Information sur la source

Ancestry.com. Listes de passagers, Göteborg, Suède, 1869 à 1951 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.
Données originales : Göteborgs Poliskammare, EIX 1-143, 1869–1950. Landsarkivet i Göteborg, Göteborg, Sweden.

 Listes de passagers, Göteborg, Suède, 1869 à 1951

Cette collection de données contient les listes des passagers qui ont quitté la ville suédoise de Göteborg entre 1869 et 1951. Ces listes de passagers fournissent des informations telles que le nom du navire, la date de départ, le nom de l’émigrant, l’âge et le lieu de naissance. Elles peuvent également inclure des informations supplémentaires, telles que la résidence et la destination finale.

Från Sverige reste cirka 1,3 miljoner personer från mitten av 1800-talet och fram till tidigt 1900-tal. Den största emigrationsvågen inträffade i slutet av 1800-talet. De flesta avreste från Göteborg, den viktigaste hamnstaden på Västkusten.

Detta gör passagerarlistor från fartyg som avreste från Göteborg till en ovärderlig källa när det gäller att spåra emigranterna. Registren i den här samlingen innehåller listor som sammanställdes i samband med de stora utvandringarna under 1800- och 1900-talet.

Om registren:

Du kan använda passagerarlistorna från Göteborg för att söka efter namn, födelsedatum, födelseort, avresedatum samt fartygets namn och destination. Bilder på originalregistren finns också och där kanske du även hittar bostadsorten eller slutdestinationen. Dessutom kan du gå djupare i materialet och upptäcka släktingar som reste tillsammans.