažďovat informace o zeměpisné poloze z vašeho zařízení.

Informace ze souborů cookie a podobných technologií Společnost Ancestry používá soubory cookie a podobné technologie, jakož i technické integrace s marketingovými a reklamními partnery, jak je popsáno v našich Zásadách používání souborů cookie. Přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie, abyste se seznámili s našimi postupy a ovládacími prvky, které vám poskytujeme.
Informace sdílené prostřednictvím funkcí sociálních médií

Pokud prostřednictvím služeb komunikujete se sociálními médii, např. odkazy „Sdílet“, „Zveřejnit“, „Tweetovat“, „Připnout“ nebo „Sledujte nás“ na stránkách, jako jsou Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram a YouTube, Ancestry bude shromažďovat tyto interakce a jakékoli informace o účtu, které nám tyto služby zpřístupní, v závislosti na vašem nastavení ochrany osobních údajů u dané třetí strany.

Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí Prohlášením o ochraně osobních údajů příslušné společnosti třetí strany.

Můžete mít možnost přihlásit se ke službám Ancestry pomocí účtu na sociální síti, jako je účet Google nebo Apple. Pokud udělíte příslušná oprávnění, získáme o vás informace z vašeho účtu na sociální síti, které společnost Ancestry použije k vytvoření vašeho účtu a vytvoření vašeho profilu, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a profilová fotografie.

Informace z vašeho používání služeb Shromažďujeme informace o vašem používání služeb, například když vyhledáváte nebo přistupujete k záznamům nebo veřejným rodokmenům, které stránky si prohlížíte, na které odkazy klikáte, nebo když přidáváte osoby do svého rodokmenu atd., které můžeme použít k odvození podrobností o vás jako zákazníkovi a vašich zájmech, abychom vám mohli poskytnout lepší služby například prostřednictvím návrhů vyhledávání.

 

5.  Informace, které shromažďujeme z jiných zdrojů

Kategorie informací Popis používání
Informace z veřejných a historických záznamů Společnost Ancestry shromažďuje záznamy z různých zdrojů, obvykle z oficiálních zdrojů záznamů, včetně novin, a také záznamy o narození, úmrtí, sňatku a sčítání lidu, které mohou obsahovat osobní údaje týkající se vaší osoby. Veřejné a historické záznamy mohou také obsahovat osobní údaje týkající se uživatelů, kteří nejsou uživateli Ancestry. Tyto záznamy jsou uživatelům obvykle zpřístupněny v rámci předplacených služeb Ancestry.
Informace od třetích stran

Informace o vás můžeme získávat také od třetích stran. Například můžeme doplnit údaje, které shromažďujeme, o informace licencované od třetích stran, abychom vám mohli přizpůsobit služby a naše nabídky.

Pokud zakoupíte dárkové předplatné nebo sadu DNA jako dárek, budeme shromažďovat osobní údaje, jako je jméno obdarovaného, doručovací adresa, e-mailová adresa a nezbytné informace o nákupu, abychom mohli dárek dokončit a obdarovaného informovat.

 

6.  Jak společnost Ancestry používá vaše osobní údaje?

Kategorie informací Popis používání
Osobní údaje (obecně) Vaše osobní údaje používáme k poskytování, personalizaci, zlepšování, aktualizaci a rozšiřování našich služeb. To zahrnuje:
 • ověřování vašeho přístupu ke službám a zlepšování zabezpečení informací Ancestry;
 • zpracování vašich plateb za předplatné, služby AncestryDNA a testovací sady a další produkty a funkce;
 • budování nových a zlepšování stávajících služeb;
 • pomoc při vytváření vašich rodokmenů a poskytování informací o nich na základě údajů v databázích společnosti Ancestry;
 • vydávání průzkumů a dotazníků pro použití ve službách, jakož i usnadnění vývoje produktů a výzkumných iniciativ;
 • provádění vědeckého, statistického a historického výzkumu;
 • odhalování a ochrana před chybami, podvody nebo jinou trestnou či škodlivou činností; a
 • prosazování našich smluvních podmínek.
Komunikace Vaše osobní údaje používáme ke komunikaci s vámi o službách, například při:
 • odpovídání na vaše dotazy na oddělení členských služeb;
 • upozorňování na potenciální genetické příbuzné identifikované pomocí porovnávání DNA nebo prostřednictvím našich služeb rodinné historie (například „Ancestry Hints®“ o potenciálních předcích v naší databázi);
 • upozorňování na záznamy týkající se osob ve vašem rodokmenu nebo osob, s nimiž můžete být příbuzní;
 • informování o změnách ve službách nebo o nových službách;
 • požádání o účast v mediální produkci Ancestry, v reklamách, při průzkumu spotřebitelských názorů nebo při poskytování referencí; a
 • poskytování informací nebo vyžadování opatření v reakci na technické, bezpečnostní a jiné provozní problémy.
Marketing produktů a nabídek od nás nebo našich obchodních partnerů Některé osobní údaje (například demografické informace dostupné ze zdrojů třetích stran nebo z jednotlivých částí Ancestry (profil, rodokmeny atd.)) můžeme použít k uvádění našich produktů a nabídek od nás nebo našich obchodních partnerů na trh. Tento marketing zahrnuje reklamu založenou na vašich zájmech.

Vezměte prosím na vědomí: Společnost Ancestry nesdílí vaše genetické informace s obchodníky třetích stran, pojišťovnami nebo zaměstnavateli a nepoužije vaše genetické informace k marketingu nebo personalizované reklamě bez vašeho výslovného souhlasu.

V případě marketingu, s jehož zasíláním prostřednictvím e-mailu nebo SMS jste souhlasili, můžete ovlivnit způsob, jakým vám marketing poskytujeme, použitím odkazu pro odhlášení z odběru v marketingovém e-mailu, který obdržíte, změnou preferencí komunikace nebo dodržováním pokynů v marketingových sděleních, která obdržíte. Možnosti kontroly pro spřízněné značky společnosti Ancestry jsou dostupné prostřednictvím jejich nastavení a jsou uvedeny zde. V případě reklamy na platformách třetích stran se jako na právní základ odvoláváme na naše vlastní oprávněné zájmy (viz část 7) a své marketingové preference byste měli ovládat přímo na těchto platformách.

Genetické informace Společnost Ancestry používá vaše genetické informace pro následující primární účely:
 • poskytování výsledků etnické příslušnosti,  (např. blízká nebo širší rodina nebo jiné osoby, se kterými můžete být příbuzní) z naší databáze a dalších informací, které vám a dalším uživatelům pomohou dozvědět se více o sobě navzájem, o potenciálních členech rodiny a také o vašich genetických příbuzných a rodinných skupinách;
 • propojení s vašimi genetickými příbuznými v naší databázi a pomoc při jejich poznávání prostřednictvím funkcí, jako je porovnávání DNA nebo jiné funkce produktu;
 • poskytování dalších informací o tom, co vaše DNA může prozrazovat o rysech a zdraví;
 • poskytování relevantních výsledků, které vám pomohou odhalit společné předky a další podrobnosti o vaší rodinné historii, a také vám pomohou sestavit váš rodokmen nebo navázat spojení s přáteli a rodinou;
 • studium souhrnných genetických informací za účelem lepšího pochopení zdravotního stavu, zdraví, stárnutí nebo tělesných stavů souvisejících s populací a etnickými skupinami;
 • provádění vědeckého, statistického a historického výzkumu a
 • zlepšování vlastností a funkcí našich stávajících produktů souvisejících s DNA, zlepšování zákaznických zkušeností v rámci služeb Ancestry, zlepšování kvality našich laboratorních procesů a technologií a vytváření nových produktů a služeb.

 

7.  Jaké informace sdílíme, kdy je sdílíme a kdo jsou jejich příjemci?

Společnost Ancestry nesdílí vaše individuální osobní údaje (včetně vašich genetických informací) s třetími stranami, s výjimkou případů popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo s vaším dodatečným souhlasem. Vaše údaje dobrovolně nesdílíme s orgány činnými v trestním řízení. Vaše genetické informace také nesdílíme s pojišťovnami, zaměstnavateli ani s obchodníky třetích stran bez vašeho výslovného souhlasu.

Vezměte prosím na vědomí: Zveřejnění společnosti Ancestry specifická pro USA naleznete zde. Společnost Ancestry neprodává vaše osobní údaje.

Níže popsané okolnosti vysvětlují, kdy může dojít ke sdílení:

 
S kým mohou být vaše údaje sdíleny / okolnosti, za kterých ke sdílení dochází Popis
Společnosti Ancestry

Vaše údaje můžeme sdílet v rámci skupiny společností Ancestry uvedené zde (dále jen „společnosti Ancestry“) za účelem poskytování našich služeb a jejich zlepšování.

Vaše osobní a genetické informace předáváme mezi společnostmi Ancestry se sídlem v Irsku a společnostmi Ancestry se sídlem v USA. Více informací o tom naleznete v sekci 12 níže.

Jiní uživatelé nebo jiné osoby, se kterými se můžete rozhodnout sdílet informace

V rámci používání služeb máte možnost přidávat nebo sdílet informace se všemi uživateli služby nebo prostřednictvím funkcí sdílení s konkrétními uživateli, a dokonce i uživateli, kteří nejsou členy společnosti Ancestry. V některých službách, například AncestryDNA, můžete mít další možnosti sdílení (viz níže).

Informace ve vašem veřejném profilu (profilech) uvidí všichni ostatní uživatelé, stejně jako veřejné údaje o rodokmenu (upozorňujeme, že žijící osoby ve vašem rodokmenu jsou viditelné pouze pro vás a pro osoby, se kterými sdílíte svůj rodokmen jako „editor“ nebo kterým povolíte, aby si mohli prohlížet žijící osoby vašeho rodokmenu).

Pokud se rozhodnete, že chcete, aby se vaše DNA shody zobrazovaly a byly viditelné, mohou vaše DNA shody vidět určité osobní informace, například vaše uživatelské jméno, jak s vámi mohou být příbuzní, zda jste propojili rodokmen se svou DNA a buď všechny, nebo pouze sdílené (podle vaší volby) regiony a komunity. Mohou vám být nabídnuty další možnosti, jak se spojit s příbuznými nebo se dozvědět o příbuzenských vazbách.

Další informace o DNA, jako jsou rysy, můžete sdílet prostřednictvím funkce „porovnávání“ a dalších funkcí sdílení jeden na jednoho.

Pokud budete sdílet podrobnosti o své rodinné historii nebo zkušenosti s DNA mimo služby, činíte tak na vlastní riziko.

Poskytovatelé služeb

Při poskytování a marketingu služeb spolupracujeme s dalšími společnostmi. V důsledku toho budou mít tyto společnosti přístup k některým vašim údajům nebo je jinak zpracovávat, včetně některých vašich osobních informací, nebo je budou mít ve svých systémech. Tyto společnosti podléhají smluvním závazkům upravujícím ochranu soukromí, bezpečnost údajů a důvěrnost v souladu s platnými zákony.

Mezi tyto společnosti a osobní informace, ke kterým mohou mít přístup, patří:

 • laboratorní partneři (například vaše DNA);
 • poskytovatelé služeb zasílání testů DNA (například jméno, adresa pro zasílání a telefonní číslo);
 • zpracovatelé plateb (například platební informace);
 • poskytovatelé infrastruktury cloudových služeb (webové a mobilní služby Ancestry jsou cloudové služby; všechna vaše data jsou uložena u našich dodavatelů cloudových služeb);
 • zařízení pro uchovávání biologických vzorků (například biologický vzorek a kód testovací sady DNA);
 • dodavatelé, kteří nám pomáhají s analýzou marketingu a spotřebitelského výzkumu, prevencí podvodů a zabezpečením (například e-mailová adresa);
 • poskytovatelé komunikační infrastruktury (například jméno a e-mailová adresa); a
 • prodejci, kteří nám pomáhají poskytovat některé funkce členských služeb, jako je telefonická podpora nebo nástroje pro průzkum (například informace o účtu nebo jméno či e-mailová adresa)
Analytičtí a reklamní partneři Pro účely analýzy a reklamy spolupracujeme s partnery třetích stran. Shromažďováním a sdílením určitých osobních informací nám tito prodejci pomáhají lépe personalizovat reklamy tak, aby odpovídaly vašim zájmům. Pomáhají nám také měřit účinnost reklamních kampaní a slouží k tomu, abychom vám mohli zobrazovat reklamu, která je pro vás relevantnější.
Partneři výzkumu Vaše genetické informace sdílíme s výzkumnými partnery pouze tehdy, pokud nám k tomu poskytnete svůj výslovný souhlas prostřednictvím Informovaného souhlasu s výzkumem. Pokud s informovaným souhlasem s výzkumem nesouhlasíte, nebudou vaše údaje s těmito výzkumnými pracovníky sdíleny.

Mezi partnery pro výzkum patří komerční nebo neziskové organizace, které provádějí nebo podporují vědecký výzkum, vývoj léčebných přípravků, zdravotnických prostředků nebo souvisejícího materiálu pro léčbu, diagnostiku nebo odhad zdravotního stavu. Za určitých okolností může mít výzkumný partner nebo společnost Ancestry na výzkumné dohodě finanční zájem. Seznam našich výzkumných partnerů naleznete zde.

Vymáhání práva

Společnost Ancestry dobrovolně neposkytuje údaje jakéhokoli druhu vládním nebo soudním orgánům ani orgánům činným v trestním řízení. Abychom našim uživatelům poskytli co největší ochranu podle zákona, vyžadujeme, aby všechny vládní agentury, které chtějí získat přístup k údajům zákazníků Ancestry, dodržovaly platné právní postupy. Nedovolujeme orgánům činným v trestním řízení využívat služby Ancestry k vyšetřování trestných činů nebo k identifikaci lidských ostatků.

Pokud budeme nuceni vaše osobní údaje zpřístupnit orgánům činným v trestním řízení, budeme se snažit vás na to předem upozornit, pokud nám to zákon nezakazuje. Společnost Ancestry vytváří zprávu o transparentnosti, ve které uvádíme počet platných žádostí orgánů činných v trestním řízení o údaje uživatelů na všech našich stránkách.

Jiné právní nebo regulační postupy Vaše osobní údaje můžeme sdílet, pokud se domníváme, že je to přiměřeně nutné k:
 • dodržování platných právních postupů (např. soudních obsílek, příkazů k prohlídce);
 • vymáhání nebo uplatňování Smluvních podmínek společnosti Ancestry;
 • ochraně bezpečnosti nebo integrity služeb; nebo
 • ochraně práva, majetku nebo bezpečnosti společnosti Ancestry, našich zaměstnanců nebo uživatelů.
V případě převzetí společnosti Ancestry V případě převzetí nebo převodu společnosti Ancestry nebo jejích podniků (včetně případů souvisejících s konkurzním nebo podobným řízením), můžeme vaše osobní údaje sdílet s nabývajícím nebo přebírajícím subjektem. Sliby uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se budou i nadále vztahovat na vaše osobní údaje převedené na nový subjekt.
Poznámka k souhrnným údajům Společnost Ancestry může v rámci služeb nebo našeho marketingu nebo ve vědeckých publikacích, které vydáváme my nebo naši výzkumní partneři, zveřejňovat údaje o uživatelích v agregované podobě. Můžeme například uvést procento přistěhovalců ve státě, kteří pocházejí z určitého zeměpisného regionu nebo země. Takové zveřejnění nikdy nebude zahrnovat osobní údaje.

 

8.  Vaše práva a volby týkající se vašich osobních údajů

Všichni uživatelé (jak jsou definováni v našich smluvních podmínkách) mohou pomocí našich online nástrojů 1) požádat o zprávu o tom, jaké osobní údaje nám poskytli, 2) stáhnout si kopii svých údajů o DNA nebo si stáhnout kopii svých rodokmenů a 3) vymazat své rodokmeny, výsledky testů DNA nebo účet.

Některé právní předpisy o ochraně osobních údajů, jako je obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, navíc poskytují lidem konkrétní práva týkající se jejich osobních údajů. Například:

Právo na přístup k osobním údajům/právo na informace – Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům a o poskytnutí kopie určitých informací, včetně kategorií vašich osobních údajů, které shromažďujeme a zveřejňujeme. Chcete-li si vyžádat kopii, postupujte podle těchto instrukcí krok za krokem. Pokud chcete získat kopii svých dat DNA, postupujte podle těchto instrukcí krok za krokem. Pokud chcete získat kopii svých rodokmenů, postupujte podle těchto instrukcí krok za krokem.

Právo na opravu/korekci – Můžete mít právo požadovat, abychom opravili nebo korigovali nepřesné osobní údaje, které se vás týkají.

Právo na vymazání/odstranění – V určitých případech máte právo požadovat, abychom omezili (zastavili jakékoli aktivní zpracování) nebo vymazali vaše osobní údaje, pokud k tomu existují oprávněné důvody a v souladu s platnými právními předpisy. Informace o tom, jak vymazat vaše osobní údaje, naleznete v sekci 10.

Právo vznést námitku – Můžete mít právo vznést námitku proti činnostem zpracování v rámci našich oprávněných zájmů, pokud takové činnosti ovlivňují vaše práva a svobody jako fyzické osoby. Dále, pokud souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro určitý účel, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat a my zastavíme další zpracování vašich údajů za tímto účelem.

Právo na omezení – Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, například pokud se domníváte, že zpracování je založeno na nepřesných údajích nebo není zpracováváno zákonným způsobem.

Právo na přenositelnost údajů – Máte právo obdržet některé své osobní údaje ve formátu, který lze předat jinému správci údajů.

Právo na stížnost – Máte právo podat stížnost irské Komisi pro ochranu údajů (vyřizování stížností, vyšetřování a vymáhání pro jednotlivce | Pověřenec pro ochranu údajů) nebo jinému příslušnému dozorovému úřadu v zemi bydliště.


Tato práva můžete uplatnit pomocí níže popsaných nástrojů nebo kontaktováním společnosti Ancestry. Podrobnosti a možnosti přístupu k těmto informacím jsou uvedeny níže.

Typ Možnosti
Ancestry K osobním údajům (jako je vaše e-mailová adresa, uživatelské jméno, informace o profilu atd.), které jste poskytli společnosti Ancestry, můžete kdykoli přistupovat a aktualizovat je v následujících částech nastavení ochrany osobních údajů: Chcete-li se dozvědět, jak spravovat nastavení ochrany osobních údajů pro všechny rodokmeny, které jste na Ancestry vytvořili, můžete navštívit nastavení rodokmenu nebo kliknout zde.
Spřízněné značky Společnost Ancestry se snaží, abyste mohli snadno spravovat své soukromí v rámci všech služeb. Nastavení ochrany osobních údajů pro naše související značky můžete spravovat zde.
Mobilní aplikace Své informace můžete také kontrolovat pomocí nastavení dostupných v našich mobilních aplikacích, jako jsou aplikace Ancestry, AncestryDNA, Find a Grave a We Remember.
Reklama Používáme soubory cookie a podobné technologie sledování a integrace s marketingovými a reklamními partnery třetích stran ke shromažďování údajů o vašich zájmech nebo chování, abychom vám mohli zobrazovat cílené reklamy. Nastavení si můžete změnit, jak je popsáno v našich Zásadách používání souborů cookie. Informace o  naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.
Informace o stažení rodokmenu Společnost Ancestry vám umožňuje stáhnout informace o vašem rodokmenu ve standardním formátu souboru rodokmenu GEDCOM v nastaveních rodokmenu. Zjistěte, jak, zde.
Stažení genetických informací Vždy máte možnost stáhnout si soubor se svými daty DNA. Pokud si stáhnete svá data DNA, činíte tak na vlastní nebezpečí. Zjistěte, jak, zde. Další informace o tom, co je součástí vašich dat DNA ke stažení, najdete zde.

 

9.  Jaké jsou naše postupy uchovávání údajů?

Služby Ancestry v zásadě vycházejí z toho, že osobní cesta za sebepoznáním není jednorázovou událostí a pokračuje po dlouhá časová období – možná i po celý život. Navíc, a to zejména s ohledem na naše předplatitele a zákazníky DNA, kteří platí poplatky nebo si kupují předplatné, průběžné vylepšování našich sbírek historických záznamů a funkcí DNA poskytuje našim uživatelům v průběhu času výhody a poznatky. V důsledku toho naše postupy uchovávání údajů odrážejí tuto trvalou hodnotu tím, že uchovávají uživatelské účty v našem systému, dokud nás naši uživatelé neinformují o svém přání vymazat své údaje nebo zrušit své účty.

Kategorie informací Doba uchovávání
Účet a profil Společnost Ancestry bude uchovávat osobní údaje, které jste poskytli při vytváření účtu a profilu, dokud svůj účet nesmažete.
Rodokmen Vzhledem k vícegeneračnímu významu rodokmenů bude společnost Ancestry uchovávat údaje o vašem rodokmenu, aby vám poskytla nepřetržitý přístup, aktualizované funkce a možnost vylepšovat váš rodokmen. Data vašeho rodokmenu jsou uchovávána, dokud svůj rodokmen nebo svůj účet nevymažete.
DNA Společnost Ancestry uchovává vaše data DNA, aby vám mohla poskytovat funkce a možnosti, které jste si zakoupili (nebo které vám byly darovány), včetně průběžně aktualizovaných funkcí, jako jsou shody DNA, stále podrobnější odhady etnické příslušnosti a vylepšené regiony a komunity, jakož i nové další funkce založené na vašich datech DNA. Vaše data DNA jsou uchovávána, dokud nevymažete výsledky testů DNA nebo svůj účet.

Pokud jste byli zákazníkem společnosti AncestryHealth, jsou naši laboratorní partneři společnosti AncestryHealth povinni uchovávat vaše data DNA a výsledky testů po dobu nejméně sedmi let nebo podle požadavků státních zákonů a zákona o zdokonalení klinických laboratoří (CLIA) a směrnic, které se vztahují na laboratoře certifikované organizací College of American Pathologists (CAP).

Spřízněné značky Některé z našich spřízněných značek (Fold3®, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember nebo Archives) mají vlastní přihlašovací údaje k účtům a budou uchovávat osobní údaje, které jste poskytli při vytváření účtu a profilu, podle potřeby, aby vám mohly poskytovat nepřetržité a aktualizované služby, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění.
Informace o používání Informace o používání (např. návštěvy stránek) uchováváme v depersonalizované nebo agregované podobě. Po agregaci přestávají být tyto informace osobními informacemi a nebudou předmětem žádostí uživatelů o jejich vymazání.

 

10.  Jak mohu odstranit své osobní údaje?

Své osobní údaje můžete z databáze Ancestry kdykoli odstranit.

Kategorie informací Jak odstranit
Osobní údaje

Své osobní údaje můžete z databáze Ancestry vymazat tak, že budete postupovat podle těchto pokynů.

Pokud jste sdíleli informace s jinými uživateli (například zveřejněním svých rodokmenů nebo přímým sdílením výsledků DNA s jinými uživateli), společnost Ancestry nebude schopna odstranit žádné kopie informací, které si jiní uživatelé mohli ponechat; ty lze odstranit pouze tak, že se obrátíte na jiného uživatele a požádáte ho o jejich odstranění.

Jakoukoli žádost o odstranění informací z propojených archivních záznamů směřujte na příslušný archivní subjekt.

Žádosti o odstranění osobních údajů z prohledávaných indexů archivních záznamů budeme posuzovat případ od případu v souladu se zákonem.

Informace o osobních údajích zpracovávaných společností Ancestry, které se týkají uživatelů jiných než Ancestry, naleznete kliknutím zde.

Genetické Vezměte prosím na vědomí: Pokud požádáte společnost Ancestry o odstranění vašich dat DNA, do 30 dnů odstraníme veškeré genetické informace včetně odvozených genetických informací (odhady etnické příslušnosti, genetické příbuzenské shody atd.) z našich výrobních, vývojových, analytických a výzkumných systémů.

Chcete-li požádat o zničení svých biologických vzorků, musíte kontaktovat oddělení členských služeb. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste souhlasili s naším Informovaným souhlasem s výzkumem, nebudeme moci odstranit vaše genetické informace z aktivních nebo dokončených výzkumných projektů, ale nebudeme je používat pro žádné nové výzkumné projekty.

Obecné Vezměte prosím na vědomí, že při odstraňování vašich osobních údajů z našich záložních systémů může dojít k určitému zpoždění poté, co byly odstraněny z našich produkčních, vývojových, analytických a výzkumných systémů. Rovněž naši laboratorní partneři mohou uchovávat informace, které od nás obdrží, aby vyhověli zákonům nebo předpisům vyžadujícím uchování určitých údajů, například předpisům Clinical Laboratory Improvements Amendments spravovaným Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv USA. Společnost Ancestry může rovněž uchovávat určité informace, pokud je to přiměřeně nutné k plnění našich zákonných povinností (včetně požadavků orgánů činných v trestním řízení), k řešení sporů, k udržování bezpečnosti, k prevenci podvodů a zneužití, jakož i k dodržování daňových předpisů, předpisů v oblasti platebního styku, cenných papírů a klinických předpisů.
Spřízněné značky Chcete-li vymazat informace z našich souvisejících značek (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember nebo Archives), můžete nás vždy kontaktovat u související značky a požádat o vymazání vašich osobních údajů z dané služby. Některé služby mohou mít také online formulář žádosti přístupný z nabídky nastavení účtu dané služby a zobrazitelný zde.

 

11.  Bezpečnost

Společnost Ancestry udržuje komplexní program zabezpečení informací určený k ochraně osobních údajů našich zákazníků pomocí administrativních, fyzických a technických bezpečnostních opatření.

Konkrétní používaná bezpečnostní opatření vycházejí z citlivosti shromažďovaných osobních údajů. Máme zavedena opatření na ochranu před nevhodným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo změnou osobních údajů (včetně genetických informací), které máme pod kontrolou.

Bezpečnostní tým Ancestry pravidelně přezkoumává naše postupy zabezpečení a ochrany osobních údajů a podle potřeby je vylepšuje, aby pomohl zajistit integritu našich systémů a vašich osobních údajů.

K šifrování osobních údajů (včetně genetických informací) používáme zabezpečený serverový software a spolupracujeme pouze s bezpečnostními společnostmi, které splňují a zavazují se dodržovat naše bezpečnostní standardy. Přestože nemůžeme zaručit, že nedojde ke ztrátě, zneužití nebo změně dat, používáme vhodná technická a organizační opatření, abychom tomu zabránili.

Je také důležité, abyste se chránili před neoprávněným přístupem k vašim osobním údajům tím, že budete používat silná hesla a chránit se před neoprávněným použitím vlastního počítače nebo zařízení.

 

12.  Mezinárodní předávání údajů

Jsme globální společnost a vaše osobní údaje můžeme předávat do jiných zemí, než je vaše země, mimo jiné včetně Spojených států, Irska, Spojeného království a Francie. Země, které jsou mimo EHP, Švýcarsko nebo Spojené království, nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů jako vaše domovská země. Při předávání vašich osobních a genetických údajů mezi společností Ancestry se sídlem v Irsku a společnostmi Ancestry se sídlem v USA za účelem zpracování ve Spojených státech se spoléháme na zavedené mechanismy předávání, jako jsou standardní smluvní doložky.

 

13.  Změny tohoto prohlášení

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit, ale o všech podstatných změnách tohoto Prohlášení vás budeme s dostatečným předstihem informovat, například zveřejněním oznámení prostřednictvím služeb, na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu, abyste měli možnost se se změnami seznámit a rozhodnout se, zda budete služby nadále používat.

Rovněž vás budeme informovat o nepodstatných změnách tohoto Prohlášení k datu jejich účinnosti, a to zveřejněním oznámení prostřednictvím služeb, na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu.

Pokud s jakýmikoli změnami nesouhlasíte, můžete svůj účet smazat způsobem popsaným v sekci 10.

 

14.  Právní základ podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů pro zpracování osobních údajů obyvatel EU.

Podle právních předpisů EU a Spojeného království jsme povinni specifikovat účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, a právní základy, o které se při tom opíráme. Společnost Ancestry se při shromažďování a zpracování vašich osobních údajů a genetických informací opírá o řadu právních základů. Podrobnosti o našich právních základech si můžete prohlédnout  zde.

 

15.  Identita a kontaktní údaje správce 

Zákazníci ve Spojených státech

Pokud máte bydliště ve Spojených státech, za používání vašich údajů a za reakce na jakékoli žádosti týkající se vašich osobních údajů odpovídají společnosti Ancestry.com Operations, L.P. a Ancestry.com DNA, LLC.

 

  E-mail Poštovní adresa
Pro uživatele, kteří se nacházejí ve Spojených státech [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
Žádosti o ochranu osobních údajů pro státy USA [email protected] N/A
Podpora oprávněného zástupce v Kalifornii [email protected] N/A

 

Zákazníci mimo Spojené státy

Pokud máte bydliště mimo Spojené státy, je správcem vašich údajů společnost Ancestry Ireland Unlimited Company.

Uživatelé mimo Spojené státy se mohou obrátit na irskou komisi pro ochranu údajů nebo na místní úřad pro ochranu údajů.

 

  E-mail Poštovní adresa
Pro uživatele, kteří se nacházejí mimo Spojené státy [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Privacy Office
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 NA07
Irsko

 

Pro zákazníky Ancestry: Zákazníci Ancestry se s námi mohou spojit na těchto telefonních číslech nebo můžete zaslat dotazy pomocí tohoto webového formuláře.

Žádosti orgánů činných v trestním řízení: Žádosti o informace od orgánů činných v trestním řízení by se měly řídit Příručkou Ancestry pro orgány činné v trestním řízení.

 

16.  Dodatečné prohlášení o ochraně osobních údajů pro obyvatele Kalifornie

Společnost Ancestry poskytuje toto Dodatečné prohlášení o ochraně osobních údajů pro obyvatele USA („Prohlášení pro USA“), které se vztahuje pouze na obyvatele států Kalifornie, Colorado, Connecticut a Virginia, jako doplněk k našemu prohlášení o ochraně osobních údajů za účelem poskytnutí informací o tom, jak můžete uplatňovat svá práva podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů z roku 2018 („CCPA“), kalifornského zákona o ochraně osobních údajů z roku 2020 („CPRA“), zákona o ochraně osobních údajů státu Colorado („CPA“), zákona o ochraně osobních údajů státu Connecticut („CTDPA“) a zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů státu Virginia („VCDPA“). Toto Prohlášení pro USA se vztahuje na všechny webové stránky, služby a mobilní aplikace Ancestry, které odkazují na toto prohlášení pro USA, včetně: Ancestry®, AncestryDNA, Fold3, Newspapers.com™, Archives, We Remember a Find a Grave  (v celém textu souhrnně podle situace „Ancestry“ „my“ nebo „naše“). Vztahuje se na osobní údaje (definované výše), které shromažďujeme z vašeho používání našich služeb a prostřednictvím jakýchkoli jiných prostředků, kterými s námi spolupracujete.

16.1  Kategorie osobních údajů

Společnost Ancestry shromažďuje a v období 12 měsíců před datem účinnosti tohoto Prohlášení pro USA shromažďovala následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikátory, jako je jméno, uživatelské jméno, poštovní adresa, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, IP adresa, identifikátor vašeho mobilního zařízení, e-mailová adresa, název účtu, řidičský průkaz.
 • Osobní údaje popsané v pododstavci (e) sekce 1798.80, na které se nevztahuje žádná stávající kategorie (fyzické charakteristiky nebo popisy).
 • Charakteristiky chráněných klasifikací podle platných státních nebo federálních zákonů, jako je přiřazené pohlaví při narození a rok narození. Patří sem také váš obsah (jak je definován v našich Smluvních podmínkách), který se s námi rozhodnete sdílet a který je považován za právně chráněnou třídu podle platných státních nebo federálních zákonů.
 • Komerční informace, jako jsou zakoupené, získané nebo zvažované produkty či služby nebo jiná nákupní či spotřební historie nebo tendence.
 • Biometrické informace, jako jsou údaje o DNA (definované výše).
 • Informace o používání internetu, jako je historie prohlížení, historie vyhledávání a informace týkající se vaší interakce s našimi stránkami a reklamami.
 • Geolokační údaje, jako je poloha vašeho zařízení nebo počítače a veškerá metadata spojená s digitálními fotografiemi nahranými do služby Find a Grave, včetně místa, data a času pořízení fotografie.
 • Smyslové údaje, jako jsou zvukové, elektronické a vizuální informace (např. zvukové nebo video nahrávky, které nahrajete, záznamy hovorů se službami pro členy Ancestry nebo informace, které dobrovolně sdílíte, když s námi provádíte výzkum spotřebitelských poznatků).
 • Závěry odvozené z osobních údajů, např. k navrhování příbuzenských vztahů a vytváření profilů spotřebitelů pro účely výzkumu, vývoje produktů a marketingu. Vezměte prosím na vědomí, jak je uvedeno v části 16.7  níže, že vaše osobní údaje neprodáváme.
 • Citlivé osobní údaje, jako je řidičský průkaz, přihlašovací údaje k účtu, rasový nebo etnický původ a genetické údaje.

Všimněte si, že některé kategorie informací jsou shromažďovány pouze v případě, že využíváte některé z našich služeb.

16.2  Obchodní účely

Společnost Ancestry používá kategorie osobních údajů popsané v části 16.1 pro následující obchodní účely:

 • poskytování, personalizace, zlepšování, aktualizace a rozšiřování služeb společnosti Ancestry;
 • komunikace s vámi o službách;
 • pomoc při zajištění bezpečnosti a integrity služeb; a
 • marketing nových produktů a nabídek od nás nebo našich obchodních partnerů na základě vašich zájmů.

16.3  Kategorie zdrojů osobních údajů

Společnost Ancestry shromažďuje a v období 12 měsíců před datem účinnosti tohoto Prohlášení pro USA shromažďovala kategorie osobních údajů popsaných v části 16.1 z následujících kategorií zdrojů:

 • vy, náš uživatel/návštěvník – tento zdroj osobních údajů závisí na vašem používání služeb, včetně toho, když odešlete svůj obsah (definováno v našich Smluvních podmínkách);
 • společnosti Ancestry (definované v sekci 7);
 • veřejné záznamy;
 • historické záznamy; a
 • třetí strany.

16.4  Zpřístupnění osobních údajů pro obchodní účely

Společnost Ancestry sdílí a v období 12 měsíců před datem účinnosti tohoto Prohlášení pro USA sdílela s následujícími kategoriemi třetích stran odpovídající kategorie osobních údajů pro obchodní účely:

kategorie třetích stran  kategorie osobních údajů, které sdílíme
jiní uživatelé Ancestry (pokud jste své osobní údaje sdíleli na Ancestry)
 • identifikátory;
 • kategorie osobních údajů popsané v oddíle 1798.80(e) kalifornského občanského zákoníku;
 • charakteristiky chráněných tříd podle státních nebo federálních zákonů; a
 • biometrické údaje.
Společnosti Ancestry
 • identifikátory;
 • kategorie osobních údajů popsané v oddíle 1798.80(e) kalifornského občanského zákoníku;
 • charakteristiky chráněných tříd podle státních nebo federálních zákonů;
 • komerční informace;
 • biometrické údaje (pouze mezi Ancestry a AncestryDNA);
 • informace o používání internetu;
 • geolokační údaje;
 • smyslové údaje a
 • závěry.
Poskytovatelé služeb
 • Identifikátory a kategorie osobních údajů popsané v sekci 1798.80(e) kalifornského občanského zákoníku, jako je e-mailová adresa a jedinečné osobní identifikátory generované společností Ancestry (tube code);
 • biometrické údaje a charakteristiky chráněných tříd podle státních nebo federálních zákonů (pohlaví, datum narození) jsou sdíleny s našimi partnerskými laboratořemi;
 • komerční informace;
 • informace o používání internetu;
 • smyslové údaje a
 • závěry.
Partneři výzkumu Informace o tom, co se sdílí s výzkumnými partnery, najdete v Informovaném souhlasu s výzkumem, který může zahrnovat:
 • identifikátory;
 • kategorie osobních údajů popsané v oddíle 1798.80(e) kalifornského občanského zákoníku;
 • charakteristiky chráněných tříd podle státních nebo federálních zákonů;
 • komerční informace;
 • biometrické údaje (pouze mezi Ancestry a AncestryDNA);
 • informace o používání internetu;
 • smyslové údaje a
 • závěry.
Vymáhání práva nebo Jiné regulační orgány Vaše osobní údaje dobrovolně nesdílíme s orgány činnými v trestním řízení nebo regulačními orgány. Před poskytnutím jakýchkoli údajů orgánům činným v trestním řízení vyžadujeme platný právní proces, jak je popsáno v sekci 7 výše. Informace o tom, jaké údaje byly sdíleny, naleznete v naší pololetní Zprávě o transparentnosti.

 

16.5  Předvolby sdílení a inzerce

Společnost Ancestry sdílí a v období 12 měsíců před datem účinnosti tohoto Prohlášení pro USA sdílela s následujícími kategoriemi třetích stran odpovídající kategorie osobních údajů pro cílenou reklamu:

kategorie třetích stran  kategorie osobních údajů, které sdílíme
marketingoví a reklamní partneři
 • identifikátory;
 • komerční informace;
 • informace o používání internetu;
 • závěry.

 

Soubory cookie a podobné technologie sledování používáme ke sdílení informací s našimi poskytovateli služeb a partnery třetích stran z různých důvodů, včetně měření, cílení a zobrazování reklam, jak je dále popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Více o našich postupech a ovládacích prvcích, které vám poskytujeme, se můžete dozvědět nebo se můžete odhlásit od určitých typů takového sdílení, když navštívíte naše Zásady používání souborů cookie. Po 1. lednu 2023 prosím navštivte odkaz „Neprodávejte ani nesdílejte mé osobní údaje“ v zápatí našich stránek a změňte své preference.

16.6  Uplatňování vašich práv.

16.6.1  Právo vědět. Můžete mít právo požadovat, abychom zpřístupnili, jaké osobní údaje shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme, sdílíme nebo prodáváme. To zahrnuje právo požadovat kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, kategorie zdrojů osobních údajů, obchodní účel shromažďování osobních údajů, kategorie třetích stran, s nimiž sdílíme kategorie osobních údajů, a konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.

Pokud podáváte žádost o informace svým jménem, můžete ji podat dvěma způsoby: online nebo e-mailem.

Chcete-li podat žádost o informace na Ancestry online, postupujte podle těchto instrukcí krok za krokem, jak stáhnout údaje o svém účtu. Vezměte prosím na vědomí, že tato zpráva nebude obsahovat kopii vašich dat DNA ani rodokmenů. Pokud chcete získat kopii svých rodokmenů, postupujte podle těchto instrukcí krok za krokem. Pokud chcete získat kopii svých dat DNA, postupujte podle těchto instrukcí krok za krokem. Pokud si stáhnete svá data DNA, berte na vědomí, že tak činíte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li podat žádost o informace z našich spřízněných značek (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember nebo Archives), můžete nás vždy kontaktovat u spřízněné značky a u některých služeb může být k dispozici také online formulář žádosti přístupný z nabídky nastavení účtu dané služby (kontaktní informace a odkaz na online formulář žádosti, pokud je k dispozici, jsou zde).

Žádost o informace můžete zaslat e-mailem na adresu usprivacyrequests@ancestry.com. Před poskytnutím kopie vašich údajů jsme povinni ověřit vaši totožnost. Budeme po vás požadovat doklad totožnosti a aktuální adresu (např. můžete být požádáni o poskytnutí kopie státem vydaného průkazu totožnosti, který bude použit výhradně k ověření vaší totožnosti a adresy).

Pokud jste „autorizovaným zástupcem“ podle CCPA a podáváte žádost o informace jménem některého z našich uživatelů, viz  část 16.6.3 níže.

16.6.2 Právo na výmaz. Můžete mít právo požadovat, abychom vymazali vaše osobní údaje.

Pokud podáváte žádost o odstranění svým jménem, můžete ji podat dvěma způsoby: online nebo e-mailem. Upozorňujeme, že pro vymazání vašich osobních údajů musíte vymazat svůj účet a že po dokončení žádosti o vymazání účtu je tento proces nevratný. Vaše informace (mimo jiné včetně rodokmenů, záznamů, fotografií a údajů DNA) budou trvale vymazány.

Chcete-li podat žádost o odstranění z Ancestry online, postupujte podle těchto instrukcí krok za krokem, jak odstranit svůj účet. Chcete-li podat žádost o vymazání z našich spřízněných značek (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember nebo Archives), můžete nás vždy kontaktovat u spřízněné značky a u některých služeb může být k dispozici také online formulář žádosti přístupný z nabídky nastavení účtu dané služby (kontaktní informace a odkaz na online formulář žádosti, pokud je k dispozici, jsou zde).

Žádost o odstranění můžete zaslat e-mailem na adresu usprivacyrequests@ancestry.com. Před odstraněním vašich údajů jsme povinni ověřit vaši totožnost. Budeme po vás požadovat doklad totožnosti a aktuální adresu (např. můžete být požádáni o poskytnutí kopie státem vydaného průkazu totožnosti, který bude použit výhradně k ověření vaší totožnosti a adresy).

Pokud jste „autorizovaným zástupcem“ podle CCPA a podáváte žádost o informace jménem některého z našich uživatelů, viz  část 16.6.3 níže.

16.6.3  Autorizovaní zástupci. Obyvatelé Kalifornie mohou využívat k podávání žádostí o informace a žádostí o výmaz „autorizované zástupce“. Chcete-li využít služeb autorizovaného zástupce, napište nám na adresu [email protected]. Všimněte si, že i když se spotřebitel rozhodne využít pro žádost autorizovaného zástupce, bude muset stále spolupracovat přímo s námi a poskytnout níže uvedený bod 3:

 1. Důkaz, že je autorizovaný zástupce registrován u státního tajemníka pro podnikání v Kalifornii.
 2. Podepsaný souhlas spotřebitele, který zplnomocněnému zástupci umožňuje jednat jménem spotřebitele.
 3. Ověření totožnosti spotřebitele (provede přímo spotřebitel u nás). Budeme požadovat doklad totožnosti a kalifornskou adresu (např. kopie státem vydaného průkazu totožnosti, který bude použit výhradně k ověření vaší totožnosti a adresy).

Vezměte prosím na vědomí: Zpráva bude spotřebiteli doručena prostřednictvím jeho účtu Ancestry. Upozorňujeme také, že zpráva neobsahuje kopii dat DNA spotřebitele ani jeho rodokmen. Pokud si spotřebitel chce stáhnout své rodokmeny nebo data DNA, viz výše uvedená část 16.6.1 .

16.6.4 Právo na odvolání. Pokud jste obyvatelem států Colorado, Connecticut nebo Virginia a vaše žádost o informace nebo výmaz vašich údajů je zamítnuta, máte právo se odvolat. Můžete tak učinit tak, že nás kontaktujete na adrese [email protected].

16.7  Prodej. Společnost Ancestry vaše osobní údaje neprodává a neprodala je ani v průběhu 12 měsíců před datem účinnosti tohoto Prohlášení pro USA.

16.8  Citlivé osobní údaje. Citlivé osobní údaje shromážděné o vás zpracováváme pouze za účelem poskytování služeb, včetně:

 • udržování kvality a bezpečnosti služeb;
 • zlepšování služeb;
 • odhalování bezpečnostních incidentů;
 • odolávání zlomyslným, klamavým, podvodným nebo nezákonným akcím zaměřeným proti společnosti Ancestry a jejich stíhání a
 • vedení nebo obsluha účtů, poskytování služeb zákazníkům, zpracovávání nebo plnění objednávek a transakcí, ověřování informací o zákaznících, zpracovávání plateb, poskytování analytických služeb a poskytování úložiště.

Můžeme rovněž zpracovávat tyto citlivé osobní údaje podle potřeby, abychom pomohli zajistit fyzickou bezpečnost lidí a jak to vyžadují platné zákony.

16.9  Zákaz diskriminace. Nebudeme vás diskriminovat za uplatňování vašich práv podle platných předpisů USA o ochraně osobních údajů.

16.10  Kalifornský zákon Shine the Light. Kalifornský občanský zákoník, sekce 1798.83, známý jako zákon „Shine the Light“, umožňuje uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, požádat nás a získat od nás seznam toho, jaké osobní údaje (pokud nějaké) jsme v předchozím kalendářním roce poskytli třetím stranám pro jejich účely přímého marketingu, a jména a adresy těchto třetích stran. Žádost lze podat pouze jednou ročně a je bezplatná. Podle sekce 1798.83 společnost Ancestry v současné době nesdílí žádné osobní údaje s třetími stranami pro jejich vlastní účely přímého marketingu.

16.11  Roční podávání zpráv. Kliknutím zde zobrazíte naše roční, globální žádosti o právo na informace/přístup k subjektu a právo na výmaz.

16.12  Kontaktujte nás. Máte-li dotazy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo postupů souvisejících s USA, kontaktujte nás na adrese usprivacyrequests@ancestry.com.

17.  Australské Další prohlášení o ochraně osobních údajů pro rezidenty

Pokud se na nakládání s vašimi osobními údaji vztahuje australský zákon o ochraně osobních údajů z roku 1988 (Cth) (zákon o ochraně osobních údajů), budou platit také tato ustanovení:

-       Genetické informace jsou považovány za „citlivé informace“, jak je stanoveno v zákoně o ochraně osobních údajů. Citlivé informace o vás budeme shromažďovat, používat nebo zpřístupňovat pouze v souladu se zákonem, například pokud jsme k tomu obdrželi váš souhlas nebo je shromažďování vyžadováno nebo povoleno zákonem.

-       V souvislosti s částí 8 (Vaše práva a volby týkající se vašich osobních údajů) můžete mít právo podat stížnost u příslušného regulátora ochrany soukromí nebo osobních údajů ve vaší jurisdikci. Pokud však máte dotazy nebo obavy týkající se našeho nakládání s vašimi osobními údaji nebo pokud se domníváte, že jsme nedodrželi toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů ve vaší jurisdikci, budeme rádi, když nás budete nejprve kontaktovat za použití informací uvedených v části 15 výše. Stížnost prošetříme a rozhodneme, jaká opatření případně podniknout.