Jak zpracováváme údaje o neuživatelích

Jaké informace má Ancestry® o osobách, které nejsou uživateli Ancestry?

Ancestry umožňuje cesty za osobním poznáním, které obohacují životy. Ancestry umožňuje uživatelům zkoumat jejich minulost, najít své předky a spolupracovat s dalšími uživateli, což umožňuje společný výzkum a bohatší objevy. Uživatelé spolupracují a sestavují prostřednictvím naší platformy virtuální rodokmeny a získávají přístup ke spoustě historických záznamů ve službách Ancestry (které jsou definovány ve smluvních podmínkách Ancestry). Službám Ancestry předcházelo více než 40 let investic a výzkumu, abychom vytvořili největší online sbírku na světě záznamů o rodinné historii a uspokojili tak poptávku na trhu po službách v oblasti genealogického výzkumu, jež Ancestry poskytuje.

O uživatelích, kteří nejsou na stránkách Ancestry registrováni, existují dva zdroje informací: (i) uživatelé obsahu, kteří nahráli své rodokmeny, například fotografie, jména, data narození, místa, významné události, příběhy a další obsah (označovaný v našich smluvních podmínkách jako „váš obsah“) a (ii) záznamy, které společnost Ancestry získala od třetích stran (např. záznamy z archivů nebo vedené místními úřady, jako jsou záznamy o narozeních, sňatcích, úmrtích, záznamy o vojenské službě nebo podrobnosti ze sčítání lidu), které se mohou týkat žijících osob, uživatelů i neuživatelů Ancestry. Ochrana osobních údajů je pro Ancestry vrcholnou prioritou, proto poskytujeme uživatelům kontrolní mechanismy, které nám pomáhají zajistit, aby tyto informace byly chráněny.

 

Rodokmeny

Platforma Ancestry umožňuje uživatelům vytvářet rodokmeny, aby se uživatelsky přívětivým způsobem zobrazily příbuzenské vazby. Uživatelé Ancestry mohou rovněž zveřejňovat další osobní údaje (jak jsou definovány v našem prohlášení o ochraně osobních údajů) na svém uživatelském profilu, který je zobrazitelný pro další uživatele Ancestry. Tento obsah přidávají uživatelé, když provádějí genealogický výzkum a zachycují a sdílí své objevy.

Uživatelský obsah je obdobný jako příspěvky vytvářené uživateli na jakékoli interaktivní platformě, jako jsou fóra nebo sociální média. Jelikož společnost Ancestry podniká v oblasti usnadňování společného výzkumu rodinné historie, sestavování rodokmenů a spojování komunit, považuje zpracovávání údajů žijících osob přidaných uživateli do jejích služeb za svůj oprávněný zájem.

Ancestry umožňuje uživatelům, aby se rozhodli, zda své rodokmeny zpřístupní veřejnosti, což pomůže dalším uživatelům Ancestry najít informace o jejich předcích a jinak posunout vpřed jejich výzkum. Spolupráce s dalšími uživateli je jednou z hlavních hodnotových hnacích sil Ancestry. Ancestry rovněž umožňuje uživatelům rozhodnout se, že jejich rodokmen bude soukromý. Uživatelé Ancestry také mohou posílat zprávy jiným uživatelům a vyjadřovat se k určitému obsahu (např. k záznamům nebo k rodokmenům jiných uživatelů), což pomáhá usnadňovat výzkum a spolupráci. Mohou být viditelné další informace o žijících lidech (včetně neuživatelů), pokud jsou obsaženy v galerii veřejných médií nebo pokud se uživatelé rozhodnou zveřejnit informace mimo svůj rodokmen. Pokud budou uživatelé sdílet podrobnosti o své rodinné historii mimo služby, činí tak na své vlastní riziko.

Ancestry se však snaží pomocí různých kontrolních mechanismů chránit údaje žijících osob. Pokud například uživatel Ancestry přidá do rodokmenu osobu, označí uživatel Ancestry, zda je tato osoba žijící nebo zesnulá. Žijící lidé jsou viditelní pouze pro vlastníka rodokmenu a pro osoby, s nimiž vlastník rodokmenu rodokmen sdílí jako „editor“, nebo pro ty, kterým povolí, aby si mohli prohlížet žijící osoby z daného rodokmenu. Všichni další uživatelé uvidí žijící osobu označenou jako „soukromé“. Uživatelé mohou rovněž kdykoli změnit nastavení svého rodokmenu, aby byl celý jejich rodokmen soukromý.

 

Záznamy

Genealogie může být obtížná a časově náročná činnost, jelikož historicky bylo obtížné získat přístup k údajům potřebným ke zjištění vazeb a sestavování rodinných historií a tyto údaje je třeba agregovat, aby se objevila jejich hodnota. A v důsledku toho pomáhá investice společnosti Ancestry, které běží přes 40 let, uživatelům, archivům a společnosti celkově získat přínos ze sbírek záznamů, které jsme nashromáždili, oskenovali, digitalizovali, indexovali a zpřístupnili prostřednictvím služeb. Kromě toho poskytuje Ancestry služby digitalizace a indexování archivům za účelem podpory a zlepšení údržby, správy a znalostní hodnoty těchto archivů pro jejich vlastníky/správce. Díky odborným znalostem a vědomostem společnosti Ancestry je zachování historických záznamů, které jsou často poškozené a nepřístupné, k dispozici pro širší veřejnost.

Převážná většina záznamů v našich službách se týká zesnulých osob, což minimalizuje obavy o ochranu osobních údajů a relevantnost právních předpisů o ochraně údajů. Některé záznamy však mohou přesto obsahovat informace týkající se žijících osob; celkem často se jedná o informace, které veřejnosti zpřístupnily archivy, státní instituce nebo které zveřejnily jiné skupiny.

Obdobně jako u údajů poskytnutých uživateli Ancestry prostřednictvím jejich rodokmenů se Ancestry rovněž opírá o oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v záznamech z archivů a jiných zdrojů. Tyto záznamy jsou často pořizovány prostřednictvím našeho týmu pro pořizování obsahu, který kupuje nebo uděluje licence na práva shromažďovat, držet, publikovat a zpracovávat archivní obsah prostřednictvím služeb Ancestry. Než informace publikujeme, zvažujeme množství faktorů, včetně směrnic v oboru, pravidel, osvědčených postupů, zákonů a předpisů a potřeb uživatelů, včetně zajištění toho, abychom vyvážily zájmy, práva a svobody jednotlivce vůči dalším zájmům.

Pokud na našich stránkách naleznete informace o vás nebo lidech ve vaší domácnosti, které ve vás vzbuzují obavy, a budete chtít požádat o jejich vymazání, nejlepším způsobem, jak tuto žádost odeslat, je kliknout sem.

 

Jak Ancestry chrání údaje o DNA osob, které nejsou uživateli Ancestry?

Ancestry nemá v databázi AncestryDNA® DNA osoby, které nejsou uživateli Ancestry. Aby společnost Ancestry měla údaje o vaší DNA, musíte být registrovaným uživatelem Ancestry a podstoupit test AncestryDNA nebo nahrát své údaje o DNA od jiného poskytovatele testování DNA. Ochrana osobních údajů našich uživatelů je velmi důležitá. Jelikož výsledky testů DNA obvykle patří žijícím lidem, zde jsou uvedeny určité konkrétní způsoby, jak genetické údaje uživatelů chráníme:

  • Ancestry kdykoli umožní prostřednictvím našeho nastavení ochrany osobních údajů úplné vymazání výsledků testů DNA, zničení vzorků slin, vymazání rodokmenů a celého uživatelského účtu.
  • Pro osoby s výsledky testů DNA neexistuje žádné „vyhledávání“ – aby člověk viděl výsledky DNA někoho jiného, musí tato osoba podstoupit test DNA a buď:
    • a.    být Shodou DNA pro jiného uživatele, který podstoupil test DNA, a tato osoba výslovně zvolila zobrazení svých DNA Shod (potenciálních příbuzných v naší databázi AncestryDNA); anebo
    • b.    přimět jiného uživatele, který podstoupil test DNA, aby výslovně sdílel své výsledky DNA s danou osobou (což rovněž umožní komukoliv, s kým jsou výsledky sdíleny, aby viděl potenciální Shody DNA osoby, která své výsledky DNA sdílí).
  • Uživatelé AncestryDNA si pro uživatelský profil AncestryDNA vyberou svá vlastní zobrazovaná jména, což může být cokoli (pokud to není urážlivé) – dokonce i pouhé iniciály. Testy spravované rodičem nebo zákonným zástupcem nezletilého dítěte budou zobrazovat rodiče nebo zákonného zástupce jako „Správce“ testu a shody DNA budou moci zobrazit pouze iniciály dítěte spolu s vybraným zobrazovaným jménem rodiče. Uživatel může kdykoli změnit zobrazovaná jména AncestryDNA v Nastaveních DNA.

 

Porovnávání DNA

Aby bylo možné poskytovat mnoho informací, které jsou pro uživatele AncestryDNA k dispozici, jako např. Genetic Communities® a párování, porovnává Ancestry DNA uživatelů s dalšími uživateli v naší databázi DNA. Výsledný seznam uživatelů Ancestry, s nimiž někdo sdílí propojení DNA, nazýváme „Shody DNA“ a ty jsou poskytnuty, pokud se daný uživatel výslovně rozhodne zobrazovat své Shody DNA (a být jim zobrazován). S ohledem na možnosti ochrany osobních údajů popsané v našem prohlášení o ochraně osobních údajů zahrnují Shody DNA jak uživatele, kteří podstoupili test AncestryDNA, tak uživatele, kteří nahráli údaje o DNA. Pokud se uživatel AncestryDNA rozhodne nezobrazovat své Shody DNA (a nebýt jim zobrazován), žádní jiní uživatelé AncestryDNA neuvidí daného uživatele v seznamu Shod DNA. Uživatelé si mohou vybrat své předvolby pro zobrazitelnost svých Shod DNA během aktivace testovací sady AncestryDNA a poté mohou své předvolby pro zobrazitelnost kdykoli změnit ve svých nastaveních účtu.

DNA Shody mohou odhalit neočekávané vztahy, včetně genetických vztahů, které jsou v rozporu se stávajícími rodinnými vztahy, které by se mohly objevit v rodokmenu (např. v případě adopce nebo početí, kdy bylo využito darování spermie, vajíčko nebo embrya od dárce). Toto někdy odhalí rodičovství uživatele, které se liší od toho, co se uživatel možná dříve o svém rodičovství domníval. Pokud mají uživatelé obavy ohledně dopadů svých DNA Shod, mohou si ve svých nastaveních účtu zvolit, aby se jejich Shody DNA nezobrazovaly a aby se oni nezobrazovali jim.

V důsledku některých potenciálně neblahých dopadů následujících po odhalení neznámých genetických vztahů varuje Ancestry uživatele, aby pečlivě zvážili, zda vzorky slin ke zpracování předat. Stávající uživatelé, kteří zjistí překvapivé výsledky, mohou také zvážit svá změnu svých nastavení zobrazitelnosti, nebo i úplné vymazání svých výsledků testů DNA.

Svou odpovědnost a potenciální dopad složitých objevů bereme velmi vážně. Ancestry usilovně pracuje na tom, abychom svým uživatelům pomohli vysvětlit, nakolik by něco z toho, co by se mohli dozvědět, mohlo být neočekáváné. Máme vyhrazený tým zástupců zákaznického servisu, který je proškolen, aby pomáhal uživatelům používat služby Ancestry a pochopit je. Uživatelům s citlivějšími dotazy nabízíme malou, vyčleněnou skupinku vysoce zkušených zástupců, kteří mohou uživatelům pomoci provést je jejich vlastními objevy.

V několika zemích je k dispozici externí podpora a poradenství ovlivněné tímto příkladem, a to následovně:

Pro obyvatele USA

National Library of Medicine USA
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

Pro obyvatele Spojeného království

Britský úřad pro fertilizaci a embryologii HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority)
https://www.hfea.gov.uk/

Pro obyvatele Kanady

Health Canada
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

Pro obyvatele Austrálie

Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (nebo váš místní ekvivalent federálního úřadu).

 

Vymazání osobních údajů

K získání informací o tom, jak požádat o vymazání údajů, které naleznete na našich stránkách o sobě a o lidech ve vaším domácnosti, klikněte sem.