Kaip mes tvarkome ne naudotojo duomenis

Kokią informaciją „Ancestry“® turi apie ne „Ancestry“ naudotojus?

„Ancestry“ suteikia galimybę leistis į gyvenimą praturtinančias asmenines keliones. „Ancestry“ suteikia naudotojams galimybę tyrinėti savo praeitį, rasti protėvius ir bendradarbiauti su kitais naudotojais, vykdyti bendrus tyrimus ir daryti dar turiningesnius atradimus. Naudotojai bendradarbiauja ir per mūsų platformą kuria virtualius genealoginius medžius bei gauna prieigą prie daugybės istorinių įrašų „Ancestry Services“ (kaip apibrėžta „Ancestry“ sąlygose). Remdamasi 40-ies metų vykdytomis investicijomis ir tyrimais, „Ancestry Services“ sukaupė didžiausią pasaulyje internetinę šeimos istorijos įrašų kolekciją ir patenkina „Ancestry“ teikiamų genealoginių tyrimų paslaugų paklausą rinkoje.

Yra du informacijos apie ne „Ancestry“ naudotojus šaltiniai: i) turinys, kurį naudotojai įkėlė į savo genealoginius medžius, pavyzdžiui, nuotraukos, vardai, pavardės, gimimo datos, vietos, svarbūs įvykiai, istorijos ir kitas turinys (mūsų Sąlygose pristatytas kaip „Jūsų turinys“), ir ii) įrašai, kuriuos „Ancestry“ gavo iš trečiųjų šalių (pvz., archyvų arba vietos valdžios institucijų saugomi įrašai, tokie kaip gimimo, santuokos ar mirties įrašai, karinės tarnybos įrašai arba surašymo duomenys) ir kurie gali būti susiję su gyvais asmenimis, tiek „Ancestry“ naudotojais, tiek kitais asmenimis. „Ancestry“ privatumas yra svarbiausias prioritetas, todėl suteikiame naudotojams kontrolės priemones, kurios padeda užtikrinti šios informacijos apsaugą.

 

Giminės medis

„Ancestry“ platformoje naudotojai gali kurti genealoginius medžius ir parodyti giminystės ryšius naudotojui patogia forma. „Ancestry“ naudotojai savo naudotojo profilyje taip pat gali skelbti papildomą asmeninę informaciją (kaip apibrėžta mūsų Privatumo pareiškime), kurią gali matyti kiti „Ancestry“ naudotojai. Šį turinį prideda naudotojai, atliekantys genealoginius tyrimus, registruojantys savo atradimus ir jais besidalijantys.

Naudotojo turinys yra panašus į naudotojų pranešimus bet kurioje interaktyvioje platformoje, pvz., skelbimų lentoje ar socialinėje žiniasklaidoje. Kadangi „Ancestry“ tikslas yra padėti vykdyti bendrus šeimos istorijos tyrimus, kurti genealoginius medžius ir apjungti bendruomenes, „Ancestry“ mano, kad jos paslaugose naudotojų pridėtų gyvų žmonių duomenų tvarkymas atitinka jos teisėtus interesus.

„Ancestry“ leidžia savo naudotojams nuspręsti, ar skelbti savo geneologinius medžius viešai, o tai padeda kitiems „Ancestry“ naudotojams rasti informacijos apie savo protėvius ir kitaip plėtoti savo tyrimus. Bendradarbiavimas su kitais yra vienas iš svarbiausių „Ancestry“ vertės svertų. „Ancestry“ taip pat leidžia naudotojams pasirinkti, kad jų geneologiniai medžiai liktų privatūs. „Ancestry“ naudotojai taip pat gali siųsti žinutes kitiems naudotojams ir komentuoti tam tikrą turinį (pavyzdžiui, įrašus ar kitų naudotojų medžius), o tai palengvina tyrimus ir bendradarbiavimą. Kita informacija apie gyvus žmones gali būti matoma (įskaitant ne naudotojus), jei ji įtraukta į viešą medijos galeriją arba jei naudotojai nusprendžia paskelbti kitą, nei su jų geneologiniu medžiu susijusią informaciją. Jei dalijatės informacija apie savo šeimos istoriją už paslaugų ribų, tai darote savo rizika.

Vis dėlto, „Ancestry“ siekia apsaugoti gyvų žmonių duomenis, taikydama įvairiausias kontrolės priemones. Pavyzdžiui, kai „Ancestry“ naudotojas įtraukia asmenį į medį, jis nurodo, ar tas asmuo yra gyvas, ar miręs. Gyvi žmonės matomi tik medžio savininkui ir žmonėms, su kuriais medžio savininkas dalijasi medžiu kaip „redaktorius“, arba kurie medžio savininko leidimu gali peržiūrėti to medžio gyvus žmones. Visi kiti naudotojai matys gyvą asmenį, pažymėtą kaip „Privatus“. Naudotojai taip pat gali bet kada pakeisti savo šeimos medžio nustatymus, kad visas jų medis būtų privatus.

 

Įrašai

Genealogija gali būti sudėtingas ir daug laiko reikalaujantis užsiėmimas, nes duomenys, reikalingi ryšiams nustatyti ir šeimos istorijai sukurti, istoriškai buvo sunkiai prieinami, o dabar savo vertę atskleidžia tik apibendrinti. Daugiau nei 40-ies metų vykdytos „Ancestry“ investicijos padeda naudotojams, archyvams ir visai visuomenei naudotis įrašų kolekcijomis, kurias sukaupėme, nuskaitėme, suskaitmeninome, suindeksavome ir suteikėme galimybę su jomis susipažinti per mūsų paslaugas. Be to, „Ancestry“ teikia archyvams skaitmeninimo ir indeksavimo paslaugas, kad padėtų ir pagerintų šių archyvų priežiūrą, administravimą ir padidintų žinių vertę jų savininkams ir (arba) administratoriams. Dėl „Ancestry“ patirties ir žinių istoriniai įrašai, kurie dažnai būna sugadinti ir neprieinami, tampa prieinami plačiajai visuomenei.

Didžioji dauguma mūsų paslaugų įrašų yra susiję su mirusiais asmenimis, todėl dėl privatumo rūpesčių kyla mažiau ir duomenų apsaugos teisės aktai nėra tokie aktualūs. Tačiau kai kuriuose įrašuose vis dar gali būti informacijos, susijusios su gyvais asmenimis; dažnai tai būna archyvų, vyriausybinių įstaigų paviešinta ar kitos grupės paskelbta informacija.

Panašiai kaip ir „Ancestry“ naudotojų pateikti duomenys per jų genealoginius medžius, „Ancestry“ tvarko iš archyvų ir kitų šaltinių gautus įrašuose esančius asmens duomenis vadovaudamasi teisėtais interesais. Šiuos įrašus dažnai įsigyja mūsų turinio įsigijimo komanda, kuri perka arba suteikia licencijas rinkti, saugoti, skelbti ir apdoroti archyvinį turinį per „Ancestry“ paslaugas. Prieš skelbdami informaciją, atsižvelgiame į daugelį veiksnių, įskaitant pramonės gaires, taisykles, geriausią praktiką, įstatymus ir kitus teisės aktus bei naudotojų poreikius, taip pat užtikriname, kad asmenų interesai, teisės ir laisvės būtų tinkamai derinamos su kitais interesais.

Jei mūsų svetainėje radote informacijos apie save arba jūsų namų ūkio narius, kuri gali jums kelti nerimą, ir norite pateikti prašymą ją ištrinti, spustelėkite čia, kad sužinotumėte, kaip geriausiai pateikti tokį prašymą.

 

Kaip „Ancestry“ apsaugo ne „Ancestry“ naudotojų DNR duomenis?

Savo „AncestryDNA“® duomenų bazėje „Ancestry“ neturi ne „Ancestry“ naudotojų DNR. Kad „Ancestry“ turėtų jūsų DNR duomenis, turite būti registruotas „Ancestry“ naudotojas ir atlikti „AncestryDNA“ testą arba įkelti savo DNR duomenis iš kito DNR tyrimų paslaugų teikėjo. Saugoti mūsų naudotojų privatumą mums yra labai svarbu. Kadangi DNR tyrimų rezultatai paprastai priklauso gyviems žmonėms, pristatome kelis konkrečius būdus, kaip saugome naudotojų genetinius duomenis.

  • „Ancestry“ suteikia galimybę bet kada per privatumo nustatymus negrąžinamai ištrinti DNR tyrimų rezultatus, sunaikinti seilių mėginius, ištrinti medžius ir visą naudotojo paskyrą.
  • Žmonių su DNR tyrimų rezultatais paieškos atlikti negalima – norėdamas pamatyti kieno nors kito DNR rezultatus, asmuo turi atlikti DNR testą ir:
    • a)    būti DNR atitiktimi su kitu naudotoju, kuris atliko DNR testą ir nusprendė peržiūrėti savo DNR atitiktis (potencialius giminaičius mūsų „AncestryDNA“ duomenų bazėje); arba
    • b)    turėti kitą naudotoją, atlikusį DNR testą, kuris gali aiškiai pasidalyti savo DNR rezultatais su tokiu asmeniu (tai taip pat leis asmeniui, su kuriuo dalijamasi DNR rezultatais, matyti asmens, kuris dalijasi savo DNR rezultatais, galimas DNR atitiktis).
  • „AncestryDNA“ naudotojai patys pasirenka savo „AncestryDNA“ naudotojo profilio rodomus vardus, kurie gali būti bet kokie (jei tik nėra įžeidžiantys), gali būti ir paprasčiausi inicialai. Nepilnamečio vaiko atliekamą testą kontroliuoja jo tėvai ar teisėti globėjai, kurie teste bus rodomi kaip „valdytojai“, o DNR atitiktyse bus matomi tik vaiko inicialai ir tėvų pasirinktas rodomas vardas. „AncestryDNA“ rodomus vardus naudotojas gali pakeisti bet kuriuo metu per DNR nustatymus.

 

DNR atitikmuo

Norėdama pateikti daugelį „AncestryDNA“ naudotojams prieinamų įžvalgų, tokių kaip genetinės bendruomenės® ir atitiktys, „Ancestry“ lygina naudotojų DNR su kitų mūsų DNR duomenų bazėje esančių naudotojų DNR. Gautas „Ancestry“ naudotojų, su kuriais asmuo turi bendrą DNR ryšį, sąrašas vadinamas „DNR atitiktimis“ ir pateikiamas, jei toks naudotojas aiškiai išreiškia norą peržiūrėti savo DNR atitiktis ir leidžia peržiūrėti savo duomenis. Atsižvelgiant į privatumo pasirinkimus, aprašytus mūsų Privatumo pareiškime, DNR atitiktims priskiriami tiek „AncestryDNA“ testą atlikę naudotojai, tiek DNR duomenis įkėlę naudotojai. Jei „AncestryDNA“ naudotojas nusprendžia neperžiūrėti savo DNR atitikčių (ir neleidžia jų peržiūrėti kitiems), tokio naudotojo DNR atitiktų sąraše nematys jokie kiti „AncestryDNA“ naudotojai. Naudotojai gali pasirinkti savo DNR atitiktis peržiūros parinktis aktyvuodami „AncestryDNA“ testų rinkinį, o paskui bet kuriuo metu gali pakeisti peržiūros parinktis savo paskyros nustatymuose.

DNR atitiktys gali atskleisti netikėtus ryšius, įskaitant genetinius ryšius, kurie prieštarauja esamiems giminystės ryšiams, kurie gali būti parodyti genealoginiame medyje (pvz., įvaikinimo arba donorų pastojimo atvejais, naudojant spermą, kiaušialąstes arba embrionus). Kartais atskleidžiama naudotojo kilmė, kuri skiriasi nuo naudotojo buvusių žinių apie jo kilmę. Jei naudotojai nerimauja dėl galimų DNR atitiktų pasekmių, savo paskyros nustatymuose jie gali pasirinkti, kad DNR atitiktys nebūtų rodomos, ir kad jų negalima būtų peržiūrėti.

Dėl kai kurių galimų neigiamų padarinių atskleidus nežinomus genetinius ryšius, „Ancestry“ siūlo visiems naudotojams gerai pagalvoti, ar pateikti seilių mėginius apdoroti. Netikėtus rezultatus gavę esami naudotojai gali taip pat nuspręsti pakeisti matomumo parinktis ar netgi negrąžinamai ištrinti savo DNR testo rezultatus.

Savo atsakomybę ir galimą sudėtingų atradimų poveikį vertiname labai rimtai. „Ancestry“ stengiasi savo naudotojams paaiškinti, kad kai kas iš to, ką jie gali sužinoti, gali būti netikėta. Turime specialią klientų aptarnavimo atstovų komandą, apmokytą padėti naudotojams naudotis „Ancestry“ paslaugomis ir jas suprasti. Jautresnes užklausas teikiantiems naudotojams galime priskirti nedidelę specialią labai patyrusių atstovų grupę, kuri gali padėti naudotojams patiems atrasti reikiamą informaciją.

Išorinės paramos ir konsultavimo paslaugos, kaip nurodyta pirmiau pateiktame pavyzdyje, teikiamos keliose šalyse, įskaitant:

JAV gyventojams

JAV nacionalinė medicinos biblioteka (angl. – „US National Library of Medicine“)
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

Jungtinės Karalystės gyventojams

Žmogaus apvaisinimo ir embriologijos valdyba (angl. – „Human Fertilisation and Embryology Authority“
https://www.hfea.gov.uk/

Kanados gyventojams

„Health Canada“
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

Australijos gyventojams

Viktorijos pagalbinio apvaisinimo tarnyba (angl. – „Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority“)
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (arba jūsų vietinis federalinis atitikmuo).

 

Asmens duomenų ištrynimas

Informacijos apie tai, kaip prašyti ištrinti mūsų svetainėje rastą informaciją apie jus arba jūsų namų ūkio narius, rasite čia.