Teie privaatsus

Jõustumiskuupäev: 15. august 2022

 

Muudatuste kokkuvõte

See kokkuvõte annab teada Ancestry Privaatsusavalduse viimastest muudatustest ja sellest, kuidas need võivad teid mõjutada.

Privaatsusavalduse uuendused kehtivad teenuste kasutamisel (määratletud allpool), kui te teenuseid vaatate, neile juurde pääsete või neid muul viisil kasutate. Meie teenuste kasutamist reguleerivate muudatuste ja tingimuste täielikuks mõistmiseks lugege palun Privaatsusavaldust.

Täpsemalt hõlmavad viimased muudatused järgmist:

 • Keele lisamine vastavusse viimiseks järgmiste privaatsust reguleerivate õigusaktidega: California Privacy Rights Act of 2020 („CPRA“), Colorado Privacy Act („CPA“), Connecticut Data Privacy Act („CTDPA“), Virginia Consumer Data Protection Act („VCDPA“) ja Australian Privacy Act 1988.
 • AncestryHealth®-ile osutavate viidete eemaldamine.
 • olemasoleva keele uuendamine, selgitamine ja lihtsustamine.

Ancestry® ettevõttes on teie privaatsus esmatähtis. Ancestry kohustub olema teie isikuandmete (määratletud allpool) hea haldaja, käsitlema neid vastutustundlikult ja kaitsma neid halduslike, tehniliste, organisatsiooniliste ja füüsiliste kaitsemeetmetega.

Usume, et teie andmete käsitlemisel tuleb olla aus, otsekohene ja läbipaistev. Ancestry järgib teie privaatsuse osas kolme juhtpõhimõtet:

 • Läbipaistvus. Me näeme kõvasti vaeva, et olla läbipaistvad selles, milliseid isikuandmeid kogume ja töötleme.
 • Lihtsus. Püüame oma privaatsustavade kirjeldamiseks kasutada kergesti mõistetavat keelt, et aidata teil teha teadlikke valikuid.
 • Kontroll. Anname teile kontrolli meile esitatavate isikuandmete, sealhulgas teie DNA-andmete ning nende kasutamise, jagamise ja säilitamise üle.

 

Muud olulised asjad, millest peaksite meie teenuseid kasutades aru saama

Te säilitate kontrolli oma DNA ja DNA andmete (määratletud allpool) üle – saate neid hallata ja kustutada, nagu on kirjeldatud käesolevas Privaatsusavalduses.

Meie teenuseid kasutades võite avastada ootamatuid fakte enda või oma pere kohta. Kui avastused on tehtud, ei saa me neid tagasi võtta.

Kui avastate midagi uut koos meiega, peaksite tundma end enesekindlalt ja kursis sellega, kuidas me teie isikuandmeid kasutame. Meie täielik Privaatsusavaldus on toodud allpool. See hõlmab kõiki Ancestry veebisaite, teenuseid ja mobiilirakendusi, mis viitavad sellele Privaatsusavaldusele, sealhulgas: Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember® ja Find a Grave®.

 

Ainult USA kliendidAllolev USA elaniku täiendav privaatsusavaldus sisaldab täiendavaid üksikasju Californias, Colorados, Connecticutis ja Virginias asuvate USA residentide jaoks.

Ainult USA-st väljaspool olevad kliendid – Ancestry Ireland Unlimited Company on teie isikuandmete vastutav töötleja ja alltoodud 8. jaotis sisaldab teavet teie õiguste kohta.

 

Sisukord

 
1.   Sissejuhatus
2.   Konto loomine ja teie seotus Ancestry teenustega
3.   Milliseid isikuandmeid Ancestry teilt kogub?
4.   Millist teavet Ancestry teenuste kasutamise kaudu kogub?
5.   Teave, mida me kogume muudest allikatest
6.   Kuidas Ancestry teie isikuandmeid kasutab?
7.   Millist teavet me jagame, millal me seda jagame ja kes on andmete vastuvõtjad?
8.   Teie õigused ja valikud seoses teie isikuandmetega
9.   Millised on meie andmete säilitamise tavad?
10.   Kuidas ma saan oma isikuandmeid kustutada?
11.   Turvalisus
12.   Rahvusvahelised andmeedastused
13.   Selle avalduse muudatused
14.   EL-i isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud EL-i liikmesriikide elanike isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.
15.   Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed
16.   USA elaniku täiendav privaatsusavaldus (ainult Californias, Colorados, Connecticutis ja Virginias asuvatele klientidele)
17.   Austraalia täiendav privaatsusavaldus

 

1.  Sissejuhatus

Ancestrys anname isiklikele avastusretkedele võimaluse rikastada elu. Veebisaitide, mobiilirakenduste ja teenuste (ühiselt „Teenused“) pakkumiseks ja täiustamiseks kogume, töötleme ja salvestame "isikuandmeid", mis on teave, mis võib teid otseselt või kaudselt tuvastada, nagu on kirjeldatud jaotises 3, nagu teie nimi, e-posti aadress või aadress või teave, mida saaks mõistlikult teiega seostada, sealhulgas teie geneetiline teave. See Privaatsusavaldus kirjeldab meie tavasid teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ning kontrollisüsteeme, mida pakume meie teenustes nende haldamiseks. Lisaks kirjeldatakse meie küpsiste poliitikas brauseri küpsiste ja sarnaste jälgimistehnoloogiate kasutamist.

Palun pange tähele: surnud isikute andmed ei ole selle Privaatsusavalduse kohaselt isikuandmed.

 

2.  Konto loomine ja teie seotus Ancestry teenustega

Ancestry konto loomiseks vajalikud lepingujärgsed isikuandmed on piiratud teie nime, e-posti aadressi ja salasõnaga. Ainult Archives-i kasutajatele on konto loomiseks vajalik ka arveldusinfo.

Konto loomisega kinnitate oma arusaamist sellest, et Ancestry kogub, töötleb ja jagab teie isikuandmeid (sealhulgas teie geneetilist teavet, kui olete teinud DNA-testi), nagu on kirjeldatud käesolevas Privaatsusavalduses.

Juurdepääs Ancestry sisule, nagu arhiivikirjetele, mis aitavad teil luua sugupuud, või meie DNA-funktsioonidele (etnilise kuuluvuse hinnang jne) nõuab täiendavat isikuandmeid, sealhulgas makse- ja kohaletoimetamisandmed ning testikood DNA-testi jaoks, teie määratud sugu sünnihetkel, sünniaasta ja teie süljeproovist eraldatud geneetiline teave.

Saate igal ajal taotleda, et Ancestry kustutaks teie kontole üles laaditud isikuandmed, näiteks sugupuu või teie geneetilise teabe. Samuti saate kustutada kogu oma konto. Isikuandmete kustutamise üksikasjade kohta leiate teavet jaotisest 10.

 

3.  Milliseid isikuandmeid Ancestry teilt kogub?

Teabe kategooria Kirjeldus
Konto teave
 • Teie nimi (nõutav).
 • E-posti aadress (nõutav).
 • Teie loodud salasõna (nõutav).
 • Telefoninumber – võite vabatahtlikult anda telefoninumbri, et saaksime (i) teavitada teid DNA-testi tulemustest, (ii) teavitada teid muudest uuendustest, millega nõustute, (iii) aidata teid Ancestry liikmete tugiteenusega ühenduse võtmisel või (iv) võimaldada teile mitmefaktorilist autentimist. DNA-testikomplekti kohaletoimetamiseks võib vajalik olla telefoninumber.
 • Arveldusinfo.
 • Ancestry teatud kaubamärgid võivad toetada kolmandate osapoolte sisselogimisteenuseid nagu Facebook, Google ja Apple, mis pakuvad Ancestryle teie isikuandmeid, nagu teie nimi, e-posti aadress ja profiilifoto. Vaadake meie küpsiste poliitikat, et saada teavet selle kohta, kuidas kolmandad osapooled kasutavad tehnoloogiat analüüsimise ja sihtimise eesmärgil ning milliseid kontrollisüsteeme me teile pakume.
Krediitkaardi/makse teave
 • Makseteave, nagu teie krediitkaardi number ning arveldus- ja tarneaadress(id), kui registreerute tasuta prooviperioodiks või sooritate ostu (nt Ancestry tellimus või DNA-testi komplekt).
DNA komplekti aktiveerimisteave Kui aktiveerite DNA testikomplekti, siis me kogume järgmist teavet:
 • teie DNA-testikomplekti kood;
 • teie sünnihetkel määratud sugu; ja
 • teie sünniaasta.
Profiili teave

Kogume teavet, mida annate kasutajaprofiili loomisel (näiteks profiilipilt, teie nimi, kasutajanimi, elulugu, vanus, asukoht ja seotud kontode kasutajanimed) ja teid puudutavat teavet teie sugupuust. Teie Ancestry kasutajaprofiili teave on teistele kasutajatele nähtav (määratletud Ancestry tingimustes), seega kaaluge selle teabe piiramist ja privaatsuse kaitsmiseks teie pärisnimest erineva kasutajanime kasutamist.

 

Teie sisu

Me kogume teie poolt teenustele vabatahtlikult edastatavat sisu, sealhulgas Teie sisu (vastavalt Tingimustes määratletule). 

 

Geneetiline teave Meie partnerlaborites eraldame teie süljest teie DNA ja muudame need masinloetavateks biomeetrilisteks andmeteks („DNA-andmed“), mida töötleme, et anda teile etnilise kuuluvuse hinnang ja kogukondade soovitused. Me töötleme ka teie DNA-andmeid, et saada teavet, milline on teie sugulusaste teiste meie DNA-andmebaasis olevate kasutajatega, ja millised on teie geneetilised  mis seostuvad teatud bioloogiliste, füsioloogiliste või käitumuslike omadustega, nagu juuste paksus, silmade värv või heaolu.

Teie DNA-andmed ja nendest tuletatud teave nagu hinnangud etnilisele kuuluvusele, kogukonnad, iseloomulikud tunnused ja geneetilised suhtelised vasted, on isikuandmed ja neile viidatakse kui „geneetilisele teabele“.

Märkus teie DNA ja sülje kohta: Teie sülg ega eraldatud DNA (koos „bioloogilised proovid“) ei ole selle Privaatsusavalduse kohaselt isikuandmed. Samuti võite pärast seda, kui meie laboripartner on teie bioloogilist proovi töödelnud, nõustuda selle säilitamisega meie biopangas, et teie valikul seda edaspidi testida. Testimise võib läbi viia tulevikus, kui nõustute meie teadliku nõusolekuga uuringuteks või kui nõustute oma bioloogiliste proovide muude testidega. Kui te ai anna nõusolekut oma bioloogilise proovi säilitamiseks, siis me hävitame teie proovi. Allolevad 8. ja 10. jaotis kirjeldavad, kuidas te saate oma bioloogilisi proove kontrollida. Võttes ühendust liikmete tugiteenusega, võite taotleda, et Ancestry hävitaks teie bioloogilised proovid. Arvestage sellega, et võime oma äranägemisel hävitada bioloogilised proovid, mis ei vasta meie kvaliteedi tagamise nõuetele.

Märkus tervisega seotud teabe kohta Ancestry ei ole ravikindlustuse ülekantavuse ja vastutuse seaduse („HIPAA“) alusel hõlmatud üksus ja sellest tulenevalt ei vasta teie pakutavad andmed HIPAA nõuetele või ei kuulu selle kaitse alla.
Teie teated Säilitame ja haldame teie suhtlust teiste kasutajatega meie platvormi suhtlusfunktsioonide kaudu ning kogume teie teavet ka Ancestry liikmete tugiteenuse ja meie teiste teenuste tugimeeskondadega suhtlemisel, sealhulgas heli- ja visuaalteavet (nagu näiteks Ancestry liikmete tugiteenuse kõnede salvestised või teave, mida vabatahtlikult jagatakse tarbijate ülevaateuuringus osaledes).
Võistlused ja pakkumised Kogume isikuandmeid, kui osalete vabatahtlikult meie korraldatavatel või sponsoreeritud võistlustel ja eripakkumistel, mille üksikasjad tehakse teatavaks neile registreerumisel.
Find a Grave’i fotod ja vabatahtlike fotod Rakenduse Find a Grave kaudu kogume teenusesse Find a Grave üles laaditud digifotodega seotud metaandmeid, sealhulgas foto tegemise asukoht, kuupäev ja kellaaeg. Kui otsustate olla Find a Grave’i fotode vabatahtlik loovutaja, annate meile oma asukoha, mida saate igal ajal muuta või eemaldada.
Muud kaitstud klassifikatsioonid ja tundlikud andmed Võime koguda teavet, mis on seotud teatud kaitstud klassifikatsioonidega nagu sugu või perekonnaseis.

Kui soovite teavet Ancestry poolt töödeldavate isikuandmete kohta, mis on seotud mitte-Ancestry kasutajatega, palun klõpsake siin.

 

4.  Millist teavet Ancestry teenuste kasutamise kaudu kogub?

Teabe kategooria Kirjeldus
Teave arvutite ja mobiilseadmete kohta

Ancestry kogub teavet selle kohta, kuidas te kasutate meie teenust, sealhulgas veebisaiti, mida külastasite enne ja pärast Ancestry saiti.

Lisaks teabele IP-aadressi kohta, mille kaudu teie poolt kasutatav arvuti, mobiilseade või puhverserver saab juurdepääsu Internetti, kogume järgmist teavet nagu näiteks:

 • teie arvuti operatsioonisüsteem;
 • teie veebibrauser;
 • teie mobiilseadme identifikaator, mille edastab teie mobiilseadme operatsioonisüsteem, ja mobiilne operatsioonisüsteem; ja
 • teie Interneti-teenuse pakkuja või mobiilioperaatori nimi.

Ancestry võib teie loal koguda teie seadme geograafilise asukoha teavet.

Teave küpsistest ja sarnastest tehnoloogiatest Ancestry kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, samuti tehnilist integratsiooni turundus- ja reklaamipartneritega, nagu on kirjeldatud meie küpsiste poliitikas. Meie tavade ja teile pakutavate kontrollisüsteemide kohta lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste poliitikat.
Sotsiaalmeedia funktsioonide kaudu jagatud teave

Kui suhtlete teenustega sotsiaalmeediaga kaudu, näiteks lingid „Jaga“, „Postita“, „Säuts“, „Kinnita“ või „Jälgi meid“ sellistele saitidele nagu Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram ja YouTube, siis Ancestry kogub seda suhtlusteavet ja mistahes kontoteavet, mille need teenused meile kättesaadavaks teevad, olenevalt teie privaatsussätetest selle kolmanda osapoolega.

Teie suhtlemist nende funktsioonidega reguleerib asjakohase kolmandast osapoolest ettevõtte privaatsusavaldus.

Teil võib olla võimalus Ancestry teenustesse sisselogimiseks suhtlusvõrgustiku kontoga, näiteks Google’i või Apple’i kontoga. Kui te annate asjakohased load, saame suhtlusvõrgustiku kontolt teie kohta käivat teavet, nagu nimi, e-posti aadress ja profiilifoto, mida Ancestry kasutab teie konto ja profiili loomiseks.

Teave teenuste teiepoolse kasutamise kohta Kogume teavet teenuste teiepoolse kasutamise kohta, näiteks kui otsite või saate juurdepääsu kirjetele või avalikele sugupuudele, milliseid lehti te vaatate ja milliseid linke klõpsate või kui lisate inimesi oma puusse jne, mida võime kasutada teid kui klienti ja teie huvisid puudutavate üksikasjade tuvastamiseks, et pakkuda paremat kasutuskogemust, näiteks otsingusoovituste kaudu.

 

5.  Teave, mida me kogume muudest allikatest

Teabe kategooria Kasutuse kirjeldus
Teave avalikest ja ajaloolistest dokumentidest Ancestry kogub andmeid erinevatest allikatest, tavaliselt ametlikest allikatest, sealhulgas ajalehtedest, samuti sünni-, surma- ja abieluandmeid ning rahvaloenduse andmeid, mis võivad sisaldada teiega seotud isikuandmeid. Avalikud ja ajaloolised dokumendid võivad sisaldada ka isikuandmeid, mis on seotud mitte-Ancestry kasutajatega. Need dokumendid tehakse kasutajatele tavaliselt kättesaadavaks osana Ancestry tellimusteenustest.
Teave kolmandatelt isikutelt

Samuti võime saada teavet teie kohta kolmandatelt isikutelt. Näiteks võime täiendada kogutavaid andmeid kolmandatelt isikutelt litsentsitud teabega, et isikupärastada teenuseid ja meie pakkumisi teile.

Kui ostate kingituseks tellimuse või DNA komplekti, kogume kingituse vormistamiseks ja kingisaaja teavitamiseks isikuandmeid nagu saaja nimi, tarneaadress, e-posti aadress ja vajalik ostuteave.

 

6.  Kuidas Ancestry teie isikuandmeid kasutab?

Teabe kategooria Kasutuse kirjeldus
Isikuandmed (Üldised) Kasutame teie isikuandmeid oma teenuste pakkumiseks, isikupärastamiseks, täiustamiseks, värskendamiseks ja laiendamiseks. See hõlmab järgmist:
 • teie teenustele juurdepääsu autentimine ja Ancestry teabeturbe parandamine;
 • teie tellimuste, AncestryDNA teenuste ja testikomplektide ning muude toodete ja funktsioonidega seotud maksete töötlemine;
 • uute teenuste väljatöötamine ja olemasolevate teenuste täiustamine;
 • oma sugupude koostamine ja nende kohta ülevaate tagamine tuginedes Ancestry andmebaasides olevatele andmetele;
 • küsitluste ja küsimustike koostamine teenustes kasutamiseks, samuti tootearenduse ja uurimisalgatuste läbiviimise abistamine;
 • teaduslike, statistiliste ja ajalooliste uuringute läbiviimine;
 • vigade, pettuste või muu kuritegeliku või pahatahtliku tegevuse tuvastamine ja nende eest kaitsmine; ja
 • meie Tingimuste jõustamine.
Kommunikatsioon Kasutame teie isikuandmeid, et teiega teenustega seoses suhelda, näiteks siis, kui:
 • vastame teie poolt liikmete tugiteenusele esitatud päringutele;
 • hoiatame teid potentsiaalsetest geneetilistest sugulastest, kes on tuvastatud DNA sobitamise või meie perekonnaajaloo teenuste kaudu (näiteks „Ancestry Hints®“ potentsiaalsetes esivanematest meie andmebaasis);
 • hoiatame teid kirjetest, mis on seotud teie sugupuu inimestega või nendega, kellega võite olla seotud;
 • teavitame teid teenuste muudatustest või uutest teenustest;
 • palume teil osaleda Ancestry meediaproduktsioonides, reklaamides, tarbijauuringute läbiviimises või arvamuse edastamises; ja
 • anda teile teavet või nõuda meetmete võtmist vastuseks tehnilistele ja turvalisusega seotud probleemidele ning muudele operatiivküsimustele.
Meie või meie äripartnerite toodete ja pakkumiste turustamine Võime kasutada teatud isikuandmeid (näiteks kolmandate osapoolte allikatest või Ancestry osadest (profiil, puud jne) kättesaadavat demograafilist teavet) nii meie kui ka meie äripartnerite toodete ja pakkumiste turustamiseks. See turustamine hõlmab teie huvidest lähtuvat reklaami.

Palun pange tähele: Ancestry ei jaga teie geneetilist teavet kolmandatest osapooltest turundajate, kindlustusseltside ega tööandjatega ning me ei kasuta teie geneetilist teavet turunduseks ega isikupärastatud reklaamimiseks ilma teie selgesõnalise nõusolekuta.

Kui olete andnud nõusolekul e-postil või SMS-idel põhinevaks turunduseks, saate kontrollida seda, kuidas me teile teenuseid turundame, kasutades tellimusest loobumise linki mistahes saabuvas turundusmeilis, muutes oma suhtlussätteid või järgides saadud turundusteadetes sisalduvaid juhiseid. Ancestryga seotud kaubamärkide kontrolliprotseduurid on saadaval nende sätete kaudu ja need on loetletud siin. Reklaamide korral kolmandate osapoolte platvormidel on meie tegevuse õiguslikuks aluseks meie enda õigustatud huvid (vt jaotist 7) ja te peaksite oma turunduseelistusi haldama otse nendel platvormidel.

Geneetiline teave Ancestry kasutab teie geneetilist teavet järgmistel esmastel eesmärkidel:
 • etnilise päritolu tulemuste,  (nt lähiperekond, laiendatud perekond või need, kellega võite olla suguluses) ja muu teabe edastamine meie andmebaasist, mis aitab teil ja teistel kasutajatel üksteise, potentsiaalsete pereliikmete, samuti teie geneetiliste sugulaste ja pererühmade kohta rohkem teavet saada;
 • ühendab teid meie andmebaasis oma geneetiliste sugulastega ja aitab teil nende kohta teavet saada selliste funktsioonide kaudu nagu DNA sobitamine või muud tootefunktsioonid;
 • annab teile muud teavet selle kohta, mida DNA teid iseloomustavate tunnuste ja heaolu kohta näitab;
 • asjakohaste tulemuste esitamine, mis aitavad teil leida ühiseid esivanemaid ja muid üksikasju teie perekonna ajaloo kohta, samuti aidata teil koostada sugupuud või sõprade ja perega ühendust luua;
 • koondatud geneetilise teabe uurimine, et paremini mõista rahvastiku ja rahvusega seotud tervist, heaolu, vananemist või füüsilisi seisundeid;
 • teaduslike, statistiliste ja ajalooliste uuringute läbiviimine; ja
 • meie olemasolevate DNA-ga seotud toodete omaduste ja funktsionaalsuse täiustamine, kliendikogemuse parandamine Ancestry teenustes, meie laboriprotsesside ja -tehnoloogia kvaliteedi parandamine ning uute toodete ja teenuste väljatöötamine.

 

7.  Millist teavet me jagame, millal me seda jagame ja kes on andmete vastuvõtjad?

Ancestry ei jaga teie isiklikku teavet (sealhulgas teie geneetilist teavet) kolmandate osapooltega, välja arvatud käesolevas Privaatsusavalduses kirjeldatud juhtudel või teie täiendava nõusoleku korral. Me ei jaga teie teavet vabatahtlikult õiguskaitseorganitega. Lisaks ei jaga me teie geneetilist teavet kindlustusseltside, tööandjate ega kolmandatest osapooltest turundajatega ilma teie selgesõnalise nõusolekuta.

Palun pange tähele: Ancestry USA-spetsiifilised avaldused on leitavad siin. Ancestry ei müü teie isikuandmeid.

Allpool kirjeldatud asjaolud selgitavad, millal võib jagamine toimuda:

 
Need, kellega teie teavet võidakse jagada / jagamise toimumise asjaolud Kirjeldus
Ancestry ettevõtted

Võime jagada teie teavet siin loetletud Ancestry kontserni ettevõtete seas (edaspidi „Ancestry ettevõtted“), et pakkuda ja parandada oma teenuseid.

Edastame teie isiku- ja geneetilist teavet Ancestry Iirimaal asuva ettevõtte ja Ancestry USA-s asuvate ettevõtete vahel. Lisateavet selle kohta leiate allolevast jaotisest 12.

Teised kasutajad või teised, kellega saate teavet jagada

Teenuste kasutamise osana on teil võimalus lisada teavet või jagada teavet kõigi teenuse kasutajatega või jagades funktsioone konkreetsete Ancestry kasutajate ja isegi mitte-Ancestry kasutajatega. Mõnes teenuses, näiteks AncestryDNA (vt allpool), võib teil olla täiendavaid jagamisvalikuid.

Kõik teised kasutajad näevad teie avalikes profiilides olevat teavet nagu ka avaliku sugupuu üksikasju (pange tähele, et teie puus olevad elavad inimesed on nähtavad ainult teile ja inimestele, kellega jagate oma puud „toimetajana“ või kellele olete andnud loa teie puus olevaid inimesi vaadata).

Kui otsustate vaadata ja olla nähtav oma DNA vastete alusel, siis näevad teie DNA vasted teatud isikuandmeid, näiteks teie kasutajanime, seda, kuidas need võivad teiega seotud olla, kas olete oma sugupuu sidunud DNA-ga ja kas terve või ainult jagatud (teie valikul) piirkondade ja kogukondadega. Teile võidakse pakkuda muid võimalusi sugulastega ühenduse loomiseks või perekondlike sidemete tundmaõppimiseks.

"Võrdlemise" ja muude üks-ühele jagamisfunktsioonide kaudu saate jagada muud DNA-teavet, näiteks iseloomulikke tunnuseid.

Kui jagate oma perekonnaajaloo või DNA-kogemuse üksikasju väljaspool teenuseid, siis teete seda omal vastutusel.

Teenusepakkujad

Teeme teenuseid pakkudes ja turustades koostööd teiste ettevõtetega. Selle tulemusena on neil ettevõtetel juurdepääs teie teabele või võimalus selle töötlemiseks muul viisil, mis hõlmab mõningat osa teie isikuandmetest nende süsteemides. Nende ettevõtete suhtes kehtivad lepingulised kohustused, mis reguleerivad privaatsust, andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega.

Need ettevõtted ja isikuandmed, millele neil võib olla juurdepääs, on järgmised:

 • laboripartnerid (nt teie DNA);
 • DNA-testi saatmisteenuse pakkujad (nt nimi, tarneaadress ja telefoninumber);
 • maksete töötlejad (nt makseteave);
 • pilveteenuste infrastruktuuri pakkujad (Ancestry veebi- ja mobiiliteenused on pilvepõhised; kõik meie andmed asuvad meie pilveteenuse pakkujate juures);
 • bioloogiliste proovide hoidlad (näiteks bioloogilise proovi ja DNA testikomplekti kood);
 • tarnijad, kes abistavad meid turunduse ja tarbijauuringute analüütika, pettuste ennetamise ja turvalisuse valdkonnas (nt e-posti aadress);
 • sideinfrastruktuuri teenuste pakkujad (nt nimi, e-posti aadress); ja
 • tarnijad, kes aitavad meil pakkuda mõningaid liikmelisuse tugiteenuste funktsioone nagu telefonitugi või küsitlustööriistad (nt konto teave või nimi või e-posti aadress).
Analüütika- ja reklaamipartnerid Teeme analüüsi ja reklaami eesmärgil koostööd kolmandatest osapooltest partneritega. Teatud isikuandmete kogumine aitab nendel pakkujatel reklaame vastavalt teie huvidele paremini isikupärastada. Samuti aitab see meil mõõta kampaaniate tõhusust ja seda kasutatakse teile sobivamate reklaamide edastamiseks.
Teadustöö partnerid Jagame teie geneetilist teavet teadustöö partneritega ainult siis, kui annate meile selleks teadusuuringuteks mõeldud nõusoleku kaudu selgesõnalise nõusoleku. Teie andmed ei ole teadlastele kättesaadavad, välja arvatud juhul, kui annate teadva nõusoleku teadusuuringuteks.

Teaduspartnerite hulka kuuluvad äri- või mittetulundusorganisatsioonid, mis viivad läbi või toetavad teadusuuringuid, ravimite, meditsiiniseadmete või nendega seotud materjalide väljatöötamist terviseseisundite ravimiseks, diagnoosimiseks või prognoosimiseks. Mõnel juhul võib uurimispartneril või Ancestryl olla uurimiskorralduse vastu rahaline huvi. Meie uurimispartnerite loendi leiate siit.

Õiguskaitse

Ancestry ei anna vabatahtlikult mis tahes liiki andmeid valitsusasutustele, kohtutele või õiguskaitseorganitele. Meie kasutajatele maksimaalse seadusliku kaitse tagamiseks nõuame, et kõik valitsusasutused, kes soovivad juurdepääsu Ancestry klientide andmetele, järgiksid kehtivat õiguslikku menetluskorda. Me ei luba õiguskaitseorganitel kasutada Ancestry teenuseid kuritegude uurimiseks või inimsäilmete tuvastamiseks.

Kui oleme sunnitud teie isikuandmeid õiguskaitseorganitele avaldama, anname endast parima, et teid sellest eelnevalt teavitada, välja arvatud juhul, kui see on seadusega keelatud. Ancestry koostab läbipaistvusaruande, kus loetleme kasutajaandmete saamiseks kehtivate õiguskaitsetaotluste arvu kõigil meie saitidel.

Muu juriidiline või regulatiivne protsess Võime jagada teie isikuandmeid, kui usume, et see on põhjendatult vajalik:
 • kehtiva kohtumenetluse (nt kohtukutse, orderid) järgimiseks;
 • Ancestry tingimuste jõustamiseks või rakendamiseks;
 • teenuste turvalisuse või terviklikkuse kaitsmiseks; või
 • Ancestry, meie töötajate või kasutajate õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks.
Ancestry ülevõtmisel Ancestry või selle ettevõtete omandamisel või võõrandamisel (sealhulgas seoses pankroti- või sarnase menetlusega), võime jagada teie isikuandmeid omandava või vastuvõtva üksusega. Selles Privaatsusavalduses antud lubadused kehtivad ka edaspidi teie isikuandmetele, mis edastatakse uuele üksusele.
Märkus koondatud andmete kohta Ancestry võib avaldada kasutajateavet koondatud kujul teenuste või meie turunduse osana või meie või meie uurimispartnerite avaldatud teaduslikes väljaannetes. Näiteks võime näidata sisserändajate protsenti osariigis, kes on pärit konkreetsest geograafilisest piirkonnast või riigist. Selline avalikustamine ei hõlma kunagi isikuandmeid.

 

8.  Teie õigused ja valikud seoses teie isikuandmetega

Kõik kasutajad (nagu on määratletud meie Tingimustes) võivad kasutada meie veebitööriistu, et 1) taotleda aruannet selle kohta, milliseid isikuandmeid nad on meile esitanud, 2) laadida alla oma DNA andmete koopia või oma sugupuude koopia ja 3) kustutada oma sugupuud, DNA-testi tulemused või konto.

Lisaks annavad mõned andmete privaatsust käsitlevad õigusaktid, nagu EL-i isikuandmete kaitse üldmäärus, inimestele teatud õigused nende isikuandmete suhtes. Näiteks:

Juurdepääsuõigus / õigus teada – teil võib olla õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja saada koopia teatud teabest, sealhulgas meie poolt kogutavate ja avaldatavate isikuandmete kategooriatest. Koopia taotlemiseks järgige neid sammsammulisi juhiseid. Kui soovite koopiat oma DNA-andmetest, järgige neid sammsammulisi juhiseid. Kui soovite oma sugupuudest koopiat, järgige neid sammsammulisi juhiseid.

Andmete parandamise/muutmise õigus – teil võib olla õigus nõuda, et me muudaksime või parandaksime teie ebatäpsed isikuandmed.

Andmete eemaldamise/kustutamise õigus – teatud juhtudel on teil õigus nõuda, et me piiraksime teie isikuandmete kasutamist (peataksime aktiivse töötlemise) või kustutaksime isikuandmed, eeldusel, et selleks on mõjuv alus ja see on seadustega kooskõlas. Isikuandmete kustutamise kohta vaadake jaotist 10.

Õigus esitada vastuväiteid – teil võib olla õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvides toimuva töötluse suhtes, kui selline tegevus mõjutab teie kui üksikisiku õigusi ja vabadusi. Lisaks sellele, kui te olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks teatud eesmärgil, võite te nõusoleku igal ajal tühistada ja me peatame teie andmete igasuguse edasise töötlemise, mida sellel eesmärgil tehakse.

Õigus töötlemise piiramisele – teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, näiteks siis, kui te usute et töötlemine põhineb ebatäpsetel andmetel või ei toimu seaduslikult.

Õigus andmete teisaldatavusele – teil võib olla õigus saada oma teatud isikuandmeid vormingus, mida saab edastada teisele vastutavale töötlejale.

Kaebamise õigus – teil võib olla õigus esitada kaebus Iirimaa Andmekaitsekomisjonile (üksikisikute kaebuste menetlemiseks, uurimiseks ning jõustamiseks | andmekaitsevolinik) või mis tahes muule pädevale asukohariigi järelevalveasutusele.


Saate neid õigusi realiseerida, kasutades allpool kirjeldatud tööriistu või võttes ühendust Ancestryga. Üksikasjad ja valikud sellele teabele juurdepääsuks on loetletud allpool.

Tüüp Valikud
Ancestry Privaatsussätete järgmistes jaotistes saate igal ajal juurdepääsu teie poolt Ancestryle edastatud isikuandmetele (nagu teie e-posti aadress, kasutajanimi, profiiliteave jne) ja neid värskendada: Kui soovite teada, kuidas hallata oma Ancestrys loodud sugupuude privaatsussätteid, võite külastada oma sugupuu sätteid või klõpsata siin.
Seotud kaubamärgid Ancestry püüab muuta teenustes teie privaatsuse haldamise lihtsamaks. Meiega seotud kaubamärkide privaatsussätteid saate hallata siin.
Mobiilirakendused Saate oma teavet hallata ka meie mobiilirakendustes (nt Ancestry, AncestryDNA, Find a Grave ja We Remember) saadaolevate sätete abil.
Reklaam Kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid ning integreerumist kolmandate osapoolte turundus- ja reklaamipartneritega, et koguda andmeid teie huvide või käitumise kohta, pakkumaks teile sihitud reklaame. Saate muuta oma sätteid vastavalt meie küpsiste poliitikale. Teabe saamiseks  palun vaadake meie Küpsisepoliitikat.
Sugupuu teabe allalaadimine Ancestry võimaldab teil oma sugupuu sätetes sugupuu teabe alla laadida standardses GEDCOM-i sugupuu failivormingus. Siit leiate selle kohta teavet.
Geneetilise teabe allalaadimine Teil on alati võimalus oma DNA-andmetega fail alla laadida. Kui laadite oma DNA-andmed alla, teete seda omal vastutusel. Siit leiate selle kohta teavet. Lisateavet selle kohta, mida teie DNA-andmete allalaadimine hõlmab, leiate siit.

 

9.  Millised on meie andmete säilitamise tavad?

Ancestry teenused põhinevad põhimõtteliselt arusaamal, et isiklik eneseleidmise reis ei ole ühekordne sündmus ja see jätkub pika aja jooksul – võib-olla kogu elu. Pidades silmas meie tellijaid ja DNA-kliente, kes maksavad tasu või ostavad tellimusi, pakub meie ajalooliste dokumentide ja DNA funktsioonide kogu pidev täiustamine meie kasutajatele aja jooksul lisaks ka eeliseid ja teadmisi. Selle tulemusena peegeldavad meie andmete säilitamise tavad seda jätkuvat väärtust, säilitades kasutajakontosid meie süsteemis seni, kuni meie kasutajad teavitavad meid oma andmete kustutamise või kontode sulgemise soovist.

Teabe kategooria Andmete säilitamise periood
Konto ja profiil Ancestry säilitab teie konto ja profiili loomisel esitatud isikuandmeid seni, kuni te oma konto kustutate.
Sugupuu Kuna sugupuud on mitme põlvkonna jaoks olulised, säilitab Ancestry teie sugupuu andmed, et pakkuda teile pidevat juurdepääsu, uuendatud funktsioone ja võimalust oma sugupuud täiustada. Teie sugupuu andmeid säilitatakse seni, kuni kustutate oma sugupuu või konto.
DNA Ancestry säilitab teie DNA-andmed, et pakkuda teile ostetud (või kingitud) funktsioone ja funktsionaalsust, sealhulgas pidevalt uuendatavaid funktsioone nagu DNA vasted, üha täpsemad etnilise kuuluvuse hinnangud ning täiustatud piirkonnad ja kogukonnad, samuti uued muud funktsioonid, mis põhinevad teie DNA-andmetel. Teie DNA-andmeid säilitatakse seni, kuni kustutate oma DNA-testi tulemused või konto.

Kui olite AncestryHealthi klient, on meie AncestryHealthi laboripartnerid kohustatud säilitama teie DNA-andmeid ja testitulemusi vähemalt seitse aastat või vastavalt osariigi seadustele ja kliiniliste laborite täiustamise seadusele (CLIA) ja juhistele, mis kehtivad Ameerika patoloogide kolledži (CAP) poolt sertifitseeritud laborites.

Seotud kaubamärgid Mõnedel meiega seotud kaubamärkidel (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember või Archives) on kontole sisenemiseks eraldi sisselogimistunnused ja nad säilitavad teie konto loomisel esitatud isikuandmeid ja teie profiili, kui see on vajalik teile pidevate ja ajakohastatud teenuste pakkumiseks kuni ajani, mil palute need kustutada.
Kasutusteave Säilitame kasutusteavet (nt saitide külastused) isikustamata või koondatud kujul. Pärast andmete koondamist ei kuulu see teave enam isikuandmete alla ja kasutajate kustutamistaotlused sellele ei laiene.

 

10.  Kuidas ma saan oma isikuandmeid kustutada?

Saate oma isikuandmed Ancestryst igal ajal kustutada.

Teabe kategooria Kuidas kustutada
Isikuandmed

Saate oma isikuandmed Ancestryst kustutada järgides neid juhiseid.

Kui olete jaganud teavet teiste kasutajatega (näiteks muutes oma sugupuud avalikuks või jagades oma DNA tulemusi otse teiste kasutajatega), ei saa Ancestry eemaldada ühtegi koopiat teabest, mida teised kasutajad võivad säilitada ja mis eemaldatakse ainult siis, kui võtate teise kasutajaga nende kustutamise eesmärgil ühendust.

Kõik taotlused teabe eemaldamiseks lingitud arhiividokumentidest suunake vastutavale arhiiviandmetega tegelevale ettevõttele.

Me kaalume meie kirjete otsinguregistrites olevate isikuandmete eemaldamise taotlusi vastavalt seadusele igal üksikjuhtumil eraldi.

Kui soovite teavet Ancestry poolt töödeldavate isikuandmete kohta, mis on seotud mitte-Ancestry kasutajatega, palun klõpsake siin.

Geneetiline Palun pange tähele: Kui taotlete, et Ancestry kustutaks teie DNA-andmed, kustutame 30 päeva jooksul meie tootmis-, arendus-, analüüsi- ja uurimissüsteemidest kogu geneetilise teabe, sealhulgas mistahes tuletatud geneetilise teabe (etnilise päritolu hinnangud, geneetilised vastastikused vasted jne).

Oma bioloogiliste proovide hävitamise taotlemiseks peate võtma ühendust liikmelisuse tugiteenuste osakonnaga. Pange tähele, et kui olete meile andnud nõusoleku teadusuuringuteks, ei saa me teie geneetilist teavet aktiivsetest või lõpetatud uurimisprojektidest eemaldada, kuid me ei kasuta seda uute uurimisprojektide tarbeks.

Üldine teave Palun arvestage, et pärast seda, kui teie isikuandmed on meie tootmis-, arendus-, analüütika- ja uurimissüsteemidest kustutatud, võib nende kustutamisel meie varusüsteemidest esineda teatav viivitusaeg. Samuti võivad meie laboripartnerid säilitada meilt saadud teavet, et järgida seadusi või määrusi, mis võivad neilt nõuda teatud andmete säilitamist, näiteks USA Toidu- ja Ravimiameti hallatavate kliiniliste laborite täiendusi ja muudatusi puudutavad määrused. Ancestry võib säilitada ka teatud teavet, mis on mõistlikult vajalik meie juriidiliste kohustuste (sealhulgas õiguskaitsealaste päringute) täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, turvalisuse säilitamiseks, pettuste ja kuritarvituste ärahoidmiseks, samuti maksude, maksete valdkonna ja väärtpaberitega seotud nõuete ja kliiniliste eeskirjade järgimiseks.
Seotud kaubamärgid Teabe kustutamiseks meiega seotud kaubamärkide (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember või Archives) rakendustest võite alati meiega ühendust võtta ja taotleda oma isikuandmete kustutamist sellest teenusest. Mõnel teenusel võib olla ka veebipõhine päringuvorm, millele saab juurdepääsu selle teenuse konto sätete menüüst ja mida saab vaadata siit.

 

11.  Turvalisus

Ancestry haldab kõikehõlmavat teabeturbeprogrammi, mis on loodud meie klientide isikuandmete kaitsmiseks administratiivsete, füüsiliste ja tehniliste kaitsemeetmete abil.

Kasutatavad konkreetsed turvameetmed põhinevad kogutud isikuandmete tundlikkusel. Meil on vahendid, et kaitsta meie kontrolli all olevaid isikuandmeid (sealhulgas geneetilist teavet) volitamata juurdepääsu, kaotsimineku, väärkasutuse või muutmise eest.

Ancestry turvameeskond vaatab regulaarselt üle meie turva- ja privaatsustavad ning täiustab neid vastavalt vajadusele, et aidata kaasa meie süsteemide ja teie isikuandmete terviklikkuse tagamisele.

Kasutame isikuandmete (sealhulgas geneetilise teabe) krüptimiseks turvalist serveritarkvara ja teeme koostööd ainult turvaettevõtetega, kes vastavad meie turvastandarditele ja järgivad neid. Kuigi me ei saa garanteerida, et suudame vältida andmete kaotsiminekut, väärkasutamist või muutmist, rakendame ärahoidmiseks kohaseid tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid.

Samuti on oluline, et kaitseksite oma isikuandmeid volitamata juurdepääsu eest, kasutades nõuetekohaseid salasõnu ja kaitstes oma arvutit või seadet lubamatu kasutamise eest.

 

12.  Rahvusvahelised andmeedastused

Oleme globaalne ettevõte ja võime edastada teie isikuandmeid teistesse riikidesse peale teie kodumaa, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse. Iirimaale, Ühendkuningriiki ja Prantsusmaale. Riigid, mis asuvad väljaspool EMP-d, Šveitsi või Ühendkuningriiki, ei pruugi pakkuda sama tasemega andmekaitset kui teie koduriigis. Kui edastame teie isikuandmeid ja geneetilist teavet Ancestry Iirimaal asuva ettevõtte ja Ancestry USA-s asuvate ettevõtete vahel töötlemiseks Ameerika Ühendriikides, tugineme kehtestatud andmeedastuse mehhanismidele, näiteks lepingu tüüptingimustele.

 

13.  Selle avalduse muudatused

Võime seda Privaatsusavaldust igal ajal muuta, kuid teavitame selgelt ette kõigist selle avalduse olulistest muudatustest, näiteks postitades teate teenuste kaudu, meie veebisaitidel või saates teile meili, et anda teile võimalus muudatused üle vaadata ja valida, kas soovite teenuste kasutamist jätkata.

Samuti teavitame teid selle avalduse mitteolulistest muudatustest alates nende jõustumiskuupäevast, postitades vastava teate teenuste kaudu või meie veebisaitidel või teavitades teid e-kirjaga.

Kui olete mistahes muudatuse vastu, võite oma konto kustutada, nagu on kirjeldatud jaotises 10.

 

14.  EL-i isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud EL-i liikmesriikide elanike isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

EL-i ja ÜK seaduste kohaselt oleme kohustatud täpsustama eesmärgid, milleks me teie isikuandmeid töötleme ja õiguslikud alused, millele me seda tehes toetume. Ancestry tugineb teie isikuandmete ja geneetilise teabe kogumisel ja töötlemisel mitmele õiguslikule alusele. Meie õiguslike aluste kohta leiate üksikasjalikku teavet siin.

 

15.  Vastutava töötleja identiteet ja 

Kliendid Ameerika Ühendriikides

Kui elate Ameerika Ühendriikides, vastutavad Ancestry.com Operations, L.P. ja Ancestry.com DNA, LLC teie andmete kasutamise ja teie isikuandmetega seotud päringutele vastamise eest.

 

  E-posti aadress Postiaadress
Kasutajatele, kes asuvad Ameerika Ühendrrikides [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
USA osariikide privaatsustaotlused [email protected] Andmed puuduvad
California Authorized Agent Support [email protected] Andmed puuduvad

 

Kliendid väljaspool Ameerika Ühendriike

Kui elate väljaspool Ameerika Ühendriike, on teie andmete vastutav töötleja Ancestry Ireland Unlimited Company.

Kasutajad väljaspool Ameerika Ühendriike võivad võtta ühendust Iiri andmekaitsekomisjoni või teie kohaliku andmekaitseasutusega.

 

  E-posti aadress Postiaadress
Kasutajatele, kes asuvad väljaspool Ameerika Ühendriike [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Privacy Office
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 NA07
Ireland

 

Ancestry klientidele: Ancestry kliendid saavad meiega ühendust võtta nende telefoninumbrite kaudu või esitada küsimusi selle veebivormi kaudu.

Õiguskaitsenõuded: õiguskaitseorganite teabepäringud peaksid järgima Ancestry õiguskaitse juhendit.

 

16.  USA elaniku täiendav privaatsusavaldus

Ancestry esitab meie privaatsusavalduse lisana USA elaniku täiendava privaatsusavalduse („USA avaldus“), mis kehtib ainult Californias, Colorados, Connecticutis ja Virginias asuvate residentide jaoks, et anda teavet, mil määral on teie õigused kaitstud järgmiste õigusaktidega: California Consumer Privacy Act of 2018 („CCPA“), California Privacy Rights Act of 2020 („CPRA“), Colorado Privacy Act („CPA“), Connecticut Data Privacy Act („CTDPA“) ja Virginia Consumer Data Protection Act („VCDPA“). See USA avaldus hõlmab kõiki Ancestry veebisaite, teenuseid ja mobiilirakendusi, mis viitavad sellele USA avaldusele, sealhulgas: Ancestry®, AncestryDNA, Fold3, Newspapers.com™, Archives, We Remember ja Find a Grave (läbivalt ja ühiselt vastavalt vajadusele kas „Ancestry“, „me“ või „meie“). See kehtib isikuandmetele (määratletud ülalpool), mida me kogume nende meie teenuste kasutamisel ja mistahes muul viisil, mille kaudu te meiega suhtlete.

16.1  Isikuandmete kategooriad

Ancestry kogub ja on 12 kuu jooksul enne selle USA avalduse jõustumiskuupäeva kogunud järgmisi isikuandmete kategooriaid:

 • Identifikaatorid nagu nimi, kasutajanimi, postiaadress, kordumatu ID-kood, võrguidentifikaator, IP-aadress, teie mobiilseadme identifikaator, e-posti aadress, konto nimi, juhiluba.
 • Paragrahvi 1798.80 alajaotises (e) kirjeldatud isikuandmete kategooriad, mis ei ole hõlmatud olemasoleva kategooriaga (füüsilised omadused või kirjeldused).
 • Osariikide seaduste või föderaalseaduste alusel kaitstud klasside parameetrid, nagu sündimisel omistatud sugu ja sünniaasta. See hõlmab ka Teie sisu (vastavalt meie Tingimustes määratletule), mida olete otsustanud meiega jagada ja mida loetakse  osariikide seaduste või föderaalseaduste kohaselt õiguslikult kaitstud klassiks.
 • Kommertsalane teave nagu näiteks ostetud, hangitud või vaadeldud tooted või teenused või muud ostu- või tarbimisajalood või -tendentsid.
 • Biomeetriline teave nagu näiteks DNA andmed (määratletud ülalpool).
 • Interneti kasutamise teave nagu näiteks teie sirvimisajalugu, otsinguajalugu ja teave teie suhtluse kohta meie veebisaitide ja reklaamidega.
 • Geolokatsiooniandmed nagu näiteks teie seadme või arvuti asukoht ja mis tahes metaandmed, mis on seotud teenusesse Find a Grave üles laetud digifotodega, sealhulgas foto tegemise asukoht, kuupäev ja kellaaeg.
 • Sensoorsed andmed nagu näiteks heli-, elektrooniline ja visuaalne teave (nt teie poolt üles laaditud heli- või videosalvestised, Ancestry liikmete tugiteenustega tehtud kõnede salvestised või teave, mida jagate meiega vabatahtlikult tarbija sisekaemuse uuringutel).
 • Isikuandmetest tulenevad järeldused nagu näiteks perekondlikele suhetele vihjamine ja tarbijaprofiilide loomine uurimistöö, tootearenduse ja turunduse eesmärgil. Pange tähele, et nagu on märgitud allpool jaotises 16.7 , me ei müü teie isikuandmeid.
 • Tundlikud isikuandmed, nagu juhiluba, konto sisselogimisteave, rassiline või etniline päritolu ja geneetilised andmed.

Arvestage sellega, et teatud tüüpi teavet kogutakse ainult siis, kui kasutate meie teatud teenuseid.

16.2  Kommertseesmärgid

Ancestry kasutab jaotises 16.1 kirjeldatud isikuandmete kategooriaid järgmistel kommertseesmärkidel:

 • Ancestry teenuste pakkumine, isikupärastamine, täiustamine, uuendamine ja laiendamine;
 • teiega suhtlemine teenustega seoses;
 • abistamine teenuste turvalisuse ja terviklikkuse tagamiseks; ja
 • meie või meie äripartnerite uute toodete ja pakkumiste turundamine teie huvidest lähtuvalt.

16.3  Isikuandmete allikate kategooriad

Ancestry kogub ja on 12 kuu jooksul enne selle USA avalduse jõustumiskuupäeva kogunud jaotises 16.1 kirjeldatud isikuandmete kategooriaid järgmistest allikate kategooriatest:

 • teie, meie kasutaja/külastaja – see isikuandmete allikas sõltub teie teenuste kasutamisest, sealhulgas Teie sisust (määratletud meie Tingimustes);
 • Ancestry ettevõtted (määratletud jaotises 7);
 • avalikud registrid;
 • ajaloolised registrid; ja
 • kolmandad osapooled.

16.4  Isikuandmete avalikustamine ärieesmärgil

Ancestry jagab ja on 12 kuu jooksul enne selle USA avalduse jõustumiskuupäeva jaganud ärieesmärgil järgmistest kategooriatest kolmandate isikutega vastavaid isikuandmete kategooriaid:

Kolmandate osapoolte kategooriad  Isikuandmete kategooriad, mida me jagame
Muud Ancestry kasutajad (kui jagasite oma isikuandmeid Ancestry kaudu)
 • identifikaatorid;
 • California tsiviilseadustiku jaotises 1798.80(e) kirjeldatud isikuandmete kategooriad;
 • osariikide seaduste või föderaalseaduste alusel kaitstud klasside parameetrid; ja
 • biomeetriline teave.
Ancestry ettevõtted
 • identifikaatorid;
 • California tsiviilseadustiku jaotises 1798.80(e) kirjeldatud isikuandmete kategooriad;
 • osariikide seaduste või föderaalseaduste alusel kaitstud klasside parameetrid;
 • kommertsalane teave;
 • biomeetriline teave (ainult Ancestry ja AncestryDNA vahel);
 • interneti kasutamise teave;
 • geolokatsiooniandmed;
 • sensoorsed andmed; ja
 • järeldused.
Teenusepakkujad
 • California tsiviilseadustiku jaotises 1798.80(e) kirjeldatud identifikaatorid ja isikuandmete kategooriad, näiteks e-posti aadress ja Ancestry loodud kordumatud ID-koodid (toru kood);
 • osariikide seaduste või föderaalseaduste alusel kaitstud klasside biomeetrilist teavet ja tunnuseid (sugu, sünnikuupäev) jagatakse meie partnerlaboritega;
 • kommertsalane teave;
 • interneti kasutamise teave;
 • sensoorsed andmed; ja
 • järeldused.
Teadustöö partnerid Teadustöö partneritega jagatava teabe saamiseks vaadake teadusuuringuteks antud teadlikku nõusolekut, mis võib hõlmata järgmist:
 • identifikaatorid;
 • California tsiviilseadustiku jaotises 1798.80(e) kirjeldatud isikuandmete kategooriad;
 • osariikide seaduste või föderaalseaduste alusel kaitstud klasside parameetrid;
 • kommertsalane teave;
 • biomeetriline teave (ainult Ancestry ja AncestryDNA vahel);
 • interneti kasutamise teave;
 • sensoorsed andmed; ja
 • järeldused.
Õiguskaitseorganid või muud järelevalveorganid Me ei jaga teie isikuandmeid vabatahtlikult õiguskaitse- ega järelevalveorganitega. Enne kui hakkame õiguskaitseorganitele andmeid edastama, vajame ülaltoodud jaotises 7 kirjeldatud kehtivat kohtumenetlust käsitlevat dokumenti. Jagatud andmete kohta teabe saamiseks vaadake meie kaks korda aastas ilmuvat läbipaistvusaruannet.

 

16.5 Jagamis- ja reklaamieelistused

Ancestry jagab ja on 12 kuu jooksul enne selle USA avalduse jõustumiskuupäeva jaganud suunatud reklaamiks järgmistest kategooriatest kolmandate isikutega vastavaid isikuandmete kategooriaid:

Kolmandate osapoolte kategooriad  Isikuandmete kategooriad, mida me jagame
Turundus- ja reklaamipartnerid
 • identifikaatorid;
 • kommertsalane teave;
 • interneti kasutamise teave;
 • järeldused.

 

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälitamistehnoloogiaid, et jagada mitmesugustel põhjustel (sealhulgas reklaamide mõõtmiseks, suunamiseks ja esitamiseks) teavet meie teenusepakkujatega ja kolmanda osapoole partneritega, nagu on täiendavalt kirjeldatud selles Privaatsusavalduses.

Meie Küpsisepoliitika külastamisel saate te rohkem teavet meie tavade ja teile antud kontrollivõimaluste kohta või saate sellisest jagamisest loobuda. Pärast 1. jaanuarit 2023 palun külastaga oma eelistuste muutmiseks meie veebisaitide jaluses olevat linki „Ärge müüge ega jagage minu isikuandmeid“.

16.6 Õiguste kasutamine.

16.6.1  Õigus teada. Teil võib olla õigus nõuda, et me avalikustaksime, milliseid isikuandmeid me kogume, kasutame, jagame või müüme. See hõlmab õigust taotleda teie kohta kogutud isikuandmete kategooriaid, isikuandmete allikate kategooriaid, isikuandmete kogumise ärilist eesmärki, kolmandate isikute kategooriaid, kellega me isikuandmete kategooriaid jagame, ja isikuandmete konkreetseid üksikasju, mille oleme teie kohta kogunud.

Kui teete päringu enda nimel, on selle esitamiseks kaks võimalust: veebis või meili teel.

Internetis Ancestry kohta päringu esitamiseks järgige oma konto andmete allalaadimiseks neid sammsammulisi juhiseid. Palun arvestage sellega, et see aruanne ei sisalda koopiaid teie DNA-andmetest ega sugupuudest. Kui soovite oma sugupuudest koopiat, järgige neid sammsammulisi juhiseid. Kui soovite koopiat oma DNA-andmetest, järgige neid sammsammulisi juhiseid. Palun arvestage, et kui laadite alla oma DNA-andmeid, siis teete seda omal vastutusel.

Meiega seotud kaubamärkide (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember või Archives) rakendustes teabetaotluse esitamiseks võite alati ühendust võtta vastava kaubamärgiga ja mõne teenuse puhul võib saadaval olla ka veebipõhine päringuvorm, millele saab juurdepääsu selle teenuse konto sätete menüüst (kontaktteave ja link veebipõhisele päringuvormile, kui see on saadaval, on siin).

Teadasaamistaotluse esitamiseks saatke meile e-kiri aadressile usprivacyrequests@ancestry.com. Enne andmete koopia esitamist peame teie isiku kinnitama. Nõuame teilt isikut tõendavat dokumenti ja praegust aadressi (nt võidakse teilt nõuda riikliku isikutunnistuse koopiat, mida kasutatakse ainult teie isiku ja aadressi kinnitamiseks).

Kui olete CCPA/CPRA kohaselt „volitatud esindaja“ ja esitate teadasaamistaotluse mõne meie kasutaja nimel, vaadake allpool jaotist 16.6.3.

16.6.2 Õigus kustutamisele. Teil võib olla õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.

Kui esitate kustutamistaotluse enda nimel, on taotluse esitamiseks kaks võimalust: veebis või meili teel. Palun arvestage, et oma isikuandmete kustutamiseks peate oma konto kustutama ja kui konto kustutamise taotlus on täidetud, on see protsess pöördumatu. Teie teave (sealhulgas sugupuud, kirjed, fotod ja DNA-andmed) kustutatakse jäädavalt.

Internetis Ancestryst kustutamistaotluse esitamiseks järgige oma konto kustutamiseks neid sammsammulisi juhiseid. Meiega seotud kaubamärkide (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember või Archives) rakendustest kustutamise taotluse esitamiseks võite alati ühendust võtta vastava kaubamärgiga ja mõne teenuse puhul võib saadaval olla ka veebipõhine päringuvorm, millele saab juurdepääsu selle teenuse konto sätete menüüst (kontaktteave ja link veebipõhisele päringuvormile, kui see on saadaval, on siin).

Kustutamistaotluse esitamiseks saatke meile e-kiri aadressile usprivacyrequests@ancestry.com. Enne andmete kustutamist peame teie isiku kinnitama. Nõuame teilt isikut tõendavat dokumenti ja praegust aadressi (nt võidakse teilt nõuda riikliku isikutunnistuse koopiat, mida kasutatakse ainult teie isiku ja aadressi kinnitamiseks).

Kui olete CCPA/CPRA kohaselt „volitatud esindaja“ ja esitate teadasaamistaotluse mõne meie kasutaja nimel, vaadake allpool jaotist 16.6.3.

16.6.3  Volitatud esindajad. California elanikud saavad kasutada teadasaamis- ja kustutamistaotluste esitamiseks „volitatud esindajaid“. Volitatud esindaja kasutamiseks saatke meile e-kiri aadressile [email protected]. Palun arvestage sellega, et isegi kui tarbija otsustab kasutada taotluse esitamiseks volitatud esindajat, peab tarbija siiski tegema meiega koostööd, et järgida alloleva punkti 3 nõudeid:

 1. Tõend selle kohta, et volitatud esindaja on registreeritud California äriregistris.
 2. Tarbija allkirjastatud luba, mis võimaldab volitatud esindajal tarbija nimel tegutseda.
 3. Tarbija isikusamasuse kontrollimine (tarbija esitab selle meile otse). Nõuame isikut tõendavat dokumenti ja California aadressi (nt teie riikliku isikutunnistuse koopiat, mida kasutatakse ainult teie isiku ja aadressi kinnitamiseks).

Palun pange tähele: Aruanne edastatakse tarbijale tema Ancestry konto kaudu. Palun arvestage, et aruanne ei sisalda tarbija DNA-andmete ega sugupuude koopiat. Kui tarbija soovib oma sugupuud või DNA-andmeid alla laadida, vaadake ülaltoodud jaotist 16.6.1 .

16.6.4 Edasikaebamisõigus. Kui olete Colorado, Connecticuti või Virginia elanik ja teie teadasaamis- või kustutamistaotlus lükatakse tagasi, on Teil õigus edasikaebamiseks. Saate seda teha, kui võtate meiega ühendust aadressil [email protected].

16.7 Müük. Ancestry ei müü teie isikuandmeid ning ei ole müünud neid 12 kuu jooksul enne selle USA avalduse jõustumise kuupäeva.

16.8 Tundlikud Isikuandmed. Me töötleme teie kohta kogutud tundlikke isikuandmeid ainult teile teenuste osutamiseks, sealhulgas:

 • teenuste kvaliteedi ja turvalisuse säilitamiseks;
 • teenuste täiustamiseks;
 • turvaintsidentide tuvastamiseks;
 • Ancestry vastu suunatud pahatahtliku tegevuse, petmise, võltsimise või ebaseadusliku tegevuse tõrjumiseks ja karistamiseks; ja
 • teenusekontode hooldamiseks või teenindamiseks, klienditeeninduseks, tellimuste ja tehingute töötlemiseks või täitmiseks, klienditeabe kontrollimiseks, maksete töötlemiseks, analüütiliste teenuste ja salvestusruumi tagamiseks.

Me võime neid tundlikke isikuandmeid töödelda ka siis, kui see on vajalik inimeste füüsilise turvalisuse tagamiseks ja õigusaktide nõuete täitmiseks.

16.9 Mittediskrimineerimine. Me ei diskrimineeri teid USA privaatsusreeglitega tagatud õiguste kasutamisel.

16.10 California seadus „Shine the Light“. California tsiviilseadustiku paragrahv 1798.83, tuntud kui seadus „Shine the Light“, lubab California elanikest kasutajatel taotleda ja saada meilt nimekirja selle kohta, milliseid isikuandmeid (kui neid on) me eelmisel kalendriaastal kolmandatele isikutele nende otseturunduse eesmärgil avalikustasime, ning nende kolmandate isikute nimed ja aadressid. Taotlusi saab esitada ainult üks kord aastas ja need on tasuta. Vastavalt jaotisele 1798.83 ei jaga Ancestry praegu kolmandate osapooltega nende otseturunduse eesmärgil mingeid isikuandmeid.

16.11 Aastaaruanne. Klõpsake siin , et näha meie iga-aastaseid ülemaailmseid taotlusi seoses õigusega teada / subjekti juurdepääsuõigusega ja õigusega andmete kustutamisele.

16.12 Võtke meiega ühendust. Kui teil on küsimusi meie USA-ga seotud privaatsuspoliitika või -tavade kohta, palun võtke meiega ühendust aadressil usprivacyrequests@ancestry.com.

17.  Austraalia elaniku täiendav privaatsusavaldus

Kui teie isikuandmete käitlemisel rakendub Austraalia Ühenduse 1988. aasta eraelu puutumatuse seadus (Australian Privacy Act 1988 (Cth)) (eraelu puutumatuse seadus), kehtivad lisaks järgmised klauslid:

-       Geneetilist teavet loetakse eraelu puutumatuse seaduses sätestatud „tundlikuks teabeks“. Me kogume, kasutame või avalikustame teie kohta käivat tundlikku teavet ainult seadusega lubatud juhtudel, näiteks siis kui me oleme selleks saanud teie nõusoleku või kui selline kogumine on seadusega nõutud või lubatud.

-       8. jaotisega („Teie õigused ja valikud seoses teie isikuandmetega“) seoses võib teil olla õigus kaevata teie jurisdiktsioonis olevale asjakohasele eraelu puutumatuse või andmekaitse järelevalveorganile. Kui teil on küsimusi või kahtlusi, mis puudutavad seda, kuidas me käitleme teie isikuandmeid, või kui te usute, et me ei täida selle Privaatsusavalduse või teie jurisdiktsioonis oleva eraelu puutumatuse seaduse nõudeid, siis oleksime tänulikud, kui te kõigepealt võtaksite ühendust ülalolevas 15. jaotises toodud andmete alusel. Me uurime kaebust ja otsustame, mida on vaja teha.