Πώς επεξεργαζόμαστε δεδομένα μη χρηστών

Ποιες πληροφορίες έχει η Ancestry® για χρήστες εκτός της Ancestry;

Στην Ancestry, προάγουμε ταξίδια προσωπικής ανακάλυψης για να εμπλουτίσουμε ζωές. Η Ancestry δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξερευνήσουν το παρελθόν τους, να βρουν τους προγόνους τους και να συνεργάζονται με άλλους χρήστες, παρέχοντας τη δυνατότητα κοινής διερεύνησης και πιο περιεκτικών ανακαλύψεων. Οι χρήστες συνεργάζονται, δημιουργούν εικονικά γενεαλογικά δέντρα μέσω της πλατφόρμας μας και αποκτούν πρόσβαση σε μια πληθώρα ιστορικών αρχείων στις Υπηρεσίες της Ancestry (όπως ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις της Ancestry). Πάνω από 40 χρόνια επενδύσεων και έρευνας έχουν επενδυθεί στις Υπηρεσίες της Ancestry, για τη δημιουργία της μεγαλύτερης διαδικτυακής συλλογής αρχείων οικογενειακού ιστορικού στον κόσμο και την κάλυψη της ζήτησης της αγοράς για τις υπηρεσίες γενεαλογικής έρευνας που παρέχει η Ancestry.

Υπάρχουν δύο πηγές πληροφοριών σχετικά με χρήστες εκτός της Ancestry: (i) περιεχόμενο που έχουν φορτώσει οι χρήστες στα γενεαλογικά τους δέντρα, όπως φωτογραφίες, ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, τοποθεσίες, σημαντικά γεγονότα, ιστορίες και άλλο περιεχόμενο (αναφέρονται ως «Το περιεχόμενό σας» στους Όρους και Προϋποθέσεις) και (ii) εγγραφές που έχει λάβει η Ancestry από τρίτα μέρη (π.χ. εγγραφές από αρχεία που τηρούνται από τοπικές αρχές, όπως αρχεία γέννησης, γάμου ή θανάτου, αρχεία στρατιωτικής θητείας ή στοιχεία απογραφής) που μπορεί να σχετίζονται με εν ζωή άτομα, χρήστες και μη χρήστες της Ancestry. Το ιδιωτικό απόρρητο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ancestry, επομένως παρέχουμε και δίνουμε στους χρήστες ελέγχους για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι πληροφορίες προστατεύονται.

 

Γενεαλογικά δέντρα

Η πλατφόρμα της Ancestry επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν γενεαλογικά δέντρα για να εμφανίζουν οικογενειακές συνδέσεις με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη. Οι χρήστες της Ancestry μπορούν επίσης να δημοσιεύσουν πρόσθετες Προσωπικές Πληροφορίες (όπως ορίζονται στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας) στο προφίλ χρήστη τους που είναι ορατό από άλλους χρήστες της Ancestry. Αυτό το περιεχόμενο προστίθεται από χρήστες καθώς κάνουν τη γενεαλογική έρευνά τους και καταγράφουν και κοινοποιούν τις ανακαλύψεις τους.

Το περιεχόμενο χρήστη είναι παρόμοιο με τις αναρτήσεις που δημιουργούνται από χρήστες σε οποιαδήποτε διαδραστική πλατφόρμα, όπως σε πίνακες μηνυμάτων ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καθώς ο επιχειρηματικός σκοπός της Ancestry είναι η διευκόλυνση της συνεργατικής έρευνας οικογενειακού ιστορικού, η δημιουργία γενεαλογικών δέντρων και η σύνδεση κοινοτήτων, θεωρεί ότι η επεξεργασία δεδομένων ανθρώπων εν ζωή που προστίθενται από χρήστες στις Υπηρεσίες της, συνάδει με τα έννομα συμφέροντά της.

Η Ancestry επιτρέπει στους χρήστες της να καθορίσουν εάν θα δημοσιοποιήσουν τα δικά τους δέντρα, κάτι που θα βοηθήσει άλλους χρήστες της Ancestry να βρουν πληροφορίες για τους προγόνους τους και να συνεχίσουν διαφορετικά την έρευνά τους. Η συνεργασία με άλλους χρήστες είναι ένας από τους κύριους παράγοντες αξίας της Ancestry. Η Ancestry επιτρέπει επίσης στους χρήστες της να επιλέξουν να κάνουν τα δέντρα τους ιδιωτικά. Οι χρήστες της Ancestry μπορούν επίσης να στείλουν μηνύματα σε άλλους χρήστες και να σχολιάσουν κάποιο περιεχόμενο (όπως αρχεία ή δέντρα άλλων χρηστών), κάτι που βοηθά στη διευκόλυνση της έρευνας και της συνεργασίας. Άλλες πληροφορίες για ανθρώπους εν ζωή μπορεί να είναι ορατές (και σε μη χρήστες) εάν περιλαμβάνονται σε μια δημόσια συλλογή μέσων ή εάν οι χρήστες επιλέξουν να δημοσιεύσουν τις πληροφορίες έξω από το δέντρο τους. Εάν οι χρήστες κοινοποιούν λεπτομέρειες των εμπειριών τους εκτός της οικογενειακής τους ιστορίας εκτός των Υπηρεσιών, το κάνουν με δικό τους κίνδυνο.

Η Ancestry προσπαθεί, ωστόσο, να προστατεύσει τα δεδομένα των εν ζωή ανθρώπων μέσω διαφόρων ελέγχων. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης της Ancestry προσθέτει ένα άτομο σε ένα δέντρο, ο χρήστης της Ancestry καθορίζει εάν αυτό το άτομο ζει ή έχει πεθάνει. Άνθρωποι εν ζωή είναι ορατοί μόνο στον «ιδιοκτήτη» του δέντρου και στα άτομα με τα οποία ο ιδιοκτήτης του δέντρου μοιράζεται το δέντρο ως «επιμελητής» ή τα οποία ο ιδιοκτήτης του δέντρου εξουσιοδοτεί να μπορούν να δουν τους εν ζωή ανθρώπους αυτού του δέντρου. Όλοι οι άλλοι χρήστες θα βλέπουν ένα εν ζωή άτομο με την ένδειξη «Ιδιωτικό». Οι χρήστες μπορούν επίσης να αλλάξουν τις ρυθμίσεις του γενεαλογικού τους δέντρου σε οποιαδήποτε στιγμή για να κάνουν ολόκληρο το δέντρο τους ιδιωτικό.

 

Εγγραφές

Η γενεαλογία μπορεί να είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα αναζήτηση, καθώς τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση συνδέσεων και τη δημιουργία οικογενειακών ιστοριών ήταν πάντα δύσκολο να προσπελαστούν και πρέπει να συγκεντρωθούν για να ξεκλειδωθεί η αξία τους. Ως αποτέλεσμα, η επένδυση της Ancestry για 40 και πλέον χρόνια, βοηθά τους χρήστες, τα αρχεία και την κοινωνία γενικότερα να αποκτήσουν τα οφέλη των συλλογών εγγραφών που έχουμε συγκεντρώσει, σαρώσει, ψηφιοποιήσει, ευρετηριάσει και διαθέσει μέσω των Υπηρεσιών μας. Επιπλέον, η Ancestry παρέχει υπηρεσίες ψηφιοποίησης και ευρετηρίασης σε αρχεία για την υποστήριξη και βελτίωση της συντήρησης, διαχείρισης και αξίας γνώσης αυτών των αρχείων στους ιδιοκτήτες/διαχειριστές τους. Με την τεχνογνωσία και τις γνώσεις της Ancestry, η διατήρηση ιστορικών αρχείων που συχνά έχουν διακυβευτεί και είναι απρόσιτα, τα καθιστά πλέον διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό.

Η μεγάλη πλειονότητα των εγγραφών στις Υπηρεσίες μας σχετίζεται με άτομα που έχουν αποβιώσει, κάτι που ελαχιστοποιεί τις ανησυχίες για το ιδιωτικό απόρρητο και τη συνάφεια των νόμων περί προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, ορισμένες εγγραφές ενδέχεται να εξακολουθούν να περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με εν ζωή άτομα. Πολύ συχνά πρόκειται για πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί από αρχεία, κρατικά ιδρύματα ή έχουν δημοσιευτεί από άλλες ομάδες.

Όπως και με τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες της Ancestry μέσω των γενεαλογικών τους δέντρων, η Ancestry βασίζεται επίσης στα έννομα συμφέροντά της για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εγγραφές αρχείων και άλλες πηγές. Αυτά τα αρχεία συχνά αποκτώνται μέσω της ομάδας απόκτησης περιεχομένου, η οποία αγοράζει ή εξασφαλίζει άδεια επί των δικαιωμάτων συλλογής, διατήρησης, δημοσίευσης και επεξεργασίας αρχειακού περιεχομένου μέσω των Υπηρεσιών της Ancestry. Πριν δημοσιεύσουμε πληροφορίες, λαμβάνουμε υπόψη ορισμένους παράγοντες, όπως τις κατευθυντήριες γραμμές του κλάδου, τους κανόνες, τις βέλτιστες πρακτικές, τους νόμους και κανονισμούς και τις ανάγκες των χρηστών, όπως και τη διασφάλιση ότι εξισορροπούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων έναντι άλλων συμφερόντων.

Εάν βρείτε πληροφορίες στον ιστότοπό μας σχετικά με εσάς ή άτομα του οικιακού σας περιβάλλοντος οι οποίες σας ανησυχούν και θέλετε να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή τους, κάντε κλικ εδώ για τον καλύτερο τρόπο υποβολής αυτού του αιτήματος.

 

Πώς προστατεύει η Ancestry τα δεδομένα DNA των μη χρηστών της Ancestry;

Η Ancestry δεν διαθέτει DNA μη χρηστών της Ancestry στη βάση δεδομένων AncestryDNA®. Πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Ancestry και να έχετε κάνει την εξέταση AncestryDNA ή να έχετε φορτώσει τα Δεδομένα DNA σας από μία άλλη υπηρεσία εξέτασης DNA, ώστε να έχει η Ancestry δεδομένα DNA για εσάς. Η προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των χρηστών μας είναι πολύ σημαντική. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA ανήκουν συνήθως σε εν ζωή ανθρώπους, ακολουθούν ορισμένοι συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους προστατεύουμε τα γενετικά δεδομένα των χρηστών:

  • Η Ancestry φροντίζει για την πλήρη διαγραφή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων DNA, την καταστροφή δειγμάτων σιέλου, τη διαγραφή δέντρων και ολόκληρου του λογαριασμού ενός χρήστη μέσω των ρυθμίσεων ιδιωτικού απορρήτου μας σε οποιαδήποτε στιγμή.
  • Δεν υπάρχει «αναζήτηση» για άτομα με αποτελέσματα εξετάσεων DNA — Για να δει ένα άτομο τα αποτελέσματα DNA κάποιου άλλου, αυτό το άτομο πρέπει να κάνει μια εξέταση DNA και είτε:
    • α.    Να έχει αντιστοίχιση του δικού του/της DNA με αυτό ενός άλλου χρήστη που έχει κάνει την εξέταση DNA και το άτομο αυτό να έχει επιλέξει ρητά να δει τις αντιστοιχίσεις DNA του/της (πιθανοί συγγενείς στη βάση δεδομένων AncestryDNA) ή
    • β.    Να ζητήσει από έναν άλλο χρήστη που έχει κάνει την εξέταση DNA να κοινοποιήσει ρητά τα αποτελέσματα του DNA του/της στο εν λόγω άτομο (κάτι που θα επιτρέψει επίσης στο άτομο στο οποίο κοινοποιούνται τα αποτελέσματα DNA, να δει πιθανές αντιστοιχίσεις DNA του ατόμου που κοινοποιεί τα αποτελέσματα του DNA του/της).
  • Οι χρήστες του AncestryDNA επιλέγουν τα δικά τους ονόματα χρηστών για το προφίλ χρήστη τους στο AncestryDNA, τα οποία ονόματα προφίλ μπορεί να είναι οτιδήποτε (εφόσον δεν είναι προσβλητικά) - ακόμα και απλά αρχικά. Οι εξετάσεις που διαχειρίζεται ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας ενός ανήλικου παιδιού θα εμφανίζουν τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα ως τον «Διαχειριστή» της εξέτασης και μόνο τα αρχικά του παιδιού θα είναι ορατά από άτομα με αντιστοιχίσεις DNA μαζί με το όνομα χρήστη που έχει επιλέξει ο γονέας. Τα ονόματα χρηστών του AncestryDNA μπορούν να αλλάξουν από τον χρήστη σε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις DNA.

 

Αντιστοιχίσεις DNA

Για να παρέχουμε πολλές από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους χρήστες του AncestryDNA, όπως η υπηρεσία Genetic Communities® και η αντιστοίχιση, η Ancestry συγκρίνει το DNA των χρηστών με αυτό άλλων χρηστών στη βάση δεδομένων μας DNA. Ονομάζουμε την προκύπτουσα λίστα των χρηστών της Ancestry στους οποίους κάποιος κοινοποιεί μια σύνδεση DNA «Αντιστοιχίσεις DNA» και παρέχεται εάν ο εν λόγω χρήστης επιλέξει ρητά να βλέπει τις (και να τον βλέπουν οι) αντιστοιχίσεις DNA του. Με την επιφύλαξη των επιλογών ιδιωτικού απορρήτου που περιγράφονται στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας, οι αντιστοιχίσεις DNA περιλαμβάνουν τόσο χρήστες που έχουν κάνει εξέταση AncestryDNA, όσο και χρήστες που έχουν φορτώσει δεδομένα DNA. Εάν ένας χρήστης του AncestryDNA επιλέξει να μην βλέπει τις (και να μην τον βλέπουν οι) αντιστοιχίσεις DNA του, κανένας άλλος χρήστης του AncestryDNA δεν θα δει αυτόν τον χρήστη σε μια λίστα αντιστοίχισης DNA. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την προτίμηση προβολής των Αντιστοιχίσεων DNA κατά την ενεργοποίηση του κιτ δοκιμής του AncestryDNA και στη συνέχεια μπορούν, σε οποιαδήποτε στιγμή, να αλλάξουν την προτίμηση προβολής στις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους.

Οι αντιστοιχίσεις DNA μπορεί να αποκαλύψουν απροσδόκητες συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων γενετικών σχέσεων που έρχονται σε αντίθεση με υφιστάμενες οικογενειακές σχέσεις που μπορεί να εμφανιστούν σε ένα γενεαλογικό δέντρο (π.χ. σε περιπτώσεις υιοθεσίας ή σύλληψης δότη όπου χρησιμοποιήθηκε δωρεά σπέρματος, ωαρίου ή εμβρύου). Μερικές φορές αυτό αποκαλύπτει καταγωγή ενός χρήστη διαφορετική από αυτήν που ο χρήστης μπορεί να πίστευε προηγουμένως για την καταγωγή του/της. Εάν οι χρήστες ανησυχούν για τις επιπτώσεις των αντιστοιχίσεων DNA, μπορούν να επιλέξουν να μην προβάλλουν ούτε να προβάλλονται οι αντιστοιχίσεις DNA στις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους.

Ως αποτέλεσμα ορισμένων από τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την αποκάλυψη άγνωστων γενετικών σχέσεων, η Ancestry προειδοποιεί τους χρήστες να εξετάσουν προσεκτικά εάν θα υποβάλουν δείγματα σιέλου για επεξεργασία. Οι υφιστάμενοι χρήστες που βρίσκουν εκπληκτικά αποτελέσματα μπορεί επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν τις ρυθμίσεις προβολής τους ή ακόμη και να διαγράψουν εντελώς τα Αποτελέσματα των εξετάσεων DNA τους.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ευθύνη μας και τις πιθανές επιπτώσεις περίπλοκων ανακαλύψεων. Η Ancestry εργάζεται σκληρά για να εξηγήσει στους χρήστες μας πώς ορισμένα από όσα μπορεί να μάθουν μπορεί να είναι απροσδόκητα. Έχουμε μια αποκλειστική ομάδα εκπροσώπων εξυπηρέτησης πελατών που έχουν εκπαιδευτεί για να βοηθούν τους χρήστες να χρησιμοποιούν και να κατανοούν τις Υπηρεσίες της Ancestry. Για χρήστες με πιο ευαίσθητα ερωτήματα, προσφέρουμε μια μικρή, αφοσιωμένη ομάδα έμπειρων εκπροσώπων που μπορούν να καθοδηγήσουν τους χρήστες στις δικές τους ανακαλύψεις.

Οι υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης και συμβουλευτικής που επηρεάζονται από αυτό το παράδειγμα είναι διαθέσιμες σε πολλές χώρες, όπως:

Για κατοίκους των ΗΠΑ

US National Library of Medicine (Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ)
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

Για κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου

Human Fertilisation and Embryology Authority (Αρχή Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας)
https://www.hfea.gov.uk/

Για κατοίκους του Καναδά

Health Canada
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

Για κατοίκους της Αυστραλίας

Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority (Βικτωριανή Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγικής Θεραπείας)
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (ή η τοπική σας ισοδύναμη ομοσπονδιακή αρχή).

 

Διαγραφή Προσωπικών Πληροφοριών

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να ζητήσετε τη διαγραφή των πληροφοριών που βρίσκετε στον ιστότοπό μας σχετικά με εσάς ή τα άτομα του οικιακού περιβάλλοντός σας, κάντε κλικ εδώ.