Kā mēs apstrādājam personu, kuras nav lietotāji, datus

Kāda informācija uzņēmumam Ancestry® ir par personām, kuras nav Ancestry lietotāji?

Uzņēmums Ancestry sniedz palīdzību personīgo atklājumu veikšanai un dzīves bagātināšanai. Ancestry ļauj lietotājiem izpētīt savu pagātni un atrast savus senčus, kā arī sadarboties ar citiem lietotājiem, lai varētu veikt kopīgu izpēti un plašākus atklājumus. Lietotāji sadarbojas un veido virtuālus dzimtas kokus, izmantojot mūsu platformu, un iegūst piekļuvi plašiem vēsturiskiem ierakstiem Ancestry Pakalpojumu ietvaros (kā noteikts Ancestry Noteikumos un nosacījumos). Ancestry Pakalpojumiem ir veltīti vairāk nekā 40 gadus ilgi ieguldījumi un pētījumi, lai izveidotu pasaules lielāko tiešsaistes dzimtas vēstures ierakstu apkopojumu un atbilstu tirgus pieprasījumam pēc ģenealoģiskās izpētes pakalpojumiem, ko nodrošina Ancestry.

Attiecībā uz personām, kuras nav Ancestry lietotāji, pastāv divi informācijas avoti: (i) saturs, ko lietotāji ir augšupielādējuši savos dzimtas kokos, piemēram, fotoattēli, vārdi, uzvārdi, dzimšanas datumi, nozīmīgi notikumi, stāsti un cits saturs (saukts par “Jūsu saturu” mūsu Noteikumos un nosacījumos); un (ii) ieraksti, ko Ancestry ir ieguvis no trešām personām (piem., ieraksti no arhīviem vai vietējo iestāžu ieraksti, piemēram, dzimšanas, laulību vai miršanas ieraksti, militārā dienesta ieraksti vai tautas skaitīšanas ieraksti), kas var attiekties uz dzīvām personām — gan lietotājiem, gan personām, kuras nav Ancestry lietotāji. Uzņēmumam Ancestry Jūsu privātums ir ļoti svarīgāks, tāpēc mēs sniedzam lietotājiem kontroli, lai palīdzētu nodrošināt, ka šī informācija ir aizsargāta.

 

Dzimtas koki

Ancestry platforma ļauj lietotājiem veidot dzimtas kokus, lai attēlotu radniecības saites lietotājdraudzīgā veidā. Ancestry lietotāji var arī publicēt papildu Personīgo informāciju (kā noteikts mūsu Paziņojumā par privātumu) savā lietotāja profilā, kas ir skatāms citiem Ancestry lietotājiem. Šo saturu pievieno lietotāji, veicot ģenealoģisko izpēti un iemūžinot un kopīgojot savus atklājumus.

Lietotāja saturs ir līdzīgs publicējumiem, ko veic lietotāji jebkurā interaktīvajā platformā, piemēram, ziņojumu dēļos vai sociālajos tīklos. Tā kā uzņēmums Ancestry darbojas kopīgas ģimenes vēstures izpētes veicināšanā, dzimtas koku izveidē un kopienu apvienošanā, tas uzskata dzīvu cilvēku datu, ko pievienojuši lietotāji mūsu Pakalpojumu ietvaros, apstrādi par savām leģitīmajām interesēm.

Ancestry ļauj saviem lietotājiem noteikt, vai padarīt viņu dzimtas kokus publiskus, kas palīdz citiem Ancestry lietotājiem atrast informāciju par viņu senčiem un sekmēt tālāku viņu izpēti. Sadarbība ar citiem lietotājiem ir viens no uzņēmuma Ancestry galvenajiem efektivitātes faktoriem. Ancestry arī ļauj saviem lietotājiem izvēlēties padarīt savus dzimtas kokus privātus. Ancestry lietotāji var arī nosūtīt ziņas citiem lietotājiem un komentēt noteiktu saturu (piemēram, ierakstus vai citu lietotāju dzimtas kokus), kas palīdz sekmēt izpēti un sadarbību. Cita informācija par dzīviem cilvēkiem var būt redzama (tostarp personām, kuras nav lietotāji), ja tā ir iekļauta publiskā galerijā vai lietotāji izvēlas publicēt šo informāciju ārpus sava dzimtas koka. Ja lietotāji kopīgo savu dzimtas vēsturi ārpus Pakalpojumiem, viņi to dara, uzņemoties visu risku.

Tomēr Ancestry vēlas aizsargāt dzīvu cilvēku datus ar dažādu kontroles pasākumu palīdzību. Piemēram, kad Ancestry lietotājs pievieno cilvēku dzimtas kokam, Ancestry lietotājs norāda, vai tas cilvēks ir dzīvs vai miris. Dzīvi cilvēki ir redzami tikai dzimtas koka īpašniekam un cilvēkiem, ar kuriem dzimtas koka īpašnieks kopīgo savu dzimtas koku kā “redaktors” vai kuriem esat atļāvis skatīt sava koka dzīvos cilvēkus. Pārējie lietotāji redzēs dzīvo cilvēku atzīmētu kā “Privāts”. Lietotāji var arī mainīt sava dzimtas koka iestatījumus jebkurā laikā, lai padarītu visu koku privātu.

 

Ieraksti

Ģenealoģija var būt sarežģīta un laikietilpīga nodarbe, jo radniecības saišu noteikšanai un dzimtas vēstures izveidei nepieciešamā informācija ir vēsturiski grūti pieejama, un tā jāapkopo, lai iegūtu izmantojamus datus. Rezultātā uzņēmuma Ancestry vairāk nekā 40 gadus ilgais ieguldījums palīdz lietotājiem, arhīviem un sabiedrībai kopumā gūt labumu no ierakstu kopuma, ko mēs esam vākuši, skenējuši, digitalizējuši, indeksējuši un padarījuši pieejamu mūsu Pakalpojumu ietvaros. Turklāt Ancestry sniedz digitalizācijas un indeksēšanas pakalpojumus arhīviem, lai palīdzētu veikt un uzlabotu šo arhīvu apkopi, administrēšanu un vērtības apzināšanos to īpašnieku/vadītāju acīs. Pateicoties Ancestry pieredzei un zināšanām, saglabājot vēsturiskos ierakstus, kas bieži vien ir bojāti un nepieejami, tie tiek padarīti pieejami plašākai sabiedrībai.

Lielākā daļa ierakstu mūsu Pakalpojumos ir saistīti ar mirušiem cilvēkiem, kas samazina bažas par privātumu un datu aizsardzības likumdošanas nozīmīgumu. Tomēr daži ieraksti joprojām var saturēt informāciju par dzīviem cilvēkiem; bieži vien arhīvi vai valsts iestādes padara publiski pieejamu šāda veida informāciju vai arī to publicē citas grupas.

Līdzīgi kā tas ir attiecībā uz Ancestry lietotāju sniegtajiem datiem savos dzimtas kokos, Ancestry arī paļaujas uz savām leģitīmajām interesēm, apstrādājot personas datus ierakstos no arhīviem un citiem avotiem. Bieži vien šos ierakstus iegūst mūsu satura ieguves komanda, kura iegādājas vai licencē tiesības vākt, glabāt, publicēt un apstrādāt arhīvu saturu mūsu Pakalpojumu ietvaros. Pirms informācijas publicēšanas mēs apsveram vairākus faktorus, tostarp nozares vadlīnijas, noteikumus, labākās prakses, tiesību aktus un lietotāju vajadzības, tostarp nodrošinot, ka mēs pretnostatām cilvēku intereses, tiesības un brīvību citām interesēm.

Ja Jūs atklājat mūsu vietnē tādu informāciju par sevi vai saviem tuviniekiem, kas Jums rada bažas un vēlaties pieprasīt tās dzēšanu, noklikšķiniet šeit, lai iesniegtu šādu pieprasījumu.

 

Kā Ancestry aizsargā personu, kuras nav Ancestry lietotāji, DNS datus?

Uzņēmuma Ancestry datubāzē AncestryDNA® nav tādu personu, kuras nav Ancestry lietotāji, DNS datu. Lai uzņēmumam Ancestry būtu Jūsu DNS dati, Jums jābūt reģistrētam Ancestry lietotājam un jābūt veikušam(-ai) AncestryDNA testu vai arī augšupielādējušam(-ai) DNS datus no cita DNS testēšanas pakalpojumu sniedzēja. Mūsu lietotāju personas datu aizsardzība ir ļoti svarīga. Tā kā DNS testa rezultāti parasti attiecas uz dzīviem cilvēkiem, tālāk ir norādīti daži veidi, kā mēs aizsargājam lietotāju ģenētiskos datus.

  • Ancestry jebkurā laikā nodrošina pilnīgu DNS testu rezultātu dzēšanu, siekalu paraugu iznīcināšanu, dzimtas koku dzēšanu un lietotāja konta dzēšanu, izmantojot privātuma iestatījumus.
  • Nevar meklēt cilvēkus pēc DNS testa rezultātiem. Lai persona redzētu kāda cita cilvēka DNS rezultātu, šai personai jāveic DNS tests un vai nu:
    • a)    jābūt DNS atbilstībai ar citu lietotāju, kurš ir veicis DNS testu un īpaši izvēlējies redzēt savas DNS atbilstības (potenciālie radinieki mūsu AncestryDNA datubāzē), vai
    • b)    citam lietotājam, kurš veicis DNS testu, īpaši jākopīgo savi DNS rezultāti ar šo personu (kas ļaus arī tām personām, ar kurām tiek kopīgoti DNS rezultāti, redzēt iespējamās DNS atbilstības tai personai, kura kopīgo savus DNS rezultātus).
  • AncestryDNA lietotāji izvēlas savu AncestryDNA lietotāja profila attēlojamo vārdu, kas var būt jebkas (tikai nekas aizskarošs) — pat parasti iniciāļi. Testiem, kurus pārvalda nepilngadīga bērna vecāks vai likumīgais aizbildnis, šis vecāks vai likumīgais aizbildnis tiks rādīts kā testa “Pārvaldnieks” un tikai bērna iniciāļi būs redzami DNS atbilstībām kopā ar vecāka izvēlēto attēlojamo vārdu. AncestryDNA attēlojamos vārdus lietotājs var nomainīt jebkurā laikā DNS iestatījumos.

 

DNS atbilstības

Lai sniegtu Jums daudzus no ieskatiem, kas pieejami AncestryDNA lietotājiem, piemēram, Genetic Communities® un saderības, Ancestry salīdzinās lietotāju DNS ar citiem lietotājiem mūsu DNS datubāzē. Izrietošo to Ancestry lietotāju sarakstu, ar kuriem kāds kopīgo DNS saistību, mēs saucam par “DNS atbilstībām”, un tās tiek sniegtas, ja šāds lietotājs īpaši izvēlas skatīt (un lai viņu skatītu) savas DNS atbilstības. Atkarībā no privātuma izvēlēm, kas izklāstītas mūsu Paziņojumā par privātumu, DNS atbilstīgie cilvēki ietver lietotājus, kuri veikuši AncestryDNA testu, un lietotājus, kuri augšupielādējuši DNS datus. Ja AncestryDNA lietotājs izvēlas neskatīt (un lai viņu neskatītu) savas DNS atbilstības, citi AncestryDNA lietotāji neredzēs šo lietotāju viņu DNS atbilstību sarakstā. Lietotāji var veikt savu DNS atbilstību skatāmības izvēli AncestryDNA testa komplekta aktivizēšanas laikā un pēc tam jebkurā laikā to var mainīt sava konta iestatījumos.

DNS atbilstības var atklāt negaidītas radniecības saites, tostarp ģenētiskās saites, kuras ir pretrunā esošajām radniecības saitēm, kas var parādīties dzimtas kokā (piem., adopcijas vai apaugļošanas ar donora materiālu (kad tiek izmantota spermas, olšūnu vai embrija donēšana) gadījumā). Dažreiz tas atklāj tādu lietotāja izcelsmi, kas atšķiras no tā, ko lietotājs zināja par savu izcelsmi. Ja lietotāji raizējas par DNS atbilstību ietekmi, viņi var izvēlēties neskatīt DNS atbilstības un lai tās skatās viņus sava konta iestatījumos.

Tā kā nezināmu ģenētisko saišu atklāšanai var būt iespējama negatīva ietekme, Ancestry brīdina lietotājus uzmanīgi apsvērt, vai iesniegt siekalu paraugu apstrādei. Esošie lietotāji, kuri uzzina pārsteidzošus rezultātus, arī var apsvērt savu skatāmības iestatījumu maiņu vai pat savu DNS testa rezultātu dzēšanu pilnībā.

Mēs uzņemamies atbildību un izturamies ļoti nopietni pret iespējamo sarežģītu atklājumu radīto ietekmi. Ancestry gādā, lai paskaidrotu lietotājiem, ka atklātie fakti var būt negaidīti. Mums ir aizrautīga klientu apkalpošanas komanda, kas ir apmācīta, lai palīdzētu lietotājiem izmantot un saprast Ancestry Pakalpojumus. Lietotājiem, kuriem ir sensitīvi vaicājumi, mēs piedāvājam mazu ļoti pieredzējušu pārstāvju grupu, kura var palīdzēt lietotājiem viņu atklājumu veikšanā.

Iepriekšminētais ārējais atbalsts un konsultāciju pakalpojumi ir pieejami vairākās valstīs, tostarp turpmāk minētajās.

ASV iedzīvotājiem

US National Library of Medicine
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem

Human Fertilisation and Embryology Authority
https://www.hfea.gov.uk/

Kanādas iedzīvotājiem

Health Canada
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

Austrālijas iedzīvotājiem

Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (vai Jūsu vietējās valsts iestādes ekvivalents).

 

Personas datu dzēšana

Lai uzzinātu, kā pieprasīt Jūsu vai Jūsu radinieku mūsu vietnē esošās informācijas dzēšanu, noklikšķiniet šeit.