Hvordan behandler vi oplysninger om ikke-brugere

Hvilke oplysninger har Ancestry® om ikke-Ancestry-brugere?

Ancestry beriger liv ved at tilbyde muligheden for at lære mere om dig selv. Ancestry gør det muligt for brugere at undersøge deres fortid og finde deres forfædre og samarbejde med andre brugere, hvilket muliggør delt forskning og rigere opdagelser. Brugere samarbejder og bygger virtuelle stamtræer via vores platform og får adgang til et væld af historiske optegnelser på Ancestrys tjenester (som defineret i Ancestrys vilkår og betingelser). Der er lagt over 40 års investering og forskning i Ancestry-tjenesterne for at skabe verdens største onlinesamling af slægtshistoriske optegnelser og imødekomme markedets efterspørgsel efter slægtsforskningstjenester, som Ancestry leverer.

Der er to kilder til information om ikke-Ancestry-brugere: (i) indhold, som brugere har uploadet til deres stamtræer såsom fotos, navne, fødselsdatoer, steder, væsentlige begivenheder, historier og andet indhold (benævnt “Dit indhold” i vores vilkår og betingelser) og (ii) optegnelser, som Ancestry har indhentet fra tredjeparter (f.eks. optegnelser fra arkiver eller som opretholdes af lokale myndigheder såsom fødsels-, vielses- eller dødsattester, optegnelser om militærtjeneste eller folketællingsoplysninger), der kan vedrøre levende enkeltpersoner, både brugere og ikke-Ancestry-brugere . Privatlivets fred er en topprioritet for Ancestry, så vi leverer og giver brugere kontrolforanstaltninger til at sikre, at disse oplysninger beskyttes.

 

Stamtræer

Ancestry-platformen giver brugere mulighed for at oprette stamtræer for at vise familieforbindelser på en brugervenlig måde. Ancestry-brugere kan også slå yderligere personoplysninger op (som defineret i vores privatlivserklæring) i deres brugerprofil, som kan ses af andre Ancestry-brugere. Dette indhold tilføjes af brugere, mens de udfører slægtsforskning og registrerer og deler deres opdagelser.

Brugerindhold er identisk med opslag, der genereres af brugere på enhver interaktiv platform såsom opslagstavler eller sociale medier. Da Ancestry formidler kollaborativ slægtsforskning, opbygning af stamtræer og forbindelse af fællesskaber, betragter Ancestry behandlingen af oplysninger om levende mennesker, der tilføjes af brugere på sine tjenester, for at være i sine legitime interesser.

Ancestry giver sine brugere mulighed for at bestemme, om de vil offentliggøre deres stamtræer, hvilket hjælper andre Ancestry-brugere med at finde oplysninger om deres forfædre og ellers fremme deres forskning. Samarbejdet med andre brugere er en af Ancestrys primære værdi-drivkræfter. Ancestry giver også sine brugere mulighed for at vælge at gøre deres stamtræer private. Ancestry-brugere kan også sende meddelelser til andre brugere og kommentere på bestemt indhold (såsom optegnelser eller andre brugeres stamtræer), hvilket hjælper med at formidle forskning og samarbejde. Andre oplysninger om levende mennesker kan være synlige (herunder ikke-brugere), hvis de er medtaget i et offentligt mediegalleri, eller hvis brugere vælger at offentliggøre oplysningerne uden for deres stamtræ. Hvis brugere deler oplysninger om deres familiehistorie uden for tjenesterne, gør de det på egen risiko.

Ancestry tilstræber dog at beskytte levende personers oplysninger gennem forskellige kontrolforanstaltninger. Når en Ancestry-bruger for eksempel føjer en person til et stamtræ, angiver Ancestry-brugeren, hvorvidt den pågældende person er levende eller død. Levende mennesker er kun synlige for ejeren af stamtræet og personer, som ejeren af stamtræet deler stamtræet med som “redaktør”, eller som ejeren af stamtræet giver tilladelse til at kunne se stamtræets levende mennesker. Alle andre brugere vil se den levende person markeret som “Privat”. Brugere kan også ændre deres stamtræsindstillinger til enhver tid for at gøre hele deres stamtræ privat.

 

Optegnelser

Slægtsforskning kan være et vanskeligt og tidskrævende foretagende, da de oplysninger, der er nødvendige for at etablere forbindelser og opbygge familiehistorier, historisk set har været svære at få adgang til og skal aggregeres for at udløse deres værdi. Som følge heraf hjælper Ancestrys mere end 40 års løbende investering brugere, arkiver og samfundet som helhed med at opnå fordelene ved samlinger af optegnelser, som vi har anskaffet, scannet, digitaliseret, indekseret og gjort tilgængelige via vores tjenester. Derudover leverer Ancestry digitaliserings- og indekseringstjenester til arkiver for at understøtte og forbedre disse arkivers vedligeholdelse, administration og vidensværdi for deres ejere/administratorer. Med Ancestrys ekspertise og viden er bevarelsen af historiske optegnelser, der ofte er beskadigede og utilgængelige, tilgængelig for den bredere offentlighed.

Langt de fleste optegnelser på vores tjenester vedrører afdøde enkeltpersoner, hvilket minimerer bekymringer om privatlivets fred og databeskyttelseslovgivningens relevans. Nogle optegnelser kan dog stadig indeholde oplysninger om levende enkeltpersoner; ganske ofte er disse oplysninger blevet offentliggjort af arkiver, statslige institutioner eller udgivet af andre grupper.

I lighed med de oplysninger, der tilvejebringes af Ancestry-brugere gennem deres stamtræer, påberåber Ancestry sig også sine legitime interesser ifm. behandling af personoplysninger fra arkiver og andre kilder. Disse optegnelser anskaffes ofte gennem vores indholdsanskaffelsesteam, som køber eller licenserer rettighederne til at indsamle, opbevare, udgive og behandle arkivindhold gennem Ancestrys tjenester. Før vi udgiver oplysninger, overvejer vi en række faktorer, herunder brancheretningslinjer, regler, bedste praksis, love og forordninger samt brugerbehov, herunder at sikre, at vi afvejer enkeltpersoners interesser, rettigheder og frihedsrettigheder i forhold til andre interesser.

Hvis du finder oplysninger på vores websted om dig eller personer i din husstand, som du er bekymret over, og ønsker at fremsætte en anmodning om deres sletning, så klik her for den bedste måde til at indsende den pågældende anmodning.

 

Hvordan beskytter Ancestry ikke-Ancestry-brugeres DNA-data?

Ancestry har ikke ikke-Ancestry-brugeres DNA i vores AncestryDNA®-database. Du skal være registreret Ancestry-bruger og have taget en AncestryDNA-test eller uploadet dine DNA-data fra en anden DNA-testtjeneste for at Ancestry kan have DNA-data om dig. Det er meget vigtigt at beskytte vores brugeres privatliv. Da DNA-testresultater som regel tilhører levende mennesker, er her nogle specifikke måder, hvorpå vi beskytter brugeres genetiske data:

  • Ancestry tilbyder til enhver tid fuld sletning af DNA-testresultater, tilintetgørelse af spytprøver, sletning af stamtræer og en brugers hele konto gennem vores privatlivsindstillinger.
  • Der er ingen “søgning” efter personer med DNA-testresultater - For at en person kan se andres DNA-resultater, skal denne person tage en DNA-test og enten:
    • a.    Være et DNA Match med en anden bruger, der har taget en DNA-test, og den pågældende person har udtrykkeligt valgt at se deres DNA Matches (potentielle slægtninge i vores AncestryDNA-database), eller
    • b.    Få en anden bruger, der har taget en DNA-test, til udtrykkeligt at dele deres DNA-resultater med en sådan person (hvilket også vil gøre det muligt for alle, som DNA-resultaterne deles med, at se potentielle DNA Matches for den person, der deler sine DNA-resultater).
  • AncestryDNA-brugere vælger deres egne visningsnavne til deres AncestryDNA-brugerprofil, som kan være hvad som helst (så længe det ikke er stødende) - endda blot initialer. Tests, der administreres af et mindreårigt barns forælder eller værge, vil vise forælderen eller værgen som “Administrator” af testen, og kun barnets initialer vil kunne ses af DNA Matches sammen med forælderens valgte visningsnavn. AncestryDNA-visningsnavne kan til enhver tid ændres af brugeren i DNA-indstillingerne.

 

DNA Matching

For at levere mange af de indsigter, der er tilgængelige for AncestryDNA-brugere såsom Genetic Communities® og matching, sammenligner Ancestry brugeres DNA med de andre brugere i vores DNA-database. Den resulterende liste over Ancestry-brugere, som nogen deler en DNA-forbindelse med, kalder vi “DNA Matches” og leveres, hvis en sådan bruger udtrykkeligt vælger at se (og blive set af) deres DNA Matches. Med forbehold for de privatlivsvalg, der er beskrevet i vores privatlivserklæring, omfatter DNA-matches både brugere, der har taget en AncestryDNA-test, og brugere, der har uploadet DNA-data. Hvis en AncestryDNA-bruger vælger ikke at se (og blive set af) deres DNA Matches, vil ingen andre AncestryDNA-brugere se denne bruger på en DNA Match-liste. Brugere kan vælge deres DNA Match-synlighedspræference under aktivering af AncestryDNA-testsættet, og kan derefter til enhver tid ændre synlighedspræferencen i deres kontoindstillinger.

DNA Matches kan afsløre uventede forbindelser, herunder genetisk slægtskab, der modsiger eksisterende familieforhold, der kan forekomme i et stamtræ (f.eks. i tilfælde af adoption eller donorundfangelse, hvor der blev anvendt sæd-, æg- eller embryodonation). Nogle gange afslører dette en brugers slægtskab, som er forskellig fra, hvad brugeren måske tidligere har forstået om deres slægtskab. Hvis brugere er bekymrede over implikationerne af DNA Matches, kan de vælge ikke at se eller blive set af DNA Matches i deres kontoindstillinger.

Som følge af nogle af de potentielle negative indvirkninger, der skyldes afsløringen af ukendt genetisk slægtskab, råder Ancestry brugere til nøje at overveje, om de skal indsende spytprøver til behandling. Eksisterende brugere, der finder overraskende resultater, kan også overveje at ændre deres synlighedsindstillinger eller endda helt slette deres DNA-testresultater.

Vi tager vores ansvar og den potentielle indvirkning af komplekse opdagelser meget alvorligt. Ancestry arbejder hårdt på at hjælpe med at forklare over for vores brugere, hvordan noget af det, de kan erfare, kan være uventet. Vi har et dedikeret team af kundeservicerepræsentanter, der er optrænet i at hjælpe brugere med at bruge og forstå Ancestrys tjenester. Til brugere med mere følsomme forespørgsler tilbyder vi en lille, dedikeret gruppe af højt erfarne repræsentanter, som kan hjælpe med at guide brugerne til deres egne opdagelser.

Eksterne support- og rådgivningstjenester, der påvirkes af dette eksempel, er tilgængelige i flere lande, herunder:

For fastboende i USA

US National Library of Medicine
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

For fastboende i Storbritannien

Human Fertilisation and Embryology Authority
https://www.hfea.gov.uk/

For fastboende i Canada

Health Canada
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

For fastboende i Australien

Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (eller din tilsvarende lokale offentlige myndighed).

 

Sletning af personoplysninger

For information om, hvordan du anmoder om sletning af oplysninger, som du finder på vores websted om dig eller personer i din husstand, skal du klikke her.