Kullanıcı Olmayanların Verileri Nasıl İşliyoruz

Ancestry kullanıcısı olmayanlar hakkında Ancestry® hangi bilgilere sahiptir?

Ancestry, yaşamları zenginleştirmek için kişisel keşif yolculuklarına destek olur. Ancestry, kullanıcıların geçmişlerini araştırmasına ve atalarını bulmasına ve diğer kullanıcılar ile iş birliği yaparak paylaşılan araştırmaya ve daha zengin keşiflere olanak sağlar. Kullanıcılar platformumuz üzerinden iş birliği yapar ve sanal soyağaçları oluşturur Ancestry’nin Hizmetlerinde tarihsel kayıt bolluğuna erişim elde eder (Ancestry’nin Hükümler ve Koşullarında tanımlandığı gibi). Dünyanın en büyük çevrim içi aile geçmişi kayıtları koleksiyonunu oluşturmak ve Ancestry’nin sağladığı soy bilimi araştırması hizmetlerine pazar talebini karşılamak için Ancestry Hizmetlerine 40 yıldan uzun süredir yatırım ve araştırma yapılmıştır.

Ancestry kullanıcısı olmayanlar hakkında iki bilgi kaynağı bulunmaktadır: (i) kullanıcıların kendi soyağaçlarına yüklediği fotoğraflar, adlar, doğum tarihleri, yerler, önemli olaylar, öyküler gibi içerik ve başka içerik (Hükümler ve Koşullarımızda “Sizin İçeriğiniz” diye anılmaktadır) ve (ii) Ancestry’nin üçüncü taraflardan elde etmiş olduğu, hem kullanıcılar hem Ancestry kullanıcısı olmayanlar olmak üzere hayattaki bireyler ile ilgili olabilecek kayıtlar (örneğin doğum, evlilik veya ölüm kayıtları, askeri hizmet kayıtları veya nüfus sayımı ayrıntıları gibi arşivlerden gelen veya yerel makamlarca tutulan kayıtlar). Gizlilik Ancestry için en önde gelen bir önceliktir ve bu yüzden, bu bilgilerin korunmasında yardımcı olacak kontroller sağlarız ve bunları kullanıcılara veririz.

 

Soyağaçları

Ancestry platformu, kullanıcıların ailesel bağlantıları kullanıcı dostu bir tarzda görüntülemesi için soyağaçları oluşturmasına olanak sağlar. Ancestry kullanıcıları ayrıca kullanıcı profillerinde diğer Ancestry kullanıcıları tarafından görüntülenebilen ek Kişisel Bilgiler (Gizlilik Beyanımızda tanımlandığı gibi) yayınlayabilir. Bu içerik kullanıcılar tarafından soy bilimi araştırması yaparken ve keşiflerde bulunup bunları paylaşırken onlar tarafından eklenir.

Kullanıcı içeriği, mesaj panoları veya sosyal medya gibi herhangi bir etkileşimli platformda kullanıcılar tarafından üretilen yayınlara benzer. Ancestry iş birliğine dayanan aile tarihçesi araştırmasını, soyağaçları oluşturmayı ve toplulukları birbirine bağlamayı kolaylaştırma işinde olduğu için, Hizmetlerinde kullanıcılar tarafından eklenen hayattaki kişi verilerini işlemenin kendi meşru çıkarlarına olduğunu kabul etmektedir.

Ancestry, kullanıcılarının, ağaçlarını herkese açık duruma getirip getirmemeye karar vermesine olanak vermektedir; bu, diğer Ancestry kullanıcılarının kendi ataları hakkında bilgi bulmasına ve kendi araştırmalarını başka bir şekilde geliştirmesine yardım eder. Diğer kullanıcılar ile iş birliği yapılması Ancestry’nin başta gelen değer kaynaklarından biridir. Ancestry ayrıca kullanıcılarının ağaçlarını gizli duruma getirip getirmeyi seçmesine de izin vermektedir. Ancestry kullanıcıları aynı zamanda diğer kullanıcılara mesajlar gönderebilir ve bazı içerikler (kayıtlar veya diğer kullanıcıların ağaçları gibi) hakkında yorum yapabilir ve bu da araştırmanın ve iş birliğinin kolaylaştırılmasına yardımcı olur. Hayattaki kişiler hakkında başka bilgiler, herkese açık bir medya galerisine dâhil edilmiş oldukları veya kullanıcılar bu bilgileri kendi ağaçlarının dışında yayınlamayı seçtikleri takdirde, görünür durumda olabilir (kullanıcı olmayanlar dâhil). Kullanıcılar aile tarihçesi deneyimlerinin ayrıntılarını Hizmetlerin dışında paylaştığı takdirde, bunun riski onlara ait olacaktır.

Ancak Ancestry hayattaki kişilerin verilerini çeşitli kontroller sayesinde korumaya çalışır. Örneğin, bir Ancestry kullanıcısı bir ağaca bir kişi eklediği zaman Ancestry kullanıcısı bu kişinin hayatta mı yoksa ölmüş mü oluğunu belirtir. Hayattaki kişiler yalnız ağaç sahibi ve ağaç sahibinin “editör” olarak ağacı paylaştığı kişiler veya ağaç sahibinin o ağacın hayattaki kişilerini görüntüleyebilmesine yetki verdiği kişiler için görünür durumdadır. Diğer tüm kullanıcılar hayattaki kişiyi “Özel” diye etiketlenmiş olarak görecektir. Kullanıcılar aynı zamanda, ağaçlarının tamamını özel yapmak için soyağacı ayarlarını herhangi bir zamanda değiştirebilir.

 

Kayıtlar

Soy bilimi zor ve zaman alıcı bir uğraş olabilir çünkü bağlantıları kurmak ve aile tarihçelerini oluşturmak için gereken verilere erişmek tarihsel olarak güç olmuştur ve bunların değerini ortaya çıkarmak için bir araya getirilmeleri gerekebilir. Sonuç olarak, Ancestry’nin 40 yıldan uzun süredir devam eden yatırımı, Hizmetlerimiz sayesinde bir araya getirdiğimiz, taradığımız, dijitalleştirdiğimiz, endekslediğimiz ve sağladığımız kayıt koleksiyonlarının faydalarını kullanıcıların, arşivlerin ve geniş anlamda toplumun elde etmesine yardımcı olmaktadır. Ek olarak, Ancestry, arşivlerin bakımını, yönetilmesini ve sahipleri/yöneticileri için bilgi değerini desteklemek ve iyileştirmek için bu arşivlere dijitalleştirme ve endeksleme hizmetleri sağlamaktadır. Ancestry’nin uzmanlığı ve bilgisi sayesinde, sıklıkla hasar görmüş ve erişilemez durumda olan tarihsel kayıtların korunması geniş anlamda toplum için yararlanılmaya hazır bulunmaktadır.

Hizmetlerimizdeki kayıtların büyük çoğunluğu ölmüş bireylere aittir ve bu da gizlilik endişelerini ve veri koruma mevzuatının bağıntılı olmasını en alt düzeye indirmektedir. Ama bazı kayıtlar hayattaki bireyler ile ilgili bilgileri hâlâ içerebilir; oldukça sık bir şekilde, bunlar arşivler, devlet kuruluşları tarafından herkese açık duruma getirilmiş veya başka gruplar tarafından yayınlanmış olan bilgilerdir.

Ancestry kullanıcıları tarafından kendi soyağaçları vasıtası ile sağlanan verilere benzer şekilde, Ancestry arşivlerden ve başka kaynaklardan gelen kayıtlardaki verileri de işlemek için kendi meşru çıkarlarına dayanır. Bu kayıtlar sıklıkla, Ancestry’nin Hizmetleri vasıtası ile arşiv içeriği toplama, elde tutma, yayınlama ve işleme haklarını satın alan veya lisanslayan içerik edinme ekibimiz sayesinde elde edilir. Bilgi yayınlamadan önce, bireylerin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini başka çıkarlar ile dengelemeye dikkat etmemiz dâhil olmak üzere sektör kılavuzları, kurallar, en iyi uygulamalar, yasalar ve düzenlemeler ve kullanıcı ihtiyaçları dâhil bir dizi etkeni göz önüne alırız.

Sitemizde siz veya hane halkınızdaki kişiler hakkında endişe ettiğiniz bilgiler bulduğunuz ve bunların silinmesi için talepte bulunmak istediğiniz takdirde bu talebi göndermenin en iyi yolu için buraya tıklayın.

 

Ancestry kullanıcısı olmayanların DNA Verilerini Ancestry nasıl korur?

Ancestry, Ancestry kullanıcısı olmayanların DNA’sına AncestryDNA® veri tabanımızda sahip değildir. Ancestry’nin sizin hakkınızda DNA verilerine sahip olması için kayıtlı bir Ancestry kullanıcısı olmanız ve bir AncestryDNA testi yaptırmış olmanız veya başka bir DNA testi hizmetinden DNA verilerinizi yüklemiş olmanız gerekir. Kullanıcılarımızın gizliliğinin korunması çok önemlidir. DNA test sonuçları tipik olarak hayattaki kişilere ait olduğu için kullanıcıların genetik verilerini korumanın bazı belirli yollar şunlardır:

  • Ancestry, gizlilik ayarlarımız üzerinden herhangi bir zamanda DNA test sonuçlarının tamamen silinmesine, tükürük örneklerinin imha edilmesine, ağaçların ve bir kullanıcının tüm hesabının silinmesine olanak sağlamaktadır.
  • DNA test sonuçları olan insanlar için “ara” işlevi yoktur - Bir kişinin başka bir kişinin DNA sonuçlarını görmesi için o kişinin bir DNA testi yaptırması ve aşağıdakilerden biri durumunda olması gerekir:
    • a.    Bir DNA testi yaptırmış olan başka bir kişinin DNA Eşleşmesi olması ve o kişinin onun DNA Eşleşmelerini (AncestryDNA veri tabanımızdaki potansiyel akrabalar) görüntülemeyi açık şekilde seçmiş olması veya
    • b.    Bir DNA testi yaptırmış olan başka bir kullanıcının kendi DNA sonuçlarını söz konusu kişi ile açık şekilde paylaşmasını sağlaması (bu durum, DNA sonuçları kendisi ile paylaşılan kişinin de kendi DNA sonuçlarını paylaşan kişinin DNA Eşleşmelerini görmesine olanak verecektir).
  • AncestryDNA kullanıcıları AncestryDNA kullanıcı profilleri için ekran adlarını kendileri seçer ve bu da herhangi bir şey olabilir (rahatsız edici olmadığı sürece) - basitçe adın baş harfleri bile olabilir. Reşit olmayan bir çocuğun ebeveyni veya yasal vasisi tarafından yönetilen testlerde ebeveyn veya yasal vasi testin “Yöneticisi” olarak gösterilir DNA eşleşmeleri tarafından yalnızca ebeveynin adının baş harflerinin yanı sıra çocuğun adının baş harfleri görüntülenebilir. AncestryDNA ekran adları kullanıcı tarafından DNA Ayarlarında herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

 

DNA Eşleşmesi

AncestryDNA kullanıcıları için mevcut olan Genetic Communities® ve eşleşme gibi içgörülerin birçoğunu sağlamak için, Ancestry, kullanıcıların DNA’sını DNA veri tabanımızdaki diğer kullanıcılar ile karşılaştırır. Bir kişinin bir DNA bağlantısı paylaştığı Ancestry kullanıcılarının listesine “DNA Eşleşmeleri” adını veriyoruz ve bunlar, söz konusu kullanıcı kendi DNA Eşleşmelerini görüntülemeyi (ve onlar tarafından görüntülenmeyi) açık şekilde seçtiği takdirde sağlanmaktadır. Gizlilik Beyanımızda açıklanan gizlilik tercihlerine tabi olarak, DNA eşleşmeleri hem bir AncestryDNA testi yaptırmış olan kullanıcıları hem DNA verileri yüklemiş olan kullanıcıları içerir. Bir AncestryDNA kullanıcısı kendi DNA Eşleşmelerini görüntülememeyi (ve onlar tarafından görüntülenmemeyi) seçerse başka bir AncestryDNA kullanıcısı bir DNA Eşleşmesi listesinde o kullanıcıyı görmeyecektir. Kullanıcılar kendi DNA Eşleşmesi görüntüleme tercihlerini, AncestryDNA test kiti aktivasyonu sırasında seçebilir ve bunun ardından herhangi bir zamanda görüntüleme tercihini kendi hesap ayarlarında değiştirebilir.

DNA Eşleşmeleri bir soyağacınca gözükebilecek mevcut ailesel ilişkiler ile çelişen genetik akrabalıklar dâhil olmak üzere beklenmedik bağlantılar ortaya çıkarabilir (örneğin, evlat edinme durumlarında veya sperm, yumurta veya ambriyo bağışı kullanılan donör gebeliği durumlarında). Bu durum bazen, bir kullanıcının daha önce kendi soyu hakkında anlamış olabileceğinden farklı olan soyunu ortaya çıkarabilir. Kullanıcılar DNA Eşleşmelerinin çıkarımları konusunda endişe duydukları takdirdr DNA Eşleşmelerini görüntülememeyi veya onlar tarafından görüntülenmemeyi kendi hesap ayarlarında seçebilirler.

Bilinmeyen genetik akrabalıkların ortaya çıkmasını izleyen bazı potansiyel olumsuz etkiler yüzünden Ancestry işleme için tükürük numuneleri verip vermemeyi dikkatle değerlendirmeleri konusunda kullanıcıları uyarır. Şaşırtıcı sonuçlar bulan mevcut kullanıcılar görüntüleme olanaklarını değiştirmeyi ve hatta kendi DNA Test Sonuçlarını tamamen silmeyi de değerlendirebilir.

Sorumluluğumuzu ve karmaşık keşiflerin potansiyel etkisini çok ciddiye alıyoruz. Ancestry, kullanıcılarımızın öğrenebileceği şeylerin bazılarının beklenmedik olabileceğini onlara açıklamaya yardımcı olmak için çok çaba harcar. Kullanıcıların Ancestry’nin Hizmetlerini kullanmasına ve anlamasına yardımcı olmak için özel bir müşteri hizmetleri temsilcileri ekibimiz bulunmaktadır. Daha duyarlı soruları olan kullanıcılar için, kullanıcılara onların kendi keşiflerinde rehberlik için yardımcı olabilecek son derece deneyimli temsilcilerden oluşan küçük ve özel bir grup sağlıyoruz.

Aşağıdakiler dâhil bazı ülkelerde, bu örneğin etkilediği dış destek ve tavsiye hizmetleri bulunmaktadır:

ABD mukimleri için

US National Library of Medicine
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

Birleşik Krallık mukimleri için

Human Fertilisation and Embryology Authority
https://www.hfea.gov.uk/

Kanada mukimleri için

Health Canada
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

Avustralya mukimleri için

Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (veya Federal denginiz).

 

Kişisel Bilgilerin Silinmesi

Sitemizde siz veya hane halkınızdaki kişiler hakkında bulduğunuz bilgilerin silinmesinin nasıl talep edileceği hakkında bilgi için buraya tıklayın.